Facebook YouTube Instagram

Vzdělávání

„Zapomenuté" nedoslýchavé děti

Z průzkumu vyplynulo, že průměrný věk, kdy byla odhalena sluchová vada u neslyšících dětí, byl 14,5 měsíce. U nedoslýchavých dětí to bylo 28,6 měsíců, tedy o více než rok později.

Více 24. října 2016

Přirozená integrace

Kam do školky?

Více 17. května 2016

Jak to vidím já...

Rozhovor s ředitelkou mateřské školy Sulanského, Mgr. Renátou Klíčovou

Více 13. dubna 2016

V počátcích vzdělávání je velmi důležité mít na své straně učitele i rodiče.

Rozhovor s Mgr. Janou Barvíkovou, vedoucí Speciálně pedagogického centra v Ostravě

Více 9. dubna 2016

Integrace sluchově postiženého dítěte do běžné základní školy

Proč vlastně žádají někteří rodiče sluchově postižených dětí o možnost integrovat své dítě do běžné školy, když v České republice existuje poměrně velká síť speciálních škol pro sluchově postižené?

Více 22. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.