Facebook YouTube

Integrace

Tandemové divadlo je krásný, napínavý vztah mezi neslyšícím a slyšícím

Rozhovor s herečkou Kateřinou Jebavou – o šikaně a tandemovém divadle

Více 17. prosince 2018

Jsme na sebe hodně napojené

Rozhovor s Lenkou Marxovou, Veronikou Dlaskovou a Lucií Šímovou o školních létech, životních zkouškách a společné lásce k tanci a hudbě

Více 23. dubna 2018

Chodíme do školky

Zkušenosti rodin s dětmi se sluchovým postižením s docházkou do mateřské školky.

Více 15. dubna 2016

Nejdůležitější je paní učitelka

Rozhovor s neslyšícím školákem Daliborem Ťulákem

Více 15. dubna 2016

Jak to vidím já...

Rozhovor s ředitelkou mateřské školy Sulanského, Mgr. Renátou Klíčovou

Více 13. dubna 2016

V mateřské školce to byly nejlepší časy!

Rozhovor se Šimonem Skopovým a jeho maminkou Věrou Skopovou

Více 11. dubna 2016

Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016

Orientační rozdělení žáků se SP do stupňů podpory a příklad podpůrných opatření

Více 9. dubna 2016

Nechte své děti být samy sebou

Rozhovor s Andulkou a Májou Pangrácovými. Dvěma sestrami, které jsou si blízké nejen věkem. Jedné je 24, druhé 25 let, obě jsou neslyšící.

Více 8. dubna 2016

Rodiče jsou klíčem k integraci

PhDr. Václav Mertin působí na katedře psychologie FF UK a své zkušenosti předává také v Pražské pedagogicko-psychologické poradně. Po více než čtyřiceti letech praxe je považován za špičku ve svém oboru. Je autorem mnoha odborných i populárních publikací, například titulů Psychologie pro učitelky mateřské školy, Ze zkušeností dětského psychologa a Výchovné maličkosti.

Více 7. dubna 2016

Integrace sluchově postiženého dítěte do běžné základní školy

Proč vlastně žádají někteří rodiče sluchově postižených dětí o možnost integrovat své dítě do běžné školy, když v České republice existuje poměrně velká síť speciálních škol pro sluchově postižené?

Více 22. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner