Facebook YouTube Instagram

Sluchadla

Můj život se sluchadly

Anketa mezi uživateli sluchadel a kochleárních implantátů

Více 16. července 2019

Tělo funguje jako jeden celek – a tak je nutné ho chápat

Rozhovor s primářem Radanem Havlíkem – o foniatrii, která je jeho velkou láskou, ale také o tom, že je třeba umět si od ní pravidelně odpočinout a vyčistit si hlavu

Více 5. července 2019

Nastavení sluchadla u dítěte není jednorázovou záležitostí

Rozhovor s foniatričkou Halou Machotkovou

Více 20. června 2019

Jája je samostatná jednotka

Rozhovor s maminkou Yvetou Bailovou

Více 13. února 2019

Malé dítě a sluchadla

Zkušenosti a tipy na nošení a údržbu sluchadel.

Více 31. května 2018

O prvním vyšetření sluchu, sluchadlech a kochleárních implantátech

Rozhovor s foniatrem MUDr. Ivanem Jedličkou.

Více 8. března 2018

Z historie sluchadel

Lidé již dávno přišli na to, že uslyší hlasitěji, když si za ucho přiloží dlaň – zvuk lze tímto způsobem zesílit přibližně o šest decibel. V gestu je navíc skryta výzva pro mluvčího, aby hovořil hlasitěji.

Více 5. března 2018

„Zapomenuté" nedoslýchavé děti

Z průzkumu vyplynulo, že průměrný věk, kdy byla odhalena sluchová vada u neslyšících dětí, byl 14,5 měsíce. U nedoslýchavých dětí to bylo 28,6 měsíců, tedy o více než rok později.

Více 24. října 2016

Jak funguje sluchadlo?

Pricncip a historie nejběžnější pomůcky pro lidi s poruchou sluchu

Více 17. dubna 2016

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota