Facebook YouTube

Vzdělávání

Dítě s poruchou senzorického zpracování

Možnosti využití senzorických strategií v oblasti rané péče představuje Jana Hrčová

Více 21. února 2019

Bimodálně-bilingvální vzdělávání pro děti se sluchovým postižením v Evropě

Příklady dobré praxe z mezinárodního projektu zaměřeného na podporu bilingválního vzdělávání neslyšících

Více 7. února 2019

Jak připravit neslyšící na budoucnost?

Osmého června se v pražské Staroměstské radnici uskutečnila konference Jak připravit neslyšící na budoucnost. Uspořádal ji Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ve spolupráci s EUD (Evropskou unií neslyšících), EUDY  (Evropskou unií mladých neslyšících) a CDY (Czech Deaf Youth).

Více 17. července 2018

U dítěte představuje hra především docela obyčejné učení

Zatím jsme nevymysleli vhodnější prostředí pro rozvoj dítěte, než je rodina. Je tedy na rodičích, aby toto své poslání naplňovali co nejlépe a na nás všech ostatních, kteří máme co do činění s dětmi a jejich rodiči, abychom je upozorňovali na potřeby dětí a současně jim pomáhali vytvářet podmínky, aby mohli tyto požadavky naplňovat nejvhodnějším způsobem. Navíc pouze rodiče mají za dítě plnou odpovědnost de iure i de facto.

Více 26. března 2018

Novinka: Tamtam vydal novou mobilní aplikaci

Aplikace „Znakujte s Tamtamem - pexeso“ naučí děti zábavnou formou základním znakům českého znakového jazyka

Více 21. září 2017

„Zapomenuté" nedoslýchavé děti

Z průzkumu vyplynulo, že průměrný věk, kdy byla odhalena sluchová vada u neslyšících dětí, byl 14,5 měsíce. U nedoslýchavých dětí to bylo 28,6 měsíců, tedy o více než rok později.

Více 24. října 2016

Přirozená integrace

Kam do školky?

Více 17. května 2016

Jak to vidím já...

Rozhovor s ředitelkou mateřské školy Sulanského, Mgr. Renátou Klíčovou

Více 13. dubna 2016

V počátcích vzdělávání je velmi důležité mít na své straně učitele i rodiče.

Rozhovor s Mgr. Janou Barvíkovou, vedoucí Speciálně pedagogického centra v Ostravě

Více 9. dubna 2016

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner