Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

15. března 2022

Tamtam nabízí pomoc ukrajinsky a rusky hovořícím lidem se sluchovým postižením, jejich rodinám, rodinám s neslyšícími dětmi a jejich blízkým

Na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) jsme připraveni poskytnout psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství. Dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber.

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - Valentina Sich (ukrajinsky/Українська мова)

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - ukrajinsky

https://www.youtube.com/watch?v=oyFrdg67mYA

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - Irina Čepjuk (ukrajinský znakový jazyk/Українська мова жестів)

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - ukrajinský znakový jazyk

https://www.youtube.com/watch?v=kM8JPjCHIpg

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - Marie Holyanska (rusky/русский язык)

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - rusky

https://www.youtube.com/watch?v=sE9zHeX_sKw

 

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - Milan Fritz (český znakový jazyk/Чеська мова жестів)

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR - český znakový jazyk

https://www.youtube.com/watch?v=Zu-E0WOo30w

Центр дитячого слуху Тамтам пропонує допомогу українським та російськомовним громадянам з дефектом слуху, їхнім сім´ям, сім´ям, у яких є діти з дефектом слуху а також їхнім близьким родичам. По телефону 601 200 630 (російська мова) або 601 200 640 (українська/російська мова ) ми пропонуємо вам психологічну допомогу в кризовій ситуації а також консультацію в соціальних питаннях. Свої запитання можете надсилати також і у вигляді відео на чеській, українській або міжнародній жестовій мові на номери телефонів, написані вище, через WhatsApp або Viber.

Центр детского слуха Тамтам предлагает помощь украинским и русско говорящим людям с дефектами слуха, их семьям, семьям, у которых есть дети с дефектами слуха а также их близким родственникам. По телефону 601 200 630 (русский язык) и 601 200 640 (украинский/русский язык) мы предлагаем вам психологическую помощь в кризисной ситуации а также консультации в социальных вопросах. Свои вопросы можете посылать также и в виде видео на чешском, украинском или международном знаковом языке на номера телефонов, написанные выше, через WhatsApp или Viber.

https://www.tamtam.cz/pomoc-ukrajine/

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.