Facebook YouTube Instagram

Logoped

Stanovte si cíl a hledejte k němu cestu

říká surdopedka a logopedka Lenka Hricová

Více 28. srpna 2020

Logoped musí být kreativní

Rozhovor s Hanou Gajdošíkovou o jejích zkušenostech z logopedické praxe

Více 3. srpna 2020

Je dobré řídit se intuicí a sledovat potřeby dítěte

rozhovor s fyzioterapeutem Tomášem Zemánkem

Více 28. července 2020

Jak u vás probíhá logopedie?

Na anketní otázky odpovídají čtyři české logopedky

Více 19. června 2020

Dogma, že znakový jazyk brzdí rozvoj řeči, je dávno překonané

Rozhovor s klinickou logopedkou Petrou Kopeckou

Více 12. července 2019

Kdo je logoped a proč je důležitá logopedie?

Mohlo by se zdát, že logopedie se dítěte týká, až když začne mluvit, ale zdaleka tomu tak není.

Více 27. dubna 2018

Desatero při rozvoji komunikačních dovedností

Dětská duše je velmi citlivá a vnímavá vůči našim pocitům. Při jakémkoliv osvojování si nových dovedností je nezbytné mít z činnosti dobrý pocit, společně se radovat, objevovat, poznávat a divit se všemu, co nás obklopuje.

Více 30. března 2018

Na kus řeči o dětské řeči

Každý rodič, který má své dítko rád, si s ním chce povídat. Komunikace s dětmi se sluchovým postižením se však může po sdělení diagnózy zdát nedosažitelná. Co vše komunikace je a jak ji lze u těchto dětí rozvíjet?

Více 6. února 2018

K čemu je dobrá logopedie?

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka.

Více 15. dubna 2016

Krmení předčasně narozených dětí

Ne všechny děti zvládají příjem jídla bez obtíží.

Více 13. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.