Facebook YouTube Instagram

Logoped

Na kus řeči o dětské řeči

Každý rodič, který má své dítko rád, si s ním chce povídat. Komunikace s dětmi se sluchovým postižením se však může po sdělení diagnózy zdát nedosažitelná. Co vše komunikace je a jak ji lze u těchto dětí rozvíjet?

Více 6. února 2018

K čemu je dobrá logopedie?

Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka.

Více 15. dubna 2016

Krmení předčasně narozených dětí

Ne všechny děti zvládají příjem jídla bez obtíží.

Více 13. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.