Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

TOP 10 na portálu v roce 2022

Které články na portálu patřily loni mezi 10 nejčtenějších?

Více 30. ledna 2023

Specifika psychologického vyšetření dětí s postižením sluchu

Rozhovor s psycholožkou Ivou Jungwirthovou

Více 26. ledna 2023

Jak pomoci dětem se ztrátou sluchu, aby se jim dařilo ve škole

Doporučení americké audioložky Jane Maddelové pro zaměstnance škol i žáky

Více 19. ledna 2023

Děti, které znakují už před kochleární implantací, se pak lépe učí mluvený jazyk

říká v rozhovoru psycholožka Eva Vymlátilová

Více 17. ledna 2023

Tipy pro komunikaci s neslyšícími partnery

Publicistka Gael Hannah – jak vidí komunikaci s neslyšícími jejich slyšící partneři?

Více 11. ledna 2023

Jako rodiče budujeme vztah s dítětem. Vše ostatní se dá doladit časem

říká Klára Svobodová, autorka knihy Těhotnej Buddha a matka neslyšící dcery a slyšícího syna

Více 6. ledna 2023

Etapy psychického vývoje dítěte od narození po dospívání

Psycholožka Lenka Šulová rozebírá pět klíčových vývojových etap

Více 3. ledna 2023

Přál bych si, aby mé děti četly rády

S Janem Semerádem si povídáme o lásce ke čtení a ke sportu

Více 28. prosince 2022

Čtete svým dětem před spaním?

Projekty na podporu dětského čtenářství a předčtenářství

Více 21. prosince 2022

U začínajících čtenářů mají obrázky velký význam

O knižních a televizních pohádkách pro slyšící i neslyšící děti si povídáme s Lucií Křesťanovou

Více 14. prosince 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

doba, ve které žijeme, je náročná, přináší nejistotu a celospolečenský, ekonomický i mediální tlak, který se přenáší na rodiče i děti. Ačkoli se stalo běžným využívat konzultací s daňovým poradcem či realitním makléřem, stále ještě není úplnou samozřejmostí poradit se s psychologem…

Přitom hledání odpovědí na běžné otázky „Děláme pro naše dítě dost? Postupujeme správně? Co je pro naše dítě nejlepší?“ je to, co rodiče neustále řeší. Důležitým vodítkem pro pochopení potřeb dítěte a zvolení vhodných přístupů je dobrá znalost jednotlivých psychických vývojových etap a jejich charakteristik, proto velmi doporučuji přečíst si článek Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., která se tomuto tématu věnuje ve svém článku.

Děti se však ne vždy vyvíjejí podle odborných předpokladů a současně se v čase mění i okolnosti, které ovlivňují jejich výchovu i vývoj. O tom, kde a s kým je možné se poradit, konzultovat, sdílet společně stejná témata, a co pozitivního to přináší, jsme si povídali s rodiči, kteří už služeb psychologa nebo podpůrných rodičovských skupin využívají. Ze všech rozhovorů i odborných článků vyplývá, že nezbytným předpokladem úspěšných vztahů je respekt k potřebám druhého i svým vlastním. Respektující výchova je také hlavním tématem příspěvku PhDr. Jany Nováčkové, CSc., za což jsem velmi ráda, protože jak vidíme kolem sebe, respektující chování se ze společnosti vytrácí.

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.