Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Nejnovější články

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více 21. září 2022

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Letošní Mezinárodní týden neslyšících se koná od 19. do 25. září

Více 16. září 2022

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost ve Valdštejnské zahradě

Více 14. září 2022

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více 9. září 2022

Kéž by bylo možné vidět, jak nám škodí hluk

Začneme si už konečně chránit sluch před škodlivým hlukem?

Více 2. září 2022

Noc literatury 2022 i pro neslyšící

21. září v Praze na Malé Straně a Kampě

Více 30. srpna 2022

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více 26. srpna 2022

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Portál Hearing Health Matters referuje o výsledcích výzkumu vakcíny proti cytomegaloviru

Více 24. srpna 2022

Nová panenka Barbie se sluchadlem

Společnost Mattel vyrobila sadu panenek s různými odlišnostmi

Více 20. srpna 2022

Haptický oblek Vodafone pro neslyšící a nedoslýchavé fanoušky hudby

Firma Vodafone vyvinula inovativní haptický oblek s podporou 5G

Více 11. srpna 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pravděpodobně i vy si v knihách žijete své další životy, objevujete nová místa, nové lidi a nové myšlenky, každý úplně jinak, jen podle své vlastní fantazie. Proto se vám možná občas nelíbí filmové adaptace knih, které ve vašem vlastním myšlenkovém zpracování jednoznačně předčily filmovou verzi. Jak ukázat dětem svět fantazie, příběhů a kouzlo knih? Jak je seznámit s pojmy, slovy a písmenky tak, aby měly chuť samy číst? Odpovědi na tyto otázky hledáme i na našem portálu.

Pro děti jsou knihy, příběhy a pohádky nenahraditelným zdrojem poznání, rozvíjejí jejich myšlení, empatii, logiku, umožňují poznávat a přijímat hodnoty, trénovat paměť a rozvíjet jazykové kompetence, a to vše jen hrou a zábavně. Těmi prvními, kteří svět pohádek dětem se sluchovým postižením otevírají, jsou většinou rodiče, kteří využívají všechny možnosti, aby dětem usnadnili porozumění děje. Pro děti i rodiče je také velmi důležitý čas strávený společným večerním čtením, pravidelným příjemným rituálem, ve kterém je možné celý den uklidnit a uzavřít. Pohádky se neomrzí, večer přečtený příběh, (který může vyprávět i znakovací medvídek), můžete v dalších dnech hrát jako divadlo, kreslit, vyrábět si k němu loutky, řadit dějové obrázky nebo si z něj vytvořit vlastní knihu. K pohádkám se děti budou vracet ve školce, ve škole i v divadle a stále se budou při hře něco nového učit a tím si vytvářet základy i pro školní a studijní úspěšnost. V dnešní době existuje velké množství vhodných metod, knih, materiálů i programů, které dětem mohou pomoci získat hezký vztah ke knihám, ale rodiče jsou nenahraditelní. Proto je také pro mnohé dnes už dospělé „děti“ jednou z nejhezčích knih jejich první komunikační deník, který jim rodiče vytvořili.

Vaší pozornosti doporučuji například pohled psycholožky Mgr. Marie Holyanské, pedagožky Mgr. Kateřiny Červinkové Houškové a čtenáře Jana Semeráda, jehož cituji: „Mít fantazii a představivost je báječné!“

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.