Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

Jsem optimistka – nemám na vybranou

říká Olga, ukrajinská maminka-samoživitelka pečující o dvojčata s kombinovaným postižením

Více 24. června 2022

Osteoporóza a riziko ztráty sluchu u žen

Způsobuje osteoporóza zvýšené riziko ztrát sluchu?

Více 22. června 2022

Festival Colours of Ostrava bez bariér

Multižánrový festival nabízí neslyšícím koncerty i besedy tlumočené do znakového jazyka

Více 21. června 2022

Pobyt Centra pro dětský sluch Tamtam v Srbsku u Karlštejna

Celotýdenní program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením byl opět nabitý

Více 16. června 2022

Dopřát dítěti co nejkvalitnější poslech je v zájmu každého rodiče

Rozhovor s paní Markétou, maminkou Ondry a Kristýnky

Více 13. června 2022

Neslyšící režisérka Jenny Sealeyová uvedla premiéru opery The Paradis Files

Opera o nevidomé skladatelce Marii Terezii von Paradisové

Více 9. června 2022

I neslyšící mohou ovlivnit budoucí podobu Prahy. Na výstavě To je plán! a doprovodných akcích

Seznamte se s Metropolitním plánem a připomínkujte ho na výstavě v CAMPU či doprovodných akcích tlumočených do znakového jazyka

Více 6. června 2022

Neslyšící absolvent Vysokého učení technického Tomáš Zbavitel získal Cenu Wernera von Siemense

Absolvent VUT vytvořil technický slovník odborných pojmů pro neslyšící 

Více 3. června 2022

Jak podpořit sebevědomí a dovednosti dětí se ztrátou sluchu (2. díl – předškoláci)

Americká logopedka a publicistka se tentokrát zaměřuje na sebeobhájství předškoláků

Více 1. června 2022

Síla sesterství nejen na deaflympiádě

Rozhovor s Annou a Marií Pangrácovými

Více 26. května 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ve chvíli, kdy není startovací čára pro všechny děti stejná, musí rodiče možnosti svého dítěte vyvažovat, dorovnávat a hledat, jak mu dát možnost žít „normálně“.

Příspěvek na péči“ je stálým a dlouhodobým tématem, které rodiče dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením zajímá a které opakovaně řeší. Snažíme se pomoci i my, reagujeme na stále se opakující otázky, kdy není jasné, proč se posuzování oprávněnosti žádosti o příspěvek liší v každém kraji, či dokonce na každém úřadě, proč musí rodiče opakovaně dokazovat, že dítě, které neslyší, má sociální a komunikační problémy.

V článcích, věnovaných tomuto tématu, hledáme odpovědi na vaše otázky, přinášíme jak vaše zkušenosti, tak názory odborníků. Téma podpory je stále aktuálnější, náklady na běžný život stoupají a péče o dítě s postižením se stává pro mnohé obtížně dostupnou. Příspěvek na péči pomáhá, ale děje se to jen někde. Posuzování se zdá objektivnější bez „osobního“ šetření v rodině. Proč tomu tak je? Chybí výkladové materiály nebo metodiky se specifikací důsledků sluchového postižení?

Bojovat se musí, to rodiče dětí s postižením velmi dobře vědí, ale neměli by v tom být sami. Informovaný, empatický úředník může situaci ovlivnit pozitivně i negativně, ale může se ve svém rozhodování opřít o zkušenosti našich odborníků, o výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči i o mezinárodní úmluvy o právech zdravotně postižených, které Česká republika podepsala.

Všechny informace shrnuté v tomto čísle (časopisu Dětský sluch, pozn. redakce) napovídají tomu, že by posuzování nároku dětí s postižením na podporu mělo být pro jejich rodiče důstojnější a jednoznačnější.

Víme, že bojovat je mnohdy vyčerpávající a k nabírání sil je důležitá motivace. Ale také víme, že děti jsou pro rodiče tou největší motivací. Stejně velkou motivaci máme i my v Tamtamu, abychom posunuli dětem startovací čáru trošku spravedlivěji.

Inspirativní čtení a hodně vytrvalosti vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.