Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

Nová generace sluchadel by měla umožnit odezírání i ze zakrytých rtů

Nová technologie k identifikaci pohybů rtů

Více 24. listopadu 2022

Nedostatečná slovní zásoba není překážkou. Svět dětské fantazie je obrovský

Rozhovor s Barborou Vackovou, učitelkou v mateřské škole pro žáky s vadami sluchu

Více 21. listopadu 2022

"Slyšíš mě?" spot Centra pro dětský sluch TAMTAM v České televizi

Od 14. do 28. listopadu 2022 můžete na všech programech České televize zhlédnout charitativní spot Tamtamu

Více 14. listopadu 2022

Nová funkce Google Maps pomáhá nedoslýchavým

Google Maps umožňuje lokalizovat indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby

Více 10. listopadu 2022

Osvětová kampaň Týden rané péče probíhá již po patnácté

Centrum pro dětský sluch Tamtam se zapojuje do kampaně Týden rané péče 2022

Více 7. listopadu 2022

Po stopách kultury a historie Neslyšících v Paříži

Jídlo, historie a kultura – 3 místa, která vás budou zajímat

Více 4. listopadu 2022

Tamtam v Ostravě přiblížil veřejnosti svět neslyšících a nedoslýchavých

Den otevřených dveří Centra pro dětský sluch Tamtam v Ostravě

Více 2. listopadu 2022

Strašidel se nebojíme!  

Zábavně-poznávací akci v Zoo Praha tlumočenou do znakového jazyka navštívily rodiny s neslyšícími dětmi

Více 27. října 2022

Zkusme i při čtení s neslyšícím dítětem podporovat oční kontakt

Rozhovor s logopedkou Helenou Radovou

Více 25. října 2022

Čteme s dětmi

Osobní příklad je v oblasti rozvoje budoucího čtenářství jedním z nejcennějších faktorů

Více 19. října 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pravděpodobně i vy si v knihách žijete své další životy, objevujete nová místa, nové lidi a nové myšlenky, každý úplně jinak, jen podle své vlastní fantazie. Proto se vám možná občas nelíbí filmové adaptace knih, které ve vašem vlastním myšlenkovém zpracování jednoznačně předčily filmovou verzi. Jak ukázat dětem svět fantazie, příběhů a kouzlo knih? Jak je seznámit s pojmy, slovy a písmenky tak, aby měly chuť samy číst? Odpovědi na tyto otázky hledáme i na našem portálu.

Pro děti jsou knihy, příběhy a pohádky nenahraditelným zdrojem poznání, rozvíjejí jejich myšlení, empatii, logiku, umožňují poznávat a přijímat hodnoty, trénovat paměť a rozvíjet jazykové kompetence, a to vše jen hrou a zábavně. Těmi prvními, kteří svět pohádek dětem se sluchovým postižením otevírají, jsou většinou rodiče, kteří využívají všechny možnosti, aby dětem usnadnili porozumění děje. Pro děti i rodiče je také velmi důležitý čas strávený společným večerním čtením, pravidelným příjemným rituálem, ve kterém je možné celý den uklidnit a uzavřít. Pohádky se neomrzí, večer přečtený příběh, (který může vyprávět i znakovací medvídek), můžete v dalších dnech hrát jako divadlo, kreslit, vyrábět si k němu loutky, řadit dějové obrázky nebo si z něj vytvořit vlastní knihu. K pohádkám se děti budou vracet ve školce, ve škole i v divadle a stále se budou při hře něco nového učit a tím si vytvářet základy i pro školní a studijní úspěšnost. V dnešní době existuje velké množství vhodných metod, knih, materiálů i programů, které dětem mohou pomoci získat hezký vztah ke knihám, ale rodiče jsou nenahraditelní. Proto je také pro mnohé dnes už dospělé „děti“ jednou z nejhezčích knih jejich první komunikační deník, který jim rodiče vytvořili.

Vaší pozornosti doporučuji například pohled psycholožky Mgr. Marie Holyanské, pedagožky Mgr. Kateřiny Červinkové Houškové a čtenáře Jana Semeráda, jehož cituji: „Mít fantazii a představivost je báječné!“

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.