Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

Jak se žije rodinám s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi v Evropě? A co tyto rodiny potřebují?

Výsledky výzkumu FEPEDA o situaci dětí se ztrátou sluchu a jejich rodin

Více 17. března 2023

Jak vaše neslyšící dítě prožívalo období hledání sebe sama?

Anketa Tamtamu o hledání vlastní identity

Více 14. března 2023

Co nabízí neslyšícím festival Jeden svět 2023

Jeden svět letos nabízí debaty po filmu s tlumočením do českého znakového jazyka a s přepisem

Více 8. března 2023

Světový den sluchu 2023 v Tamtamu

Tamtam si připomněl Světový den sluchu. Nabídl orientační zkoušku sluchu a dny otevřených dveří

Více 3. března 2023

Je potřeba přemýšlet o dítěti jako o celistvé bytosti, nejen o jeho uších

Jak může umění a znakový jazyk pomoci rozvoji komunikace?

Více 1. března 2023

Nejde jen o příběh, ale i o způsob jeho vyprávění

Rozhovor s autorkou pohádek Ivou Mrkvičkovou

Více 24. února 2023

Učitel hudby transformuje svůj tinnitus do skladeb

Nejdřív ho sluchové vjemy trápily, ale pak si začal všímat jejich hudebních prvků

Více 22. února 2023

Našli jsme odborníka na svém místě

Zkušenosti rodičů pečujících o syny s kombinovaným postižením a autismem

Více 13. února 2023

Nezůstávat na vše sami. V podpůrných skupinách rodičů neslyšících dětí vám porozumí

V čem a komu pomáhají podpůrné rodičovské skupiny Tamtamu?

Více 8. února 2023

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

část příspěvků, které najdete na našem portálu od poloviny března, bude věnována tématu hledání vlastní identity. Vytvářejí mozaiku o tom, kudy vedou cesty k sebepoznání, sebepřijetí a nalezení svého originálního, sebevědomého já.

Co vás při hledání sebe sama ovlivnilo? Na to jsme se ptali dnes už téměř dospělých dětí se sluchovou vadou i dospělých neslyšících. Dospívající vzpomínají na to, jak pro ně od začátku byli důležití rodiče, kteří jim věnovali svou pozornost, potvrzovali jim svou lásku a dokázali se přizpůsobovat jejich potřebám. Období puberty hodnotí jako čas, kdy se nejvíce porovnávali s ostatními a pomáhalo jim mít někoho blízkého, s kým si o tom mohli povídat, ptát se a ubezpečovat se o svých hodnotách. Stejně tak vnímají jako velmi důležité mít možnost poznávat a zkoušet být součástí různých skupin a kolektivů a mít možnost si vybrat, kde jim je dobře, kde chtějí být.

Prostřednictvím ankety jsme se ptali také rodičů. Ti zpětně hodnotí jako důležité, že dávali svým dětem důvěru, neumetali jim cestičky a učili je překonávat překážky, i když to pro ně samotné nebylo vždy jednoduché. A dospělí lidé se sluchovou vadou? Narodili se do různých rodin, s odlišnou historií a možnostmi… Přesto každý z nich našel sebe i svou originální cestu, na které se setkává s neslyšícími i slyšícími přáteli a blízkými. Sluchovou vadu nepovažují za něco, co jejich život určuje, ale jen někdy ovlivňuje nebo komplikuje, především nedostatečnou informovaností a vstřícností veřejnosti. Dělat naši společnost chápavější, informovanější a laskavější můžeme všichni. Zdá se, že je to stále třeba!

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.