Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více 6. srpna 2022

Nová technologie chytrých brýlí usnadňuje komunikaci lidem s postižením sluchu

Britská společnost vyvinula brýle převádějící zvuk na text

Více 4. srpna 2022

Zkušenosti rodičů se získáváním příspěvku na péči

Výsledky ankety SUKI a Tamtamu mezi rodiči dětí se sluchovým postižením

Více 30. července 2022

Modely finanční podpory dětí se ztrátou sluchu v zahraničí

Ptáme se členů Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením

Více 27. července 2022

Příspěvek na péči

Vybíráme z nejčastějších dotazů rodičů

Více 22. července 2022

Nejtěžší je orientace v zákonech a vyhláškách…

říká Sabina Klegová, vedoucí odborného sociálního poradenství Tamtamu

Více 20. července 2022

Jak nejlépe blafovat, máte-li ztrátu sluchu

Gael Hannanová vtipně komentuje komunikační trable nedoslýchavých lidí

Více 15. července 2022

Sluch se hodnotí s pomůckou, stejně jako se zrak hodnotí s nasazenými brýlemi

říká ředitelka odboru lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení MUDr. Jana Venclová

Více 13. července 2022

Komise nám řekla, že si syn sluchový handicap vymýšlí

Rozhovor s Alenou a Pavlem Novákovými o tom, jak po dlouhých osmi letech získal jejich neslyšící desetiletý syn příspěvek na péči

Více 8. července 2022

Klinicky testované zařízení pro zmírňování tinnitu

Účastníci výzkumu hlásí snížení symptomů

Více 6. července 2022

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ve chvíli, kdy není startovací čára pro všechny děti stejná, musí rodiče možnosti svého dítěte vyvažovat, dorovnávat a hledat, jak mu dát možnost žít „normálně“.

Příspěvek na péči“ je stálým a dlouhodobým tématem, které rodiče dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením zajímá a které opakovaně řeší. Snažíme se pomoci i my, reagujeme na stále se opakující otázky, kdy není jasné, proč se posuzování oprávněnosti žádosti o příspěvek liší v každém kraji, či dokonce na každém úřadě, proč musí rodiče opakovaně dokazovat, že dítě, které neslyší, má sociální a komunikační problémy.

V článcích, věnovaných tomuto tématu, hledáme odpovědi na vaše otázky, přinášíme jak vaše zkušenosti, tak názory odborníků. Téma podpory je stále aktuálnější, náklady na běžný život stoupají a péče o dítě s postižením se stává pro mnohé obtížně dostupnou. Příspěvek na péči pomáhá, ale děje se to jen někde. Posuzování se zdá objektivnější bez „osobního“ šetření v rodině. Proč tomu tak je? Chybí výkladové materiály nebo metodiky se specifikací důsledků sluchového postižení?

Bojovat se musí, to rodiče dětí s postižením velmi dobře vědí, ale neměli by v tom být sami. Informovaný, empatický úředník může situaci ovlivnit pozitivně i negativně, ale může se ve svém rozhodování opřít o zkušenosti našich odborníků, o výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči i o mezinárodní úmluvy o právech zdravotně postižených, které Česká republika podepsala.

Všechny informace shrnuté v tomto čísle (časopisu Dětský sluch, pozn. redakce) napovídají tomu, že by posuzování nároku dětí s postižením na podporu mělo být pro jejich rodiče důstojnější a jednoznačnější.

Víme, že bojovat je mnohdy vyčerpávající a k nabírání sil je důležitá motivace. Ale také víme, že děti jsou pro rodiče tou největší motivací. Stejně velkou motivaci máme i my v Tamtamu, abychom posunuli dětem startovací čáru trošku spravedlivěji.

Inspirativní čtení a hodně vytrvalosti vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.