Facebook YouTube Instagram

Nejnovější články

Konference Future of Hearing Healthcare 2023

Novinky z léčby, výzkumu a technologických inovací

Více 7. června 2023

Občas mi trvá, než mi dojde, že nemá cenu na Esterku volat…

Rozhovor s Jaroslavou Bednářovou, babičkou vnučky se sluchovým postižením

Více 1. června 2023

Kde hledat sám sebe? Co třeba v knížkách?

Ukázka titulů s příběhy o hledání identity, které najdete v naší knihovně

Více 26. května 2023

Setkání rodin s neslyšícími dětmi z Ústeckého kraje

Centrum pro dětský sluch Tamtam v rámci Týdne rané péče uspořádalo setkání rodin

Více 19. května 2023

Neslyšícímu Toníkovi pomohla raná péče Centra pro dětský sluch Tamtam

Tamtam se připojuje ke kampani Týden rané péče (15. – 21. května 2023)

Více 16. května 2023

Po stopách neslyšících v Římě

Italské neslyšící osobnosti, historie, kultura, lidská práva a setkání FEPEDA

Více 15. května 2023

Je důležité důvěřovat dítěti v tom, jak samo sebe vnímá

Rozhovor s Tomášem Jelínkem, lektorem znakového jazyka a osvětových projektů

Více 10. května 2023

Jak je to s identitou neslyšících a nedoslýchavých lidí? Co vše ji ovlivňuje?

Psycholožka Marie Chudožilov Bendová se zamýšlí nad teoriemi a výzkumy sociální identity neslyšících a nedoslýchavých

Více 4. května 2023

Od dětství mě lákala medicína

Příběh sluchově postiženého studenta Davida Buzrly, který říká, že limity jsou uměle vytvořenou hranicí

Více 26. dubna 2023

Už dokážu ocenit sama sebe i ostatní. Ale byla to dlouhá cesta

Povídání s Marií Stöcklovou, středoškolskou studentkou a uživatelkou kochleárního implantátu

Více 21. dubna 2023

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

část příspěvků, které najdete na našem portálu od poloviny března, bude věnována tématu hledání vlastní identity. Vytvářejí mozaiku o tom, kudy vedou cesty k sebepoznání, sebepřijetí a nalezení svého originálního, sebevědomého já.

Co vás při hledání sebe sama ovlivnilo? Na to jsme se ptali dnes už téměř dospělých dětí se sluchovou vadou i dospělých neslyšících. Dospívající vzpomínají na to, jak pro ně od začátku byli důležití rodiče, kteří jim věnovali svou pozornost, potvrzovali jim svou lásku a dokázali se přizpůsobovat jejich potřebám. Období puberty hodnotí jako čas, kdy se nejvíce porovnávali s ostatními a pomáhalo jim mít někoho blízkého, s kým si o tom mohli povídat, ptát se a ubezpečovat se o svých hodnotách. Stejně tak vnímají jako velmi důležité mít možnost poznávat a zkoušet být součástí různých skupin a kolektivů a mít možnost si vybrat, kde jim je dobře, kde chtějí být.

Prostřednictvím ankety jsme se ptali také rodičů. Ti zpětně hodnotí jako důležité, že dávali svým dětem důvěru, neumetali jim cestičky a učili je překonávat překážky, i když to pro ně samotné nebylo vždy jednoduché. A dospělí lidé se sluchovou vadou? Narodili se do různých rodin, s odlišnou historií a možnostmi… Přesto každý z nich našel sebe i svou originální cestu, na které se setkává s neslyšícími i slyšícími přáteli a blízkými. Sluchovou vadu nepovažují za něco, co jejich život určuje, ale jen někdy ovlivňuje nebo komplikuje, především nedostatečnou informovaností a vstřícností veřejnosti. Dělat naši společnost chápavější, informovanější a laskavější můžeme všichni. Zdá se, že je to stále třeba!

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.