Facebook YouTube

Rehabilitace sluchu

Geneticky se k sobě nehodíme, ale lidsky ano

Rozhovor s Evou a Radkem Vavříkovými

Více 21. prosince 2018

Raná péče usnadnila naši cestu ke štěstí

Rozhovor s Pavlou Gottwaldovou

Více 22. října 2018

Rozvoj sluchového vnímání a komunikace

Dva základní stavební kameny pro individuální práci s dětmi na pobytových akcích Tamtamu.

Více 16. dubna 2018

Komplexní péče o děti s kochleárními implantáty

Rozhovor s Mgr. Jitkou Holmanovou z Centra kochleárních implantací u dětí při FN Motol Praha

Více 24. ledna 2018

Klíčové momenty při kompenzaci a rehabilitaci sluchu

Po sdělení diagnózy závažné sluchové vady u malého ditěte nastává pro rodiče a jejich děti velice náročné období.

Více 29. června 2016

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner