Facebook YouTube Instagram

Test LMH pro monitoring sluchu

14. prosince 2021

Nový test pro monitoring sluchu od autorek Jane Madellové a Joan Hewitové

Víme, jak je důležité, aby děti se ztrátou sluchu dobře slyšely s kompenzačními pomůckami a následně byly schopné využít poslech k tomu, aby se naučily jazyk a dovedly číst a psát. Z tohoto důvodu vyvinul Daniel Ling tzv. test pěti zvuků (a, e, u, sh, s), ze kterého se později po přidání hlásky m stal „test šesti zvuků“.

Test Lingových zvuků byl velmi užitečný pro monitoring slyšení některých zvuků řeči. Vždy bylo jasné, že test šesti zvuků neměří všechny zvuky řeči. Byl zamýšlen opravdu jen jako screeningový test.

Doporučujeme testovat všechny fonémy¹ (významotvorné hlásky v jazyce – pozn. redakce) v jakémkoliv jazyce, které dítě slyší, použitím testu středových souhlásek (Medial Consonant Test testující souhlásky vznikající prouděním vzduchu podél středové linie jazyka – pozn. redakce) nebo nějaké jeho obdoby, jakmile je dítě schopno test podstoupit. Avšak pokud jde o screening, test LMH poskytne více informací než test Lingových zvuků.

Od doby zrodu testu Lingových zvuků došlo k velkému technologickému pokroku, takže co se týče nastavení technologických zařízení, máme nad ním mnohem větší kontrolu. Navíc se děti setkávají s technikou mnohem dříve, takže mají přístup ke zvuku v ranějším věku. V době vzniku testu Lingových zvuků neexistovaly kochleární implantáty, sluchadla se nastavovala jen pomocí šroubováků a byla velice omezená. Vzhledem k tomu, na jaké úrovni je technologie nyní, máme mnohem větší kontrolu nad nastavením techniky a je potřeba monitorovat poslech pozorněji.

 AUDIOGRAM - Ilustrační foto

Představení testu LMH (podle iniciál jmen: Ling, Madell, Hewitt nebo také podle začátečních písmen slov nízká, střední, vysoká” frekvence, v angličtině low, mid, high”)

Představujeme test LMH, což je screeningový test pro nízké, střední a vysoké frekvence. Po doplnění čtyř souhlásek je test více vyvážený. Na obrázku číslo 2 je test se čtyřmi přidanými souhláskami doplněnými do testu Lingových zvuků.

S rozšířením o /n/, /h/, /z/ a /dj/ můžeme lépe prohloubit porozumění tomu, jak dítě vnímá řeč. Ve druhém a třetím formantu (n tvořící akustický základ hlásky”² - pozn. redakce) je více informací, které nám mohou pomoci rychle vyšetřit problémové oblasti percepce.

Jak test LMH používat

Když testujeme kojence a děti, pro které je technologie nová, jde nám o to, zjistit, co je dítě schopno vnímat. Žádáme rodiče, aby nám vylíčili, jaké fonémy dítě slyší z různých vzdáleností. Starší děti požádáme, aby zopakovaly to, co slyší. Některým dětem je příjemnější ukazovat na obrázky, jiné zopakují, co slyšely. Jakmile umí děti napodobovat, očekáváme, že slyšené zopakují.

Testování by mělo být prováděno s technickým vybavením pro pravé ucho, pro levé ucho a s oběma najednou. Pokud by bylo testování prováděno jen na obou uších najednou, nebylo by možné odlišit, pokud jedno ucho nefunguje správně. A naopak bez testování na obou uších najednou bychom nevěděli, zda poslouchání v obou uších najednou, nezpůsobuje zkreslení.

Všechny děti je potřeba testovat v oblasti komplexnějšího vnímání řeči, což zahrnuje využití testu středových souhlásek, abychom zjistili, zda slyší všechny souhlásky svého jazyka. U velice malých dětí nebo dětí, pro které je technologie nová a mají potíže opakovat test středových souhlásek za použití formátu VCV (testovaná souhláska je v takovém případě uprostřed dvou samohlásek – pozn. redakce), může být souhláska použita izolovaně. V průběhu jejich vývoje je potřeba začít využívat věku přiměřené standardní percepční testy řeči.

Odborníci mají na starost naučit rodiče dovednosti potřebné k tomu, aby sami doma prováděli testy a informovali o jejich výsledcích. Když se rodiče naučí poskytovat spolehlivé výsledky testů, úkol odborníka se přesune od toho, že opakuje stejný test k tomu, že pomůže dítěti, aby se posunulo k náročnějším úkolům. Rodičům poskytne pomoc tak, aby rozvinuli to, co dělají, zahrnuli více souhlásek a prováděli test v různých podmínkách.

Jinak řečeno, jakmile dítě spolehlivě zaznamenává test LMH doma pro rodiče, měl by odborník pracovat na napodobování. Když dítě spolehlivě imituje LMH doma, měl by odborník podpořit napodobování všech fonémů.

Test řečové percepce - Ilustrační foto

Jak pracovat s výsledky LMH testu

Cílem testu LMH a vůbec všech testů řečové percepce je zjistit, co dítě slyší a co mu uniká. Percepce a produkce řeči musí být sledována pravidelně, abychom věděli, jaké chyby jsou stálé.

Přestože nám testování s pomocí testu LMH přinese určité informace, testování všech souhlásek poskytne mnohem více informací. Informace mohou být poté využity audiology, kteří přizpůsobí technická nastavení, aby poskytli lepší přístup k frekvenčním pásmům, které nejsou vnímány.

 

Obrázek 1 Formant/ Frekvenční pásma Lingových zvuků

 

Pásmo 1

Pásmo 2

Pásmo 3

Pásmo 4

 

200 - 1000 Hz

1000 - 1500 Hz

1500 - 3500Hz

3500 Hz+

 

ZNĚLOST

ROZLIŠENÍ SOUHLÁSEK

ROZLIŠENÍ SOUHLÁSEK

ZVUK FRIKATIV (třené souhlásky, např. f, š, j, ch”³-poznámka redakce)

/u/

F1:300 Hz

 

F3: 2240 Hz

 

 

F2: 870 Hz

 

 

 

/a/

F1: 730 Hz

F2: 1090 Hz

F3: 2240 Hz

 

/i/

F1: 270 Hz

 

F2: 2290 Hz

 

 

 

 

F3: 3010

 

/m/

F1: 250-350

1000-1500 Hz

2500-3500 Hz

 

/sh/

 

 

1500-2000 Hz

4500-5500 Hz

/s/

 

 

 

5000-6000 Hz

 

 

Obrázek 2 Test LMH (přidané fonémy jsou zvýrazněny červeně)

 

Pásmo 1

Pásmo 2

Pásmo 3

Pásmo 4

 

200 - 1000 Hz

1000 - 1500 Hz

1500 - 3500Hz

3500 Hz+

 

ZNĚLOST

ROZLIŠENÍ SOUHLÁSEK

ROZLIŠENÍ SOUHLÁSEK

ZVUK FRIKATIV

/u/

F1:300 Hz

 

F3: 2240 Hz

 

 

F2: 870 Hz

 

 

 

/a/

F1: 730 Hz

F2: 1090 Hz

F3: 2240 Hz

 

/i/

F1: 270 Hz

 

F2: 2290 Hz

 

 

 

 

F3: 3010

 

/m/

F1: 250-350

1000-1500 Hz

2500-3500 Hz

 

/sh/

 

 

1500-2000 Hz

4500-5500 Hz

/s/

 

 

 

5000-6000 Hz

/dj/

200-300 Hz

 

2000-3000 Hz

 

/z/

200-400 Hz

 

 

4000-5000 Hz

/h/

 

 

1500-2000 Hz

 

/n/

250-350 Hz

1000-1500 Hz

2000-3000 Hz

 

 

Přeložila: Lucie Brandtlová, odborná konzultantka: Anna Kučerová

Zdroj: Jane Madellová, HearingHealthMatters.org. 2021

Odkazy:

1) SlovnikyLingea.cz

2) Slovník cizích slov ABZ.cz

3) Slovník spisovného jazyka českého. SSJC.UJC.CAS.cz

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.