Facebook YouTube Instagram

Názor odborníků

Institut sociálního zdraví chce přispět k využívání bezdrátových technologií

O výzkumu mapujícím zkušenosti rodičů dětí se sluchovou vadou informuje Kristýna Gábová

Více 12. března 2020

Maminka má stejnou cenu jako dítě

Práce na rodinné mapě spojuje každého s jeho původní rodinou a pomáhá mu odhalit zdroje jeho životní energie, ale také konfliktů, hněvu a bolesti v rodině. Rozhovor s Mgr. Klárou Konvalinovou a Mgr. Ivou Rainerovou.

Více 22. března 2018

Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením

Nad kompenzačními pomůckami pro náročnější poslechové situace se zamýšlí surdopedka Radka Horáková.

Více 7. března 2018

Péče o poruchu sluchu v raném dětském věku je boj s časem

Rozhovor s foniatrem MUDr. Liborem Černým

Více 7. února 2018

Hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s důrazem na mezioborovou spolupráci

Tento odborný článek je věnován problematice hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s postižením sluchu.

Více 30. května 2017

Implantace je složitá mozaika

Rozhovor s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., přednostou Dětské ORL kliniky FN Motol

Více 9. listopadu 2015

BILATERÁLNÍ IMPLANTACE V ČESKÉ REPUBLICE

Zkušenosti sociálních pracovníků rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Více 9. listopadu 2015

„V medicíně není nic snadné.“

Rozhovor s profesorem MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D., MBA, vedoucím Centra kochleárních implantací Ostrava.

Více 9. listopadu 2015

Služby Komplexního centra kochleárních implantací Brno

Informace o bilaterálních implantacích v CKI Brno.

Více 5. listopadu 2015

„Dítě se dokáže soustředit jen po určitou dobu, a ta se nezdvojnásobí tím, že mu dáme dva implantáty

Aktuální poznatky a praktické zkušenosti inženýrů z Centra kochleárních implantací Praha.

Více 5. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.