Facebook YouTube

Názor odborníků

Maminka má stejnou cenu jako dítě

Práce na rodinné mapě spojuje každého s jeho původní rodinou a pomáhá mu odhalit zdroje jeho životní energie, ale také konfliktů, hněvu a bolesti v rodině. Rozhovor s Mgr. Klárou Konvalinovou a Mgr. Ivou Rainerovou.

Více 22. března 2018

Využití bezdrátové technologie u dětí se sluchovým postižením

Nad kompenzačními pomůckami pro náročnější poslechové situace se zamýšlí surdopedka Radka Horáková.

Více 7. března 2018

Péče o poruchu sluchu v raném dětském věku je boj s časem

Rozhovor s foniatrem MUDr. Liborem Černým

Více 7. února 2018

Hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s důrazem na mezioborovou spolupráci

Tento odborný článek je věnován problematice hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s postižením sluchu.

Více 30. května 2017

Implantace je složitá mozaika

Rozhovor s MUDr. Jiřím Skřivanem, CSc., přednostou Dětské ORL kliniky FN Motol

Více 9. listopadu 2015

BILATERÁLNÍ IMPLANTACE V ČESKÉ REPUBLICE

Zkušenosti sociálních pracovníků rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Více 9. listopadu 2015

„V medicíně není nic snadné.“

Rozhovor s profesorem MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D., MBA, vedoucím Centra kochleárních implantací Ostrava.

Více 9. listopadu 2015

Služby Komplexního centra kochleárních implantací Brno

Informace o bilaterálních implantacích v CKI Brno.

Více 5. listopadu 2015

„Dítě se dokáže soustředit jen po určitou dobu, a ta se nezdvojnásobí tím, že mu dáme dva implantáty

Aktuální poznatky a praktické zkušenosti inženýrů z Centra kochleárních implantací Praha.

Více 5. listopadu 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Partner Partner Partner Partner Partner