Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Poradce RP

Příspěvek na péči

Vybíráme z nejčastějších dotazů rodičů

Více 22. července 2022

Týden rané péče

12. ročník Týdne rané péče zdůrazňuje jedinečnost každého dítěte

Více 7. listopadu 2019

Mezioborová spolupráce je velmi důležitá

Rozhovor s Janou Fenclovou, ředitelkou Centra pro dětský sluch Tamtam

Více 22. ledna 2019

Malé dítě s vadou sluchu a jeho rodina

Ze zahraniční konference v rakouském Bad Ischl

Více 14. ledna 2019

Děti si chtějí hrát a přirozeně objevovat svět

Rozhovor s poradkyní rané péče Alžbětou Osmančíkovou

Více 4. ledna 2019

Konference „Raná péče v mezinárodním kontextu“

Konference se věnovala kvalitě rané péče v ČR i jejímu postavení v mezinárodním kontextu

Více 29. listopadu 2018

Hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s důrazem na mezioborovou spolupráci

Tento odborný článek je věnován problematice hodnocení sluchového vnímání dětí raného věku s postižením sluchu.

Více 30. května 2017

Co je služba rané péče?

Co Vás napadne když se dozvíte, že máte právo na pomoc poradce rané péče?

Více 17. května 2016

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.