Facebook YouTube Instagram

Jak podpořit sebevědomí a dovednosti dětí se ztrátou sluchu (2. díl – předškoláci)

1. června 2022

Americká logopedka a publicistka se tentokrát zaměřuje na sebeobhájství předškoláků

Nedávno jsme publikovali překlad článku americké logopedky a autorky píšící pod jménem Bridget svůj blog My Mighty Voice: Speech, Language and Listening (Můj mocný hlas: řeč, jazyk a poslech). Týkal se batolat a dovednosti sebeobhájství. Ve druhém díle přinášíme autorčin text zaměřený na dovednosti předškoláků se ztrátou sluchu. Obsahuje řadu užitečných postřehů i praktických rad.

 

Co se týče dovedností sebeobhájství, naše děti se ztrátou sluchu si v předškolním věku už více uvědomují, že mají kompenzační pomůcky. Jsou také připravené a často nedočkavé pomáhat s některými svými potřebami. Pokud máme v úmyslu je vychovat v úspěšné dospělé lidi, kteří si umí říct, co chtějí a potřebují, musíme s tím začít už teď.

Níže vám představím několik nápadů, jak u dětí podpořit dovednosti sebeobhájství. Mějte na paměti, že mezi 3. a 5. rokem naše děti zažívají úžasný skok v kognitivním a vývojovém růstu. Pokud ale máte teprve tříleté dítě, nenechte se seznamem nápadů odradit. Místo toho se na něj podívejte jako na možnou nabídku dovedností sebeobhájství. Vaše dítě o ně nemusí mít zájem nebo nemusí být připravené na všechny najednou, ale když o nich budete mít povědomí, může vám to pomoci dítě podpořit, až bude připravené.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Porozumět ztrátě sluchu

V tomto věku mohou děti začít postupně rozumět své ztrátě sluchu, což jim může později usnadnit pochopení toho, jaké úpravy nebo změny mohou potřebovat.

Když kompenzační pomůcky zapneme”, můžeme začít věcně vysvětlovat ztrátu sluchu tím, že řekneme něco ve smyslu „Tvoje kochleární implantáty jsou tvoje ouška, pomáhají ti slyšet”. Pomalu je můžeme naučit, aby to uměly vysvětlit. Mohou si to nacvičovat tím, že třeba svému bratranci, sestřenici nebo paní učitelce ve školce vysvětlí, že jim jejich kompenzační pomůcka pomáhá slyšet. Až budou v tomto základu dostatečně sebevědomé, můžete je naučit přidat malý detail, například: „Moje sluchadlo zesiluje zvuk.” nebo „Můj kochleární implantát posílá zvuk do mého mozku”.

Být zodpovědné za své kompenzační pomůcky

Další oblastí, do které se mohou předškolní děti zapojit, je používání bezdrátových technologií. Pokud se pomůcky spárují jediným stiskem tlačítka, nechte své dítě, aby vás pozorovalo, jak je spárujete, a nakonec jej naučte, aby samo tlačítko stisklo. Může se zapojit i tím, že vám sdělí, zda jsou pomůcky spárovány či ne. Když chodí na nějaký kroužek, veďte jej k tomu, aby učitelům nebo trenérům mikrofon samo podalo a řeklo jednoduše Tady máte” nebo „Tady je váš mikrofon”. Tím, že nyní předá učitelům mikrofon, jej připravujete na to, aby později samo požádalo učitele, ať mikrofon používá.

Kontrolovat šest Lingových hlásek

Pokud jste doposud důsledně prováděli test Lingových zvuků, mělo by to už jít rychle. Vaše dítě by mělo být schopné se do testu zapojit, tudíž by mohl být ten správný čas mu pomoci porozumět, proč test děláme, aby samo dokázalo pomoct s porozuměním ostatním. Postačí jednoduché vysvětlení: „Kontrola tvých oušek nám pomáhá zjistit, zda fungují.”

Můžete své dítě také požádat, aby vám pomáhalo s připomenutím, že je potřeba test udělat, nehledě na to, zda připomenutí opravdu potřebujete nebo ne. Pomůže mu to zjistit, kdy může být zapotřebí test udělat, například když si po probuzení pomůcky nasazuje nebo když jste vyměnili baterii. Bude-li vaše dítě zvyklé rozpoznat, kdy je čas se ozvat s tím, že je potřeba udělat test hlásek, je mnohem pravděpodobnější, že bude schopné na to také upozornit další dospělé ve svém životě (učitele, trenéry atd.).

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Všímat si svého okolí

V předškolním věku si většina dětí začíná více všímat svého okolí. Zajímají se o nové lidi a nová místa. Je to skvělá příležitost, jak pomoci vašemu dítěti všímat si zvuků z okolí a dávat vědět, když je potřeba něco upravit. Můžete začít upozorňováním na to, čeho si všímáte vy. Když jste v bazénu nebo v autě, můžete říct: „Hmm, tady je teda hlučno. Je pro tebe těžké slyšet?” Můžete také používat spojení „zajímalo by mě”, například: „Zajímalo by mě, jestli uslyšíš lépe, když si sedneš blíž”.

Hledat cesty, jak si říkat o pomoc nebo objasnění, když je potřeba

Většina dětí v tomto věku si už začíná říkat o pomoc, když něco potřebují. Naším cílem je, aby byly ve vyjadřování konkrétnější. Když něco neslyšely nebo nějaká pomůcka nefunguje, měly by ovládat několik způsobů, jak získat pomoc.

Nastanou-li potíže s pomůckami, a děti už jsme naučili pojmenování jednotlivých částí pomůcek, můžeme je začít směřovat k tomu, aby tyto názvy používaly. Když vám vaše dítě říká, že jeho ouška nefungují, podpořte jej v tom, aby použilo slovo pro danou část pomůcky, například: „Moje baterie nefunguje” nebo „Padá mi moje čelenka”.

A podobné je to s poslechem. Když něčemu nerozuměly, měly by ovládat škálu způsobů, jak to vyjádřit. Nejprve se mohou jen ptát „co?”, „cože?” nebo se jen tvářit zmateně, ale na tom lze stavět. Můžeme je naučit, aby řekly něco ve smyslu: „Můžete to říct znovu?”, „Můžete jít blíž a říct mi to?” nebo „Můžete zopakovat tu poslední část?”. Když jim pomůžeme být konkrétnější, vedeme je k tomu, aby byly schopné požádat přesně o to, co potřebují.

Budování sebedůvěry

Když byly naše děti v batolecím věku, měly všechnu sebedůvěru na světě. Jako předškoláci začínají přemýšlet a všímat si druhých, což je skvělé, protože to znamená, že mohou mít schopnost empatie a soucitu ve vztahu k okolí. Zároveň to ale znamená, že si ostatní děti začínají všímat jich, a proto potřebují naši pomoc s budováním své sebedůvěry.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Jako rodiče mě v souvislosti s budováním sebevědomí napadá na prvním místě následující: vždy buďte tím největším fanouškem vašich dětí. Nikdy nedovolte, aby byl někdo jiný víc hrdý na vaše dítě než vy sami a řekněte vašemu dítěti, že jste na něj hrdí.

Předškolní léta jsou také dobrým obdobím pro budování růstového nastavení mysli. To znamená pomoci vašim dětem pochopit, že jejich schopnosti nejsou neměnné. Mohou se naučit dělat nové věci, řešit nové problémy, v něčem se zlepšit, atd.

To lze podpořit tím, že oceníme jejich snahu. Můžeme si všimnout těžké práce, kterou věnují stavění věže nebo dobrého skutku, když dají svou panenku mladší sestře. Můžeme jim také pomoci přiměřeně riskovat a chápat, že neúspěch neznamená, že by ony samy byly neúspěšné, ale jen se nepovedlo, o co se snažily, takže budou muset přijít s jiným způsobem, jak na to.

Můžeme naše předškoláky naučit jedno slovo, které má sílu, a tím je: zatím”. Možná zatím” neumíš jezdit na kole, ale když to budeš trénovat, nakonec to dokážeš. Možná zatím” neumíš upéct sám dort, ale můžeme to zkusit společně.

 

Informace o autorce najdete na odkazu:

http://mymightyvoice.com/#AboutMe

 

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. Redakčně kráceno

Fotografie: Shutterstock.com

Zdroj: Self Advocacy Skills for Preschoolers with Hearing Loss, MyMightyVoice.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.