Facebook YouTube Instagram

Válka na Ukrajině a neslyšící

1. března 2022

Jaké existují zprávy ze světa neslyšících v souvislosti s napadením Ukrajiny ruskými vojsky? Kam se obracet o pomoc a kde ji nabízet?

Ukrajinská společnost pro neslyšící (UTOG) vydala po vyhlášení stanného práva 24.2.2022 písemné vyjádření a video zprávu v ukrajinském znakovém jazyce. Vyzvala v něm neslyšící obyvatele, aby zachovali klid a udržovali kontakt mezi sebou navzájem a se společností UTOG skrze její skupiny na sociálních sítích, které má každá regionální pobočka. UTOG ve zprávě uvádí, že několik dní před vyhlášením stanného práva uložilo jejich vedení regionálním pobočkám, aby ve spolupráci s místními úřady přijaly opatření k ochraně neslyšících a nedoslýchavých osob a informovaly je v případě nouze a ohledně opatření stanného práva. Ve zprávě je také výzva k pečlivému promýšlení informací, které přicházejí ze všech možných míst a k tomu důvěřovat pouze oficiálním zprávám. Od té doby zveřejnila společnost UTOG několik dalších zpráv na svém webu a Facebooku včetně tlumočení nejvýznamnějších projevů do ukrajinského znakového jazyka. Dnes se na webu například objevila také informace o tom, jak neslyšící pracovníci pomáhají ozbrojeným silám šitím a montážními pracemi.

Prezidentka Ukrajinské společnosti pro neslyšící Irina ChepchinaPrezidentka Ukrajinské společnosti pro neslyšící Irina Chepchina

Neslyšící přednášející a tlumočník Arkady Belozovsky dnes zveřejnil svůj rozhovor s prezidentkou UTOG Irinou Chepchinou dostupný v ukrajinském znakovém a americkém znakovém jazyce. Belozovsky odkazuje také na organizaci Off the Grid Missions, o které uvádí, že jako jediná na světě poskytuje neslyšícím a nedoslýchavým osobám zdroje informací v rizikových, odlehlých a katastrofou zasažených regionech. Nyní tato organizace na svém webu a Facebooku sbírá, sdílí a aktualizuje důležité informace týkající se úkrytů, zón nebezpečí a otevřených či uzavřených silnicích na Ukrajině.

V českém prostředí se objevil na Facebooku komunitního centra Znakovárna, z.s. rozhovor s Arkady Belozovskym a Janem Wirthem o situaci na Ukrajině tlumočený do českého znakového jazyka.

Ukrajina

Reakce organizací pomáhajících neslyšícím na mezinárodní úrovni a v ČR

Ukrajinské společnosti pro neslyšící (UTOG) vyjádřila na Facebooku solidaritu Evropská unie neslyšících (EUD). Podle neslyšícího novináře Liama O´Della se prezident Světové federace neslyšících (World Federation of the Deaf, WFD) vyjádřil pro neslyšící blog Limpingchicken.com následovně: WFD je v kontaktu s Ukrajinskou společností pro neslyšící, spolupracujícím členem naší organizace. Nabídli jsme jim pomoc, aby bylo zajištěno, že neslyšící Ukrajinci budou zahrnuti do jakéhokoliv nezbytného mezinárodních humanitárního úsilí, které se může uskutečnit.

Ilustrační foto - shutterstock_2126503556

Česká unie neslyšících zveřejnila na svém Facebookovém profilu ohledně vojenské invaze informační zprávu ve znakovém jazyce týkající se obecných základních informací. Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. (ASNEP) vydala na svém Facebookovém profilu na toto téma dopis, který rozeslala dalším organizacím. V dopise mimo jiné uvádí: Současná situace na Ukrajině je pro neslyšící Ukrajince velmi komplikovaná. Nám to nemůže být lhostejné! V tuto chvíli vám nabízíme své služby. Pokud by se na vaši organizaci obrátili neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví či jinak sluchově postižení, jejichž preferovaným jazykem je ukrajinský znakový jazyk, nasměrujte je prosím na nás. Pokusíme se udělat všechno proto, abychom jim zprostředkovali další potřebnou pomoc např. sociální, psychologickou, lékařskou apod. a to i s ohledem na jejich komunikační potřeby.” Dále se v dopise také píše: Neslyšící Ukrajinci s námi nemusí komunikovat nutně psanou formou, ale mohou se na nás obrátit ve formě videa ve svém národním znakovém jazyce. Jsme napojeni na neslyšící z Ukrajiny, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky. Ti jim pomohou přeložit jejich sdělení do českého znakového jazyka. Tlumočníci čeština - český znakový jazyk jsou rovněž připraveni pomoci zprostředkovat komunikaci se zdejšími institucemi či úřady.” Celé znění dopisu naleznete na Facebookovém profilu ASNEP.

Ilustrační foto -  shutterstock_2130020744

Centrum pro Dětský sluch Tamtam,o.p.s. a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. (ICRPSP), jejichž web Idetskysluch.cz právě čtete, cítí stejně jako řada dalších organizací pracujících s neslyšícími solidaritu se všemi obyvateli Ukrajiny. Na Facebookové stránce Tamtam jim vyjádřili podporu.

 

Pomoc: kde ji získat nebo nabízet

Máte důležité informace nebo nabízíte pomoc pro neslyšící, kterých se dotýká válka na Ukrajině? Jste neslyšící a potřebujete v souvislosti s invazí nějakou pomoc? Níže naleznete informace a kontakty.

  • Ministerstvo vnitra vydalo na svém webu informace v češtině a ukrajinštině pro občany Ukrajiny – jak pro nově příchozí, tak pro ty, kdo tu žili ještě před začátkem konfliktu.

  • ASNEP ve výše zmíněném dopise informuje, že přes spřátelený spolek Znakovárna se zakládá Facebooková skupina Neslyšící Češi Neslyšícím Ukrajincům. Na Facebooku komunitního centra Znakovárna, z.s. se dnes objevila informace o vzniku krizového týmu pro neslyšící Ukrajince, který zahrnuje koordinátory zaměřené na tým a komunikaci, tlumočníky ČZJ, ubytování, dopravu, sbírky dárců i na služby a dále psychologa, právníka, překladatelku ČZJ a překladatele do ukrajinského znakového jazyka. Dle zmíněného dopisu ASNEP budou také ve skupině zveřejňovány informace o nabídce pomoci jednotlivých organizací.

  • Pomoc neslyšícím lidem, kterých se dotýká válka na Ukrajině, nabízí také pobočky Tichého světa.

  • Kromě již zmíněné nabídky pomoci ze strany ASNEP, zveřejnilo i Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (CZTN) na svém Facebookovém profilu nabídku pomoci při komunikaci pro neslyšící Ukrajince a jejich rodiny.

  • Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s. (CDS Tamtam) nabízí sociální a psychologické poradenství lidem, kteří byli zasaženi válkou. Kontakty najdete na webu CDS Tamtam. Dále je vedení CDS Tamtam v kontaktu s vedením jedné ukrajinské školy pro sluchově postižené, kam byly evakuovány i další děti z nejnebezpečnějších oblastí. CDS Tamtam domlouvá pomoc pro tuto školu dle aktuálních potřeb. Zaměstnanci CDS Tamtam a Informačního centra (ICRPSP) se také sami aktivně zapojují do humanitární pomoci a finančních sbírek organizovaných oficiálními institucemi.

  • Existuje řada dalších iniciativ a sbírek, které ale nemusí být zaměřeny specificky na neslyšící. Například Facebookový profil Deaf friendly vyzval k podpoře organizace Člověk v tísni, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty vytvořilo pro větší efektivitu a propojení nabídek a poptávek pomoci následující web: www.pomahejukrajine.cz

 

Informace jsou aktuální ke dni 28. 2. 2022 15:00. Situace se rychle mění, doporučujeme sledovat oficiální zdroje a zmíněné specializované neziskové organizace.

Aktualizace 1.3.2022: Světová federace neslyšících WFD vyjádřila Ukrajině na svém Facebookovém profilu podporu a zároveň v příspěvku informuje o založení sbírky pro neslyšící na Ukrajině. Výtěžek bude předán Ukrajinské společnosti pro neslyšící (UTOG) a pokud to bude potřeba, tak i členům organizace WFD v sousedních státech, které přijímají neslyšící ukrajinské uprchlíky. Odkaz na sbírku je zde: https://wfdeaf.org/donate/

 

Připravila: Lucie Brandtlová

Zdroje:

Facebook.com/ArkadyDeafEmpowerment/

Facebook.com/ASNEP.cz/

Facebook.com/CZTNinfo/

Facebook.com/deaffriendly.cz

Facebook.com/detskysluch

Facebook.com/eudeaf

Facebook.com/groups/3810464052511496/

Facebook.com/offthegridmissions/

Facebook.com/utog.org

Facebook.com/znakovarna

Fb.watch/bsmVTcjm-l/

Limpingchicken.com

Mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Offthegridmissions.org

Pomahejukrajine.cz/

Tamtam.cz

Tichezpravy.cz/valka-v-evrope-rusko-napadlo-ukrajinu/

Tichysvet.cz/aktuality/konflikt-na-ukrajine

UTOG.org

Youtube.com/watch?v=TlhK9f0Sfpw

 

 

Fotografie: www.youtube.com/watch?v=3NYc4Ygrf0g&t=79s, Shuttestock.com, Canva.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.