Facebook YouTube Instagram

Vzdělávání

Jak se žije rodinám s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi v Evropě? A co tyto rodiny potřebují?

Výsledky výzkumu FEPEDA o situaci dětí se ztrátou sluchu a jejich rodin

Více 17. března 2023

Je potřeba přemýšlet o dítěti jako o celistvé bytosti, nejen o jeho uších

Jak může umění a znakový jazyk pomoci rozvoji komunikace?

Více 1. března 2023

Nejde jen o příběh, ale i o způsob jeho vyprávění

Rozhovor s autorkou pohádek Ivou Mrkvičkovou

Více 24. února 2023

Specifika psychologického vyšetření dětí s postižením sluchu

Rozhovor s psycholožkou Ivou Jungwirthovou

Více 26. ledna 2023

Jak pomoci dětem se ztrátou sluchu, aby se jim dařilo ve škole

Doporučení americké audioložky Jane Maddelové pro zaměstnance škol i žáky

Více 19. ledna 2023

Přál bych si, aby mé děti četly rády

S Janem Semerádem si povídáme o lásce ke čtení a ke sportu

Více 28. prosince 2022

Vyprávíme, hrajeme, kreslíme a vytleskáváme pohádku

Na cestě k rozvoji předčtenářských dovedností neslyšících dětí

Více 6. prosince 2022

Čteme s dětmi

Osobní příklad je v oblasti rozvoje budoucího čtenářství jedním z nejcennějších faktorů

Více 19. října 2022

Konference zhodnotila nástroje komunikační podpory žáků a studentů se sluchovým postižením

Své zkušenosti zde prezentovala desítka pedagogických pracovníků

Více 3. října 2022

Jsem optimistka – nemám na vybranou

říká Olga, ukrajinská maminka-samoživitelka pečující o dvojčata s kombinovaným postižením

Více 24. června 2022

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.