Facebook YouTube Instagram

Jak to vidíme my

25. února 2021

Rozhovory se školáky se sluchovým postižením (1. část)

Rodiče dětí se sluchovým postižením si často kladou otázku, jaká škola bude pro jejich potomky nejvhodnější. Zda škola běžného typu nedaleko bydliště, nebo vzdělávací instituce pro žáky se sluchovým postižením, která je obvykle vzdálenější. O volbě školy a spokojenosti dítěte v ní však rozhodují i jiné faktory – míra porozumění mluvené řeči a převažující způsob komunikace, povaha dítěte, jeho rodinné zázemí, ale také osobnost učitele a chování dětí v kolektivu. Seriál krátkých rozhovorů s dětmi a studenty ukazuje, že každý žáček má svou vlastní cestu, která ho vede k cíli.

 

Eliška S. (14 let)

Řekneš nám něco o sobě na úvod? Do jaké školy a třídy chodíš?

Chodím do 9. třídy, do školy pro sluchově postižené.

Používáš sluchadla nebo kochleární implantát? Jak s nimi rozumíš? Můžeš telefonovat?

Nosím sluchadla. Mám problém s nimi rozumět například v hluku v MHD.  Když mamka nebo kamarádi jedou se mnou a povídáme si, tak musím odezírat. Jinak nerozumím. Telefonovat moc nemůžu. Jen píšu nebo používám videochat.

Jak nejvíce komunikuješ? Běžným mluveným jazykem, nebo ti více vyhovuje znakový jazyk?

Více mluvím, ale umím i znakový jazyk. Používám ho, jen když nemám sluchadla, anebo když jsem ve škole.

Jsou u tebe v rodině i další neslyšící či nedoslýchaví? 

Bohužel ne.

Umí někdo z rodiny znakový jazyk?

Jen mamka.

Vraťme se zpátky ke škole. Kolik je vás ve třídě? Jste ve třídě jen neslyšící žáci, nebo i nedoslýchaví a slyšící?

Ve třídě je nás asi 8. Spolužáci jsou neslyšící, nedoslýchaví i děti, co mají problémy s řečí.

Jsi ve škole spokojená?

Jsem docela spokojená, ale raději jsem u koní nebo doma (úsměv).

Prozradíš mi, jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?

Tělocvik.

Blíží se výběr střední školy. Už máš představu, kam bys chtěla jít? Co bys chtěla v budoucnu dělat?

Ráda bych byla kadeřnicí, chci vyzkoušet střední školu mezi slyšícími.

Co kamarádi?

Mám hlavně slyšící kamarády mimo školu.

Pochopila jsem, že máš ráda koně. Jezdíš na nich závodně, nebo tě baví je ošetřovat apod.? Děláš ve volném čase i něco jiného?

Starám se o koně a jezdím s nimi na vodu nebo na vyjížďku. Občas s koněm i závodím, ale to jen s vozíkem nebo v tahu dřeva. Jezdím na koni klusem. Cval a skákání se budu učit.

 

Přeji hodně štěstí při učení se dalších dovedností nejen na koni!

Škola

 

Radana P. (15 let)

Mohu tě poprosit o krátké představení se? Do jaké chodíš školy a třídy?

Chodím do základní školy pro sluchově postižené do 9. třídy.

Nosíš sluchadla nebo kochleární implantát? Jak s nimi rozumíš?

Nosím sluchadla. Slyším s nimi, ale bez odezírání nerozumím. Telefonovat nemůžu. Když můžu odezírat, tak lidem v pohodě rozumím.

 Jak se ti líbí ve škole? Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?

Nejraději mám angličtinu. Ve škole teď nejsem moc spokojená.

Proč se ti ve škole nelíbí?

Moc si teď nerozumím se spolužačkami…

A kolik vás je ve třídě?

Pět, ale jedna spolužačka je více postižená. Další spolužačky jsou nedoslýchavé.

Jak probíhá komunikace ve škole? Jak rozumíš učitelům?

Učitelům rozumím v pohodě, umějí znakovat (úsměv).

To je téma, na které jsem se zrovna chtěla zeptat. Raději mluvíš, nebo používáš znakový jazyk?

Mně je to jedno, ale většinou znakuji.

Jak je to u tebe v rodině. Umí tam někdo znakovat? Jsou rodiče slyšící, nebo neslyšící?

Moje maminka i tatínek jsou neslyšící, umějí tedy znakovat. Ostatní jsou slyšící.

Blíží se výběr střední školy. Už víš, co bys chtěla dělat?

Ráda bych šla na kosmetickou školu v Ostravě. Ale uvidíme, jak to bude (úsměv).

Jaké máš koníčky? Chodíš někam do zájmového kroužku či oddílu?

Ráda cestuji a jsem raději někde venku než doma (smích). Ale do kroužku či oddílu nechodím.

Děkuji za rozhovor!

Znakování

Natálie Č. (12 let)

Jak se máš, když jsi nyní pořád doma a musíš se z domova i učit? Není lepší výuka ve škole?

 Mám se dobře. Výuka ve škole je lepší, protože tam úkoly rovnou uděláme a nemusíme nic fotit, posílat mailem apod.

Do jaké školy a třídy chodíš? Kolik je vás ve třídě?

Chodím do běžné základní školy, do 6. třídy. Ve třídě je nás asi 22.

Jsi tam jediná žačka se sluchovým postižením?

Ano, jsem tam jediná. 

Používáš sluchadla, nebo kochleární implantát? Můžeš telefonovat?

Mám kochleární implantáty. V telefonu nerozumím. 

Když teď musíš při výuce z domova poslouchat zvuk přes počítač, nemáš s tím problém? Používáš ještě nějakou pomůcku pro lepší slyšení než kochleární implantáty?

Problém s on-line výukou nemám, protože vedle mě většinou sedí mamka, která teď pracuje z domova a pomáhá mi, když přes PC nerozumím. Žádnou jinou pomůcku, kromě implantátu, nepoužívám.

Normálně, když jsi ve škole – rozumíš všem učitelům i žákům, nebo někdy rozumíš hůř?

Většinou všem rozumím dobře, jen pár učitelům občas nerozumím. Když něco nevím, tak se přihlásím a zeptám. S dětmi nemám problém, pokud nemají na puse roušku (smích).

Jaké předměty ve škole tě baví a jaké tě nebaví?

Baví mě přírodopis a nebaví mě angličtina.

Chodíš ráda do školy? Cítíš se tam dobře?

Jak kdy, podle toho, co máme zrovna za předměty nebo jaký učitel nás má učit. Ve škole se cítím dobře.

Jsou tvoji kamarádi slyšící, nebo neslyšící? S kým se nejvíce kamarádíš?

Ve škole i na kroužku mám slyšící kamarádky. Dobře si s nimi rozumím a kamarádím se všemi stejně.

Nechybí ti teď kamarádi, spolužáci?

S jednou kamarádkou se vídám i teď, bydlí blízko a chodíme spolu ven.

Hraješ si doma se sourozenci? Nehádáte se, když jste teď pořád spolu a nechodíte do školy?

Se sestrou si hrajeme, hádáme se, asi jako ostatní sourozenci.

Máš nějaké koníčky? 

Můj koníček je koníček (smích). Chodím na koňský kroužek, kde se staráme o koně, hrajeme si s nimi, pečujeme o ně a jezdíme na nich. Můj nejoblíbenější kůň je Maybe, je to klisna plemene Appaloosa a je jí 11 let.

Jak nejčastěji komunikuješ doma a jak ve škole? Mluvením, nebo znakovým jazykem?

Komunikuji pořád mluvenou řečí. Ostatní na mne znakují pouze v bazénu nebo v hlučném prostředí, když nerozumím. Znakovku pořád umím.

Umí ještě někdo z rodiny znakový jazyk?

Ano, mamka a trochu táta.

Čím bys chtěla v životě být?

Chtěla bych pracovat se zvířaty, asi zoolog nebo veterinář nebo trenér koní.

Co ráda děláš, když jsi doma?

Ráda si čtu, pokud mám k dispozici nějakou knížku, protože jsem už všechny přečetla a knihovna je teď zavřená.  Taky ráda jím nebo koukám na filmy.

 

Připravily: Mgr. Lena Vaňková, vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra pro dětský sluch Tamtam v Ostravě, a Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.