Facebook YouTube Instagram

Komunikace

Rozvoj sluchového vnímání a komunikace

Dva základní stavební kameny pro individuální práci s dětmi na pobytových akcích Tamtamu.

Více 16. dubna 2018

Desatero při rozvoji komunikačních dovedností

Dětská duše je velmi citlivá a vnímavá vůči našim pocitům. Při jakémkoliv osvojování si nových dovedností je nezbytné mít z činnosti dobrý pocit, společně se radovat, objevovat, poznávat a divit se všemu, co nás obklopuje.

Více 30. března 2018

U dítěte představuje hra především docela obyčejné učení

Zatím jsme nevymysleli vhodnější prostředí pro rozvoj dítěte, než je rodina. Je tedy na rodičích, aby toto své poslání naplňovali co nejlépe a na nás všech ostatních, kteří máme co do činění s dětmi a jejich rodiči, abychom je upozorňovali na potřeby dětí a současně jim pomáhali vytvářet podmínky, aby mohli tyto požadavky naplňovat nejvhodnějším způsobem. Navíc pouze rodiče mají za dítě plnou odpovědnost de iure i de facto.

Více 26. března 2018

Maminka má stejnou cenu jako dítě

Práce na rodinné mapě spojuje každého s jeho původní rodinou a pomáhá mu odhalit zdroje jeho životní energie, ale také konfliktů, hněvu a bolesti v rodině. Rozhovor s Mgr. Klárou Konvalinovou a Mgr. Ivou Rainerovou.

Více 22. března 2018

Na kus řeči o dětské řeči

Každý rodič, který má své dítko rád, si s ním chce povídat. Komunikace s dětmi se sluchovým postižením se však může po sdělení diagnózy zdát nedosažitelná. Co vše komunikace je a jak ji lze u těchto dětí rozvíjet?

Více 6. února 2018

Překážky se snáze zvládají ve dvou

Odlišný pohled partnerů vedoucí ke společnému cíli, aneb příběh rodiny Hradeckých.

Více 7. března 2017

Budování slovní zásoby u malých sluchově postižených dětí

Poté, co se dozvíme o sluchovém postižení našeho dítěte, je třeba si uvědomit, že úplně prvním způsobem komunikace je komunikace neverbální.

Více 27. listopadu 2015

Komunikace s malým dítětem se sluchovým postižením

Co dělat, když jste se dozvěděli, že vaše dítě má těžkou sluchovou vadu?

Více 27. listopadu 2015

Sourozenecké vztahy

Pro dítě se sluchovým postižením je sourozenec vždy velkým přínosem.

Více 13. října 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.