Facebook YouTube Instagram

Příčiny

Dědičné vady sluchu

Můžeme říci, že neslyšící děti neslyšících rodičů jsou na tom ze všech prelingválně neslyšících zdaleka nejlépe, protože jejich jazykový rozvoj (byť ve znakovém jazyce), stejně jako jejich rozvoj psychosociální, probíhá zcela normálně. Takových dětí však není příliš mnoho. Dětí s dědičnými vadami sluchu je ovšem mnohem více a většinou se rodí rodičům, kteří oba slyší. Co je toho příčinou?

Více 25. března 2016

Vady percepční

Vady percepční mohou vzniknout kdekoliv v nervové části sluchové dráhy. Většinou jsou mnohem závažnější než vady převodní. V nejhorších případech vedou i k úplné hluchotě. Méně závažné percepční vady se projevují podstatně více na vysokých než na nízkých kmitočtech. Příčin percepčních vad je mnoho, omezíme se proto pouze na některé.

Více 25. března 2016

Vady převodní

Převodní vady jsou poměrně časté, ale naštěstí nikdy nevedou k úplné hluchotě.

Více 25. března 2016

Genetické příčiny percepčních sluchových vad

Co to vlastně znamená „genetická ztráta sluchu“? Jak se projevuje? Co je Connexin 26 a jakým způsobem ovlivňuje sluch? Na tyto otázky se pokusíme v následujících odstavcích odpovědět.

Více 9. října 2015

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.