Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Osteoporóza a riziko ztráty sluchu u žen

22. června 2022

Způsobuje osteoporóza zvýšené riziko ztrát sluchu?

Věděli jste, že by osteoporóza mohla souviset se ztrátou sluchu? Anglická publicistka Angie Aspinal žijící se ztrátou sluchu, se právě tímto tématem zabývala ve svém článku, jehož překlad vám přinášíme.

Výzkumníci z Brighamu a bostonské Nemocnice pro ženy zrealizovali dlouhodobou studii, aby zjistili, zda osteoporóza a řídnutí kostí (snížení kostní denzity neboli hustoty) ovlivňuje riziko ztráty sluchu u žen. Analyzovali za tím účelem data od více než 143 000 žen sledovaných po dobu 34 let. Výzkum byl následně publikován v minulém roce v časopise Americké geriatrické společnosti (Journal of the American Geriatric Society). Bylo zjištěno, že riziko následné ztráty sluchu (zhoršení existující ztráty nebo nově vzniklá mírná ztráta) je až o 40 % vyšší u žen s osteoporózou nebo nízkou hustotou kostí než u žen, které tato onemocnění nemají.

Z výzkumu rovněž vyplývá, že ženy, které prodělaly zlomeninu páteře, měly rovněž až o 40 % vyšší riziko ztráty sluchu. Zůstává ovšem nejasné, jakým způsobem mohou osteoporóza a nízká hustota kostí přispět ke ztrátě sluchu ve vyšším věku. Autoři studie navrhují hypotézu, že „abnormální přebudování kosti” a změny v dráze, která je spojena se zachováním zdravých kostí, mohou mít vliv na celistvost kosti, která chrání nervy a struktury ovlivňující sluch. Mohou také pozměnit látkovou výměnu iontů a tekutin v kochlee (hlemýždi).

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Autoři výzkumu použili data ze studie NHS a NHS II, která trvala několik desítek let. Jednalo se o dvě skupiny zdravotních sester, které byly na začátku studie v prvním případě ve věku 36 až 61 let a ve druhém ve věku 31 až 48 let. Výhody použití dat z těchto dvou dobře popsaných skupin jsou následující: rozsáhlá studie populace, značný soubor detailních informací, velmi dobrá míra následného sledování a spolehlivé informace ohledně výstupů týkajících se zdraví. Účastnice byly vyškolenými odbornicemi poskytujícími zdravotní péči. Omezení studie vychází z toho, že není možné její výsledky zobecnit na celou populaci, protože se jí účastnily převážné ženy s bílou barvou pleti, všechny měly přibližně stejný socioekonomický status a úroveň dosaženého vzdělání. Je zapotřebí dalších studií, které by zkoumaly osteoporózu a ztrátu sluchu u mužů a u žen s jinou než bílou barvou pleti.

Základními léky, které se užívají na prevenci zlomenin u lidí s nízkou hustotou kostí, jsou bisfosfonáty. Byla proto provedena studie s cílem zjistit, zda užívání bisfosfonátů může ovlivnit riziko ztráty sluchu, ale takový vliv se neprokázal.

Další kroky

Výzkumný tým má v plánu věnovat se otázce, zda nedostatek kalcia a/nebo vitamínu D nějak souvisí se ztrátou sluchu, vzhledem k tomu, že se ukázalo, že tyto doplňky stravy mohou předcházet osteoporóze. Výzkumníci už předtím zjistili, že zdravá strava, fyzická aktivita, vyhýbání se kouření a zachování zdravé váhy pomáhá snižovat riziko ztráty sluchu ve stáří.

 

Informace o autorce najdete na odkazu: Hearinglikeme.com

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. Redakčně kráceno

Zdroj: Osteoporosis and the risk of hearing loss in women, Hearinglikeme.com

Fotografie: www.shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.