Facebook YouTube Instagram

Osteoporóza a riziko ztráty sluchu u žen

22. června 2022

Způsobuje osteoporóza zvýšené riziko ztrát sluchu?

Věděli jste, že by osteoporóza mohla souviset se ztrátou sluchu? Anglická publicistka Angie Aspinal žijící se ztrátou sluchu, se právě tímto tématem zabývala ve svém článku, jehož překlad vám přinášíme.

Výzkumníci z Brighamu a bostonské Nemocnice pro ženy zrealizovali dlouhodobou studii, aby zjistili, zda osteoporóza a řídnutí kostí (snížení kostní denzity neboli hustoty) ovlivňuje riziko ztráty sluchu u žen. Analyzovali za tím účelem data od více než 143 000 žen sledovaných po dobu 34 let. Výzkum byl následně publikován v minulém roce v časopise Americké geriatrické společnosti (Journal of the American Geriatric Society). Bylo zjištěno, že riziko následné ztráty sluchu (zhoršení existující ztráty nebo nově vzniklá mírná ztráta) je až o 40 % vyšší u žen s osteoporózou nebo nízkou hustotou kostí než u žen, které tato onemocnění nemají.

Z výzkumu rovněž vyplývá, že ženy, které prodělaly zlomeninu páteře, měly rovněž až o 40 % vyšší riziko ztráty sluchu. Zůstává ovšem nejasné, jakým způsobem mohou osteoporóza a nízká hustota kostí přispět ke ztrátě sluchu ve vyšším věku. Autoři studie navrhují hypotézu, že „abnormální přebudování kosti” a změny v dráze, která je spojena se zachováním zdravých kostí, mohou mít vliv na celistvost kosti, která chrání nervy a struktury ovlivňující sluch. Mohou také pozměnit látkovou výměnu iontů a tekutin v kochlee (hlemýždi).

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Autoři výzkumu použili data ze studie NHS a NHS II, která trvala několik desítek let. Jednalo se o dvě skupiny zdravotních sester, které byly na začátku studie v prvním případě ve věku 36 až 61 let a ve druhém ve věku 31 až 48 let. Výhody použití dat z těchto dvou dobře popsaných skupin jsou následující: rozsáhlá studie populace, značný soubor detailních informací, velmi dobrá míra následného sledování a spolehlivé informace ohledně výstupů týkajících se zdraví. Účastnice byly vyškolenými odbornicemi poskytujícími zdravotní péči. Omezení studie vychází z toho, že není možné její výsledky zobecnit na celou populaci, protože se jí účastnily převážné ženy s bílou barvou pleti, všechny měly přibližně stejný socioekonomický status a úroveň dosaženého vzdělání. Je zapotřebí dalších studií, které by zkoumaly osteoporózu a ztrátu sluchu u mužů a u žen s jinou než bílou barvou pleti.

Základními léky, které se užívají na prevenci zlomenin u lidí s nízkou hustotou kostí, jsou bisfosfonáty. Byla proto provedena studie s cílem zjistit, zda užívání bisfosfonátů může ovlivnit riziko ztráty sluchu, ale takový vliv se neprokázal.

Další kroky

Výzkumný tým má v plánu věnovat se otázce, zda nedostatek kalcia a/nebo vitamínu D nějak souvisí se ztrátou sluchu, vzhledem k tomu, že se ukázalo, že tyto doplňky stravy mohou předcházet osteoporóze. Výzkumníci už předtím zjistili, že zdravá strava, fyzická aktivita, vyhýbání se kouření a zachování zdravé váhy pomáhá snižovat riziko ztráty sluchu ve stáří.

 

Informace o autorce najdete na odkazu: Hearinglikeme.com

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. Redakčně kráceno

Zdroj: Osteoporosis and the risk of hearing loss in women, Hearinglikeme.com

Fotografie: www.shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.