Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Problémy se sluchem a roztroušená skleróza

7. prosince 2021

Které problémy se sluchem souvisí s roztroušenou sklerózou?

Roztroušená skleróza (RS) je progresivním stavem, který zasahuje centrální nervový systém. Může vyústit v širokou škálu symptomů v celém těle. V některých případech může roztroušená skleróza způsobit problémy se sluchem nebo jiné potíže související s fungováním uší.

Důkazy nasvědčují tomu, že se jedná o autoimunitní poruchu což znamená, že imunitní systém omylem napadá zdravou tkáň. V případě RS imunitní systém napadá protektivní obaly neuronů, myeliny (myelinové pochvy – pozn. redakce). Následkem může být narušeno to, jak mozek vysílá signály tělu.

Mozek - Ilustrační foto

Průběh RS je nepředvídatelný a může způsobit celou škálu nejrůznějších symptomů u jednotlivých lidí. Může způsobit potíže se sluchem a další symptomy, které jsou spojeny s funkcí vnitřního ucha, jako například ztrátu sluchu, tinnitus, problémy s rovnováhou, pocit utlumení zvuku nebo ucpaných uší.

Potíže se sluchem se mohou vyskytnout v rámci zhoršení stavu RS. To se týká situace, když se zhorší staré symptomy nebo se objeví nové. Problémy se sluchem mohou být v některých případech krátkodobým symptomem, ale někteří lidé zažívají dlouhodobější změny sluchu.

Přestože je možné, aby RS způsobila problémy se sluchem, jsou jiné častější příčiny jako třeba stárnutí, expozice hlasitým zvukům, nadměrné množství ušního mazu, poškození ušního bubínku a zánět uší.

Mozek - Ilustrační foto

RS a senzorineurální ztráta sluchu (SNHL). SNHL je typ ztráty sluchu, který se může objevit po poškození nervové dráhy vnitřního ucha. Přestože ztráta sluchu není častým symptomem RS, důkazy poukazují na to, že SNHL je v populaci lidí s RS mnohem vyšší než v běžné populaci. Systematické review (typ výzkumu – pozn. redakce) z roku 2018 poukázalo na to, že je SNHL častější v raných stádiích nemoci a může začít náhle. Ale může se také objevit až postupně s progresí nemoci.

RS a náhlá ztráta sluchu – náhlá senzorineurální ztráta sluchu je rapidní porucha sluchu. Člověk může ztratit znatelnou část sluchu buď najednou, nebo během několika dní. Medicínsky to zahrnuje ztrátu 30 decibelů a více ze sluchové kapacity. Pro srovnání: šepot by bylo velice těžké nebo nemožné slyšet a běžná konverzace by byla slyšet přibližně jen asi tak jako šepot.

RS a ztráta sluchu v jednom uchu – výzkum nasvědčuje tomu, že náhlá ztráta sluchu spojená s RS je často unilaterální, tedy objevuje se spíše v jednom nežli obou uších. Studie z roku 2021 dodává, že náhlá ztráta sluchu v jednom uchu je také nejčastější přítomný symptom RS týkající se uší. V některých případech se však může objevit v obou uších. Ztráta sluchu může také začít v jednom uchu a později postihnout i druhé.

RS a tinnitus – důkazy nasvědčují tomu, že se tinnitus objevuje u přibližně 1 % případů RS.

RS a další problémy se sluchem – u osoby s RS může poškození nervů v dané oblasti vést k několika dalším obtížím spojeným se sluchem. Ty mohou zahrnovat: zkreslení nebo změnu zvuků, potíže slyšet a porozumět řeči a zvýšená citlivost na zvuky.

Problémy se sluchem a roztroušená skleróza - Ilustrační foto

Léčba

Pokud se u někoho, kdo má diagnostikovanou RS, objeví náhlé symptomy spojené se sluchem, lékař/ka může předepsat a nasadit kortikosteroidy. Rychlé nasazení kortikosteroidů může být efektivní z hlediska zvládnutí poškození a zvýšení pravděpodobnosti uzdravení sluchu. Výzkum ukazuje, že u zhruba 64% lidí, kteří dostali léčbu kortikosteroidy kvůli náhlé ztrátě sluchu v důsledku RS, byl sluch zcela vyléčen. Přesto někteří nemusí pocítit kompletní vyléčení symptomů. Asi 14 % lidí nepocítilo žádné vyléčení symptomů. Doba odeznění příznaků může být také různá, pohybuje se mezi jedním týdnem až pěti měsíci.

Někdy může být potřeba doplňková léčba ke zvládnutí trvalé ztráty sluchu. To může zahrnovat zařízení jako kochleární implantáty nebo kompenzační pomůcky, které zesilují zvuky či stimulují sluch v mozku.

Kdy navštívit lékaře/ku

Každý, komu dělají starosti symptomy týkající se sluchu, tedy jakékoliv obtíže, šelest nebo pocit ucpaných uší, by měl navštívit lékaře/ku za účelem získání kompletní diagnózy. Pokud člověk nemá diagnostikovánu RS, ale začíná si všímat prvních příznaků, je vhodné navštívit svého lékaře/svoji lékařku. Příznaky se mohou u každého případu lišit, ale některé rané příznaky RS mohou zahrnovat: potíže s rovnováhou, problémy s řečí, znecitlivění nebo brnění, neostré vidění, bolesti a křeče svalů, citlivost na teplo jako například pocit na omdlení nebo závrať při vysokých teplotách, celková únava, bolest, močové nebo střevní potíže, sexuální dysfunkce, problémy s polykáním, kognitivní obtíže a změny nálad. Každý, kdo má diagnostikovanou RS a zažívá potíže se sluchem, by měl co nejdříve navštívit svého lékaře/svoji lékařku, protože to může být známka zhoršení stavu.

 

Překlad: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, redakčně kráceno

Zdroj: Medical News Today

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.