Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Zahradní slavnost Tamtamu ve Valdštejnské zahradě 2021

30. listopadu 2021

Slyšte, slyšte! Na vědomí se dává, že první den Mezinárodního týdne neslyšících, tedy 20. září, byl i dnem, kdy se konala velká zahradní sláva v honosné Valdštejnské zahradě. Svolaly ji Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Slavnost proběhla pod záštitou předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila. 

Jak řekl král Petr, jsou mezi námi šermíři a šermířky i bez brnění, každodenní bojovnice a bojovníci. Ptáte se, jak je poznat? Nemusí být vůbec k rozeznání na první pohled, musíte se s nimi blíže seznámit, abyste jejich chrabrost objevili. Některým daly sudičky nad kolébkou ouška, která slyší jen málo nebo vůbec, přestože žijí v království, kde se většina dorozumívá zvukem. Však je to v žádném případě nezastaví a ukazují, jak je každý svým kouzelným způsobem jedinečný a co všechno dokážou! Dalšími jsou jejich rodiče a blízcí, kteří neohroženě spolu s nimi zdolávají jednu překážku za druhou. A v neposlední řadě pak všichni ti, kdo jsou jim ku pomoci a snaží se svět činit lepším pro všechny – nehledě na to, co komu do vínku bylo či nebylo dáno.

Účinkují: Petr Vacek - král, Kateřina Jebavá - královna, Jan Kříž - zpívající kralevic, skupina Bakchus - historická hudba, Naďa Dingová Hynková - tlumočnice do ČZJ, divadlo Damúza, historická kuchyně a kováři z kovárny Lučištnice, kejklíř Lukáš, rytíři, šermíři a tanečnice ze skupiny Artus Bohemia, alchymisté, klenotníci a mnozí další z řad zaměstnanců Centra pro dětský sluch Tamtam a Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených.

Zahradní slavnost se konala za přispění Ministerstva kultury, Senátu Parlamentu ČR, MČ Praha 13, MČ Praha 5 a Nadace umění pro zdraví. Všem podporovatelům děkujeme!

Více informací o sluchu, sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách, akcích pro neslyšící či pomoci rodinám se sluchově postiženým dítětem naleznete na https://www.tamtam.cz/, https://www.idetskysluch.cz/ a https://www.infocentrum-sluch.cz/

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.