Facebook YouTube Instagram

Kdy a proč navštívit foniatra?

17. května 2016

Proč je foniatr jedním z nejdůležitějších odborníků, se kterým se potkáte, si vysvětlíme v následujícím článku.

Foniatr je specializovaný lékař oboru otolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku (pět let studia a praxe po šesti letech magisterského studia všeobecného lékařství).  Na výkon své profese se připravuje po další dva roky v nástavbovém studiu a praxí na foniatrických ambulancích. Oproti ORL, která léčí nemoci především léky, případně chirurgicky, posuzuje foniatr ucho, nos a krk z hlediska funkce, kterou tyto orgány mají: umožňují komunikovat a navazovat vztahy s ostatními lidmi a tedy i seberealizaci. Foniatr proto vyšetřuje, kompenzuje a rehabilituje poruchy sluchu, řeči a hlasu. Lidé se sluchovým postižením s ním jsou v kontaktu prakticky po celý život. Foniatr na základě pravidelných kontrol a audiovyšetření vyhodnocuje, zda pacient potřebuje další speciální péči (kompenzační pomůcky, logopedii, speciálně pedagogickou poradnu, sociální služby apod.)  


Připravila: Marta Höferová

Foto: Shutterstock


Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota