Facebook YouTube Instagram

Šest dobrých věcí na ztrátě sluchu, které jste si možná neuvědomili

26. ledna 2022

Jak nahlíží na ztrátu sluchu spisovatelka a humoristka Gael Hannanová?

Přinášíme vám překlad zahraničního článku autorky Gael Hannanové, která na ztrátu sluchu nahlíží osobitou pozitivní optikou.

Nevýhoda ztráty sluchu je jasná: neslyšíme dobře nebo vůbec. A to způsobuje bariéry v naší komunikaci dotýkající se téměř každého aspektu našeho života. Ale je příjemné dát si pauzu od všeho toho překonávání bariér a uznat, že život se ztrátou sluchu může mít i svou světlou stránku. Zkuste se na chvíli pozastavit nad tím, jaký dopad má ztráta sluchu na váš život. Hledáním pozitivního možná odhalíte alespoň několik výhod nebo dovedností, které jdou ruku v ruce s vaší ztrátou sluchu.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 

  1. Lépe nasloucháte. Musíte. Jestliže se nesoustředíte na to, co je právě řečeno, nezachytíte to. Slyšící” lidé mohou poslouchat bez soustředění se, mohou multitaskovat, což také není nutně dobrá věc. Ale když líp nasloucháte, máte větší šance na porozumění.

  2. Buduje to vhled a soucit. Porozumění realitě spojené se ztrátou sluchu a jejímu dopadu na lidské chování a duševní zdraví otevírá dveře k porozumění tomu, jak se druzí lidé musí vyrovnávat s výzvami, které jsou mimo vaši zkušenost.

  3. Dává vám to platformu. Výše zmíněný vhled vás může vést k většímu ocenění potřeby diverzity, rovnosti a inkluze ve společnosti. Žitá zkušenost ztráty sluchu vám dává platformu k podpoře těchto základů.

  4. Lépe řešíte problémy. Učíte se hledat alternativy k situacím, kdy stěží slyšíte. Ano, většina z nich může být obtížná. Ale místo vaší obvyklé reakce, jakou je rozčilení a křik nebo v horším případě stažení se do trucujícího mlčení, hledáte cesty, jak by to fungovalo. Ovládáním prostředí, používáním zařízení a připomínáním ostatním, co od nich potřebujete.

  5. Lépe komunikujete. Tohle není samozřejmé. Pochopení potřeby komunikovat lépe ji automaticky negarantuje. Lidé se ztrátou sluchu se prohřešují často tím, z čeho obviňujeme slyšící” lidi v našich životech. Mumlají, nemluví face to face, přestávají vnímat. Ale tréninkem a odhodláním zlepšit váš komunikační styl, toho dosáhnete.

  6. Nacházíte potěšení v tom, co slyšíte a čemu rozumíte. Nebo alespoň lépe oceníte zvuky života. I se sofistikovanou technologií a vynikajícími dovednostmi sebeprosazení je toho stále hodně, co lidé se ztrátou sluchu zkrátka slyšet nemohou. Takže když zrovna slyšíme, třeba jak cvrlikají ptáci nebo jak nám kameny křupají pod nohama, je to krásný moment, kdy ten zvuk oceníme a jsme za něj vděční.

 

Toto je jen několik výhod” ztráty sluchu. Jak změna postoje ke ztrátě vašeho sluchu zlepšila váš život?

 

Pozn. překladatele: Ohlasy na článek v komentářích vyzdvihovaly další příjemné aspekty života se ztrátou sluchu. Uživatelka Carol Seajay napsala: „Když je svět hlasitý, mohu jej vypnout - nebo alespoň zeslabit (mými sluchadly).” Svoji zkušenost sdílela i uživatelka Rosemary: „Nehledě na úžasné lidi, které na své cestě potkáme, jak slyšících, tak se sluchovým postižením a neslyšících. To je něco, za co jsem neskonale vděčná!”

 

Gael Hannanová je spisovatelka, přednášející a aktivistka, která se zabývá tématy týkajícími se ztráty sluchu. Kromě svého blogu pro HearingHealthMatters.org, který vychází týdenně a má mezinárodní sledovanost, napsala Gael uznávanou knihu The Way I Hear It: A Life with Hearing Loss” (Jak já to slyším: Život se ztrátou sluchu). Pravidelně je zvána, aby prezentovala svoji jedinečně zábavnou a bystrou práci vděčnému obecenstvu po celém světě. Gael za svou práci obdržela mnoho cen včetně těch za prosazování více inkluzivní společnosti pro lidi se ztrátou sluchu. Žije se svým manželem na Vancouver Island v kanadské provincii Britská Kolumbie.

Gael Hannan

 

Autorka: Gael Hannan

Zdroj: Hearinghealthmatters.org

Připravila a přeložila: Lucie Brandtlová

Fotografie: https://www.gaelhannan.com/bio/ a Shutterstock.com

 

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.