Facebook YouTube Instagram

Čtete svým dětem před spaním?

21. prosince 2022

Projekty na podporu dětského čtenářství a předčtenářství

Každý z nás, dnešních rodičů a prarodičů, si z dětství nese jiné vzpomínky. Ale téměř všichni si dobře pamatujeme večerní rituál, kdy jsme se zachumlali do peřiny a maminka, tatínek, babička či dědeček nám předčítali z oblíbené knížky.

Často šlo o jednu knížku, kterou jsme vyžadovali číst stále dokola. Její příběh nám pomáhal klidně usnout a ve snu se stát princeznou, rytířem nebo jiným hrdinou. Pravidelnost tohoto čtení byla naší jistotou v jinak rychle pádícím světě. A nevědomky jsme si přitom rozšiřovali obzory a slovní zásobu. Teprve v první třídě jsme se seznamovali se záludnostmi české abecedy, přesto jsme se mohli pochlubit širokým rejstříkem již „přečtených“ knih.

Dnešní doba je jiná. Více uspěchaná. Rodiče pracují do pozdního odpoledne a večer pak toho musí ještě hodně stihnout, třeba kolem domácnosti. Sezení s knihou na okraji dětské postele tak často nahrazuje televize nebo mobil. V tom lepším případě na nich děti sledují to, co by měly – tedy pohádkové příběhy. Pouto ke knihám jim ale ani tak displej nevytvoří. Pouto mezi dítětem a rodiči nebo prarodiči také ne. Navíc, videa a filmové pohádky jsou sice krásné a často i výpravné, ale nijak nestimulují dětskou představivost a fantazii. Slovní zásobu možná rozvíjejí, ale ne vždy tím správným směrem. Diskusi nad pohádkou, bajkou či jiným příběhem prostě nic nenahradí.

Je proto dobře, že existuje řada lidí, kteří nerezignovali. V rámci různých organizací a projektů pořádají řadu aktivit, které podporují a rozvíjejí dětské předčtenářství a čtenářství. Pojďme si některé blíže představit. Třeba nás budou inspirovat.

 

S knížkou do života, www.sknizkoudozivota.cz

Do mezinárodní iniciativy Bookstart se zapojují knihovny už ve 25 zemích světa. Česká republika se prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) připojila v roce 2017 svou variantou projektu s názvem S knížkou do života. Iniciátorkou tehdy byla PhDr. Dana Kalinová, bývalá ředitelka veletrhu Svět knihy.

Projekt zapojuje aktivní rodiče a společně s nimi seznamuje ty nejmenší čtenáře s knihami a příběhy v nich. Chce podpořit rozvoj verbálních schopností a imaginace nejmenších dětí a probudit jejich zájem o knihy a čtení. Chce, aby rodiče pochopili význam čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. A aby si uvědomili, že věnovat dětem svůj čas a strávit jej společně nad knížkou, je jednou z nejkrásnějších, ale i nejdůležitějších věcí, jakou mohou pro své dítě udělat.

Garanty projektu jsou Roman Giebisch, současný předseda SKIP, a také Zlata Houšková, která dlouhá léta pracovala v Národní knihovně a v Knihovnickém institutu, stála a stojí u řady dalších knihovnických projektů. Zlata Houšková vidí v projektu velký potenciál: „Z naprosté většiny knihoven jsou velmi pozitivní ohlasy na jeho přijetí v obcích a městech. Rodiče vítají jednak to, že se někdo zajímá o další vývoj jejich dítěte a chce jim pomáhat, jednak to, že mají příležitost setkávat se a komunikovat v kultivovaném a příjemném prostředí a zároveň se zde dozvědět zajímavé informace především (ale nejen) o tom, jak pracovat s dítětem a vést ho k úspěšné komunikaci, čtenářství, předčtenářské gramotnosti. Záběr knihoven je širší, v rámci projektu se rodiče a děti setkávají s psychology, pedagogy, logopedy, fyzioterapeuty a dalšími odborníky. Děti samy se při těchto akcích nenudí, program je vždy připraven tak, aby se mohly aktivně zapojovat a užily si ho co nejvíce. Projekt se daří také zprostředkovávat dětem se specifickými potřebami a jejich rodičům. Motivační sady máme v audio podobě pro zrakově handicapované děti, pro děti s postižením sluchu máme k dispozici již knížku básniček pro věkovou skupinu 0-3 roky tlumočenou do českého znakového jazyka (ČZJ) a v nabídce na příští rok je v ČZJ už i metodika pro rodiče. Za spolupráci děkuji touto cestou organizaci Kukátko. Ve spolupráci hodláme pokračovat, takže věřím, že všechny knihy, které budeme nadále pro děti a jejich rodiče v rámci projektu vydávat, budou mít postupně také svou verzi v ČZJ a že projekt bude dobrou cestou, jak přivést i neslyšící děti ke čtením.“

Noc s Andersenem v roce 2022 v knihovně ve StodůlkáchNoc s Andersenem v roce 2022 v knihovně ve Stodůlkách

Noc s Andersenem, www.nocsandersenem.cz

Knihovny jsou nositelkami myšlenky čtenářství už z podstaty svého fungování. Není proto divu, že i tam se zrodil projekt, který probouzí u dětí lásku ke knihám. Autorkami dnes již tradiční Noci s Andersenem jsou knihovnice z knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Hana Hanáčková a Miroslava Čápová. Akce na podporu dětského čtenářství, při níž si děti společně čtou a nocují v knihovně, se koná vždy na přelomu března a dubna u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. dubna). Do Noci s Andersenem se v Česku aktuálně zapojuje již 505 knihoven, 554 škol a 72 dalších organizací. A projekt už překročil i státní hranice. Myšlenku akce přijalo 393 slovenských organizací, 19 polských, 2 slovinské a dalších 24 v ostatních evropských státech. Mezi zapojenými je i knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených. Ačkoliv se svým posláním nezaměřuje přímo na dětské čtenáře, ve svém fondu knížky pro děti má. Nad jednou z nich – dobrodružnou Kouzelnou zahradou od Jiřího Trnky – jsme se letos společně bavili.


NSA-logo

Čtení pro neslyšící děti, https://www.facebook.com/groups/650469095126000

Facebookovou skupinu pro rodiče, kteří chtějí čtením rozvíjet slovní zásobu u svých dětí, založila Hana Walderová (tehdy pod jménem Šeděnková). Maminka neslyšícího syna, který má sluch kompenzován kochleárním implantátem, v ní zveřejňuje tipy na knížky vhodné pro děti se sluchovým postižením. Vybírá ty s jednodušší stylistikou, s názornými ilustracemi a příběhy příhodnými pro děti, které mají problém s porozuměním řeči. Knihy jsou pro rychlou orientaci rozděleny do alb – Album s knihami pro nejmenší, Album pro školkáče a Album pro čerstvé školáky. Své tipy na zajímavé knížky sem mohou vkládat i ostatní členové skupiny. „Neslyšící syn Hugo má velmi rád knihy. Díky obrázkovým knihám jsme mohli lépe rozvíjet vzájemnou komunikaci. Příběhové obrázkové knihy jsou na to nejlepší, protože je v nich potřeba pojmenovat činnosti a děj, nálady, nejen věci. Vhodných knih jsem nacházela jen málo. Proto jsem založila FB skupinu, abychom si s jinými rodiči mohli vyměňovat tipy,“ přiblížila Hana Walderová okolnosti vzniku projektu.

Ze znakoknihy Staré pověsti české a moravské (autorka Alena Ježková, ilustrace Renáta Fučíková)Ze znakoknihy Staré pověsti české a moravské (autorka Alena Ježková, ilustrace Renáta Fučíková)

Znakoknihy, www.znakokniha.cz

Znáte „znakoknihy“? Jsou unikátním počinem Krajské vědecké knihovny v Liberci. Speciální znakové knihy zpřístupňují vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do znakového jazyka. Určeny jsou především pro děti se sluchovým postižením, pro které čtení není snadnou disciplínou, ale s chutí si je určitě přelouskají všichni. První z nich vyšla v roce 2017 a po ní přibyly ještě čtyři další. Knihy s názvy Český ráj a jeho tajemství, O zahradě a tři díly Starých pověstí českých a moravských mohou pomoci i s učením do hodin dějepisu. Znakoknihy najdete na stejnojmenných webových stránkách. Děti si je s rodiči mohou přečíst díky speciálně vytvořené webové aplikaci, která zobrazuje text s ilustracemi a vizuální záznam překladu do znakového jazyka. Blanka Konvalinková, knihovnice z Krajské vědecké knihovny v Liberci, nám prozradila jejich další vydavatelské plány: „Letošní rok dokončíme poslední díl Starých pověstí českých a moravských. Na další rok bychom pak rádi žádali o grant na další znakoknihu. Uvažovali jsme o tom, že by to mohly být básničky.“

Nová znakokniha: https://www.kvkli.cz/o-nas/aktualne/id:57217/nova-znakokniha?fbclid=IwAR04mflMPjSFx-FaMzPAilVG-qndRBah9XsC7MQTpIUdQ_OaZmfetg-nP9o

Celé Česko čte dětemCelé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem, www.celeceskoctedetem.cz

My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst“. To je motto projektu, který realizuje obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem již od roku 2006. Dala si za cíl podporovat čtenářskou gramotnost dětí a mládeže, propagovat hodnotnou literaturu a budovat rodinné vazby prostřednictvím čtení. Podle autorky projektu Evy Katrušákové má pravidelné předčítání dětem obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví: Čtením rozšiřujete slovní zásobu dítěte, učíte je kritickému myšlení, rozvíjíte jeho představivost. Neméně důležitý je emoční aspekt předčítání. Každodenní rituál, ten magický společný čas, prohlubuje pouto mezi rodičem a dítětem.“ Stačí 20 minut denně. Každý den. K myšlence o důležitosti předčítání dětem se projektu přihlásilo již více než 4 000 škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců. Připojte se taky. Na webových stránkách projektu najdete tipy na knížky k předčítání, recenze a také kalendář různých akcí spojených s knížkami a čtením.Připravila: Radana Ardeltová, koordinátorka komunikace CDS Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com, archiv Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, archiv Krajské vědecké knihovny Liberec, loga projektů

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.