Facebook YouTube Instagram

Najdete v naší odborné knihovně

4. prosince 2020

TŘINÁCTÉ KOMNATY DĚTSKÉ DUŠE

Oaklander Violet, 2. vydání
Praha: Portál, 2020, 359 stran

Dítě v rovnováze

Nahlédněte do vnitřního světa dítěte a najděte cesty, jak podpořit jeho rozvoj v samostatnou a jedinečnou bytost.

Autorka Violet Oaklander je psycholožka a psychoterapeutka zaměřená na děti a dospívající. V knize čtenářům nabízí možnost nahlédnout do své terapeutické praxe, kterou vede za pomoci mnoha expresivních technik typu malování, práce s hlínou, hudby, dramatizace či práce s loutkami. Tyto terapeutické techniky a také gestalt přístup (zjednodušeně zážitková terapie – pozn. redakce) umožňují dětem navázat s terapeutem lepší komunikaci a vyjádřit své pocity a problémy, které někdy nedokáží popsat slovy. V samostatné kapitole se autorka zabývá specifickými problémy chování, jako je agrese, hněv, hyperaktivita, uzavřenost, strach, stres, trauma, tělesné symptomy, osamělost, autismus, vina a narušené sebepojetí. Takové chování nepovažuje za nemoc, ale za projev dětské síly a touhy po přežití.

Kniha, která je psána svěžím, čtivým a srozumitelným jazykem, je přínosem pro rodiče, pedagogy i psychology. 

Ukázky:

Kapitola Poruchy chování: Hněv

1) Sedmiletá Laura už chodila tři měsíce na terapii jinam, když ke mně poprvé přišla. Z nějakého důvodu to pro ni byla nepříjemná zkušenost; nechtělo se jí chodit ke kolegovi a později ani ke mně. Laura procházela těžkým obdobím života a své pocity vyjadřovala kradením, ničením interiérů aut, stříkáním barvy na jejich kapoty při chůzi na chodníku a žhářstvím. Zdálo se, že spolu nemůžeme navázat vztah. Uvědomovala jsem si, že bychom nejdříve měly pracovat s pocity vůči předešlému psychologovi, jinak se nehneme z místa. Jednou nebo dvakrát jsem zkusila toto téma otevřít, ale neřekla k tomu ani slovo. V jednom okamžiku jsem to zkusila znovu. Tentokrát Laura něco zamumlala a já si všimla, že houpe nohama, jako by do něčeho kopala.

Terapeutka: Vypadá to, jako bys chtěla něco nakopnout.
Laura: No, to jo! Fakt bych ho nejradši nakopla!
Navrhla jsem, aby kopla do židle, jako by tam seděl. Laura vstala a nakopla ji. Povzbudila jsem ji, aby v tom pokračovala a každý kopanec doprovodila slovy.
Laura: Nenávidím tě! Kvůli tobě je mi mizerně!

Chvíli pokračovala a já držela židli na místě, aby se nepřevrátila. Najednou přestala, posadila se, usmála se na mě a změnila téma. Její tělo teď vypadalo uvolněně a chovala se ke mně přátelsky a upřímně. To byl začátek velmi úspěšného a smysluplného vztahu mezi námi.

2) Jeden malý chlapec ventiloval své pocity zničením obličeje svého bratra, který si udělal z hlíny. Požádala jsem ho, aby při ničení na hliněný obličej mluvil. Získali jsme z toho mnohem více materiálu, než kdyby si na bratra pouze stěžoval nebo mi o něm povídal. Když přestal, uhladil dotyčný kousek hlíny a udělal nový obličej svého bratra. „Teď dostal co proto,“ řekl mi. Tvarovatelnost hlíny je velkou výhodou, protože dítě může zkázu snadno odčinit.

Knihu si můžete vypůjčit v odborné knihovně Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených v Praze 5 – Stodůlkách, a to i prostřednictvím online  katalogu.

Více informací o knihovně včetně aktuální otevírací doby naleznete na https://www.infocentrum-sluch.cz/knihovna/.

Připravila: Radana Ardeltová, koordinátorka komunikace CDS Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.