Facebook YouTube Instagram

Najdete v naší knihovně

27. března 2018

Helena Pěnkavová, Povídám o...

Helena Pěnkavová, Povídám o …  

Brno: Edika, 2014, 56 (68) s.

Všechny kapitoly volné trilogie „Povídání o …“ začínají příběhem, který uvádí do děje a obsahuje procvičovanou hlásku. Dále knihy nabízí cvičení pro pusinku (aby dobře mluvila a všichni dětem rozuměli),  obrázky k vyprávění, malování, zpívání a cvičení.

První díl je určen dětem od tří do čtyř let a zaměřuje se na procvičování hlásek p, b, m, f,  v, t.  Příběhy a aktivity, které obsahuje, jsou směřovány k dětem, které sice už povídají, ale porozumění musí být provázeno obrázky
a přerušováno doplňováním a přibližováním sděleného. Tedy povídá spíše maminka, dítě poslouchá, představuje si. Otázky  „Co to je?“ směřují k viděnému, k předmětům, věcem, lidem i zvířatům.

Druhý je pro děti od čtyř do šesti let, procvičuje hlásky d, ď, t, ť , j, ch, k, g, n.  Maminka vypravuje, popisuje, ukazuje, přibližuje svět chápání a porozumění dítěte, a dítě se ptá  „Proč to je?“  a dozvídá se, jak svět funguje. 

Poslední díl je určen dětem od šest do sedmi let a zaměřuje se na hlásky c,č, s, š, z, ž, l. r, ř.  Prvňáček dále prozkoumává svět a klade dospělým otázky. Zjišťuje, jak svět kolem něj funguje, a zda je to tak správně.

Kontakt do knihovny: http://www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/knihovna/oteviraci-hodiny-a-kontakty.html

Připravila: Růžena Flodrová, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.