Facebook YouTube Instagram

Jak pomoci dětem se ztrátou sluchu, aby se jim dařilo ve škole

19. ledna 2023

Doporučení americké audioložky Jane Maddelové pro zaměstnance škol i žáky

Posílat děti se ztrátou sluchu do běžných škol samo o sobě nestačí. Je důležité, aby tam mohly uspět. První věc, kterou musíme udělat, je všímat si jejich chování. Není v pořádku se dívat jen na známky. Musíme skutečně vyhodnotit, co dítě slyší, protože to bude určovat, co se může naučit.

 

Nejprve edukovat zaměstnance školy

Pokud zaměstnanci školy nerozumí ztrátě sluchu, nebudou schopni poskytnout pomoc. Musí pochopit, jak hluk ovlivňuje učení u dítěte se ztrátou sluchu a také u každého dalšího dítěte ve třídě. Zaměstnanci školy si musí hluku ve třídě všímat a regulovat jej.

Je potřeba, aby učitelé rozpoznali, zda dítě diskusi ve třídě slyší, a věděli, co mají dělat, aby přísun informací zlepšili. Mluví dva lidé současně? Dělá akvárium nějaký hluk? Vydává nějaké zvuky morče v kleci? Jsou otevřené dveře do chodby? Jsou otevřená okna? Pokud se okna otevírají do rušné ulice nebo třeba na hřiště, bude hluk rušit učení.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Používá učitel vzdálený mikrofon (bezdrátovou technologii)? Používá ji správně? Je ve vzdálenosti asi 15 centimetrů od úst učitele? Jak učitel sdílí informace a diskusi od ostatních žáků? Střídají se v používání mikrofonu tak, že ostatní děti mluví také přímo do mikrofonu, což umožňuje dítěti se ztrátou sluchu slyšet veškerou konverzaci? Pokud ne, opakuje učitel všechny komentáře, aby dítě se ztrátou sluchu mohlo porozumět a zapojit se do diskuse?

Třídní učitelé nejsou jediní, kdo potřebují toto proškolení. Informace musejí mít i všichni ostatní učitelé, zaměstnanci jídelen, školníci a administrativní pracovníci.

Odhalení nedostatků

Je důležité se opravdu zabývat tím, jak dítě se ztrátou sluchu zvládá různé studijní oblasti a zda se mu daří podobně jako jeho slyšícím vrstevníkům.

Všímat bychom si měli nejen celkových známek, ale i dílčích testů. Dítě může mít celkové skóre v normálním rozmezí, ale dílčí oblasti mohou ukazovat na nějaké mezery. Ty je potřeba identifikovat a dítěti s nimi pomoci. Pokud se zlepší dovednosti v těchto oblastech, můžeme očekávat, že se zlepší i celkové výsledky.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Edukace spolužáků

Je důležité, aby o ztrátě sluchu a jejím vlivu na komunikaci věděli i ostatní žáci. Může být užitečné, když stráví část dne se špunty v uších, aby se trochu přiblížili tomu, jaké to je poslouchat se ztrátou sluchu.

S malými dětmi můžete hrát hru, ve které se seřadí jako různé části ucha. Někdo představuje vnější ucho, někdo zvukovod, jiný bubínek, tři reprezentují kůstky středního ucha, větší počet dětí může ztělesňovat vláskové buňky v hlemýždi a několik může vytvářet sluchově rovnovážný nerv a spánkový lalok. Během toho, co se děti seřazují, můžete mluvit o tom, jak ucho funguje. Pak někdo předá zprávu šeptem do vnějšího ucha a ta putuje dále po řetězci, dokud ji dítě představující spánkový lalok nezopakuje. Obvykle to nemá nic společného s počáteční zprávou. Je to dobrá příležitost promluvit si o tom, jak mohou být signály zkresleny.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Je podstatné mluvit také o tom, jak mohou spolužáci dítěti se ztrátou sluchu ve třídě pomoci. Doporučení zahrnují stát vždy, když mluvíme, čelem k dítěti se ztrátou sluchu, pravidlo, že mluví vždy jen jeden a používání vzdáleného mikrofonu (bezdrátové technologie) při setkání v malých skupinách. Bývá užitečné, když spolužáci pochopí, že dětem se ztrátou sluchu mohou některé informace uniknout a že by si měli ověřovat, zda tyto děti rozumí rozhovoru.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Dokumentární film The Listening Project, který jsem natočila s Irene Taylor Brodsky, je v kratší verzi přizpůsoben k použití ve školách. Jeho cílem je pomoci dětem v mainstreamových školách pochopit, jaké to je žít se sluchovou ztrátou, a naučit je empatii k lidem se sluchovým postižením. Lze jej nalézt na webových stránkách www.hearingfirst.org.

 

Jane Madell vykonává poradenskou praxi v oblasti dětské audiologie. Je audioložka, logopedka a terapeutka sluchu a řeči s certifikátem LSLS. Má 45letou praxi, napsala 7 knih a řadu článků. Je dobře známou přednášející i na mezinárodním poli.

J. Madell

 

Autorka: Jane Madell

Zdroj: Hearinghealthmatters.org

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., redakčně kráceno

Fotografie: archiv Jane Madell, Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.