Facebook YouTube Instagram

I neslyšící mohou ovlivnit budoucí podobu Prahy. Na výstavě To je plán! a doprovodných akcích

6. června 2022

Seznamte se s Metropolitním plánem a připomínkujte ho na výstavě v CAMPU či doprovodných akcích tlumočených do znakového jazyka

Nové parky, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představuje do 30. června nově chystaný území plán Prahy – Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku. Doprovodné akce k výstavě jsou tlumočeny do znakového jazyka.

Metropolitní plán byl poprvé představen veřejnosti v roce 2018. Vyvolal odezvu a spustil vlnu připomínek dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti. Tyto připomínky byly zapracovány do nové verze návrhu. S upraveným plánem se nyní lze seznámit až do 28. června prostřednictvím informační tour pro městských částech, kterou realizuje Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s hlavním městem, ale také na informačním stánku, jenž postupně navštíví 7 obchodních center. Podobu plánu občanům přibližuje také výstava To je plán! I zde se mohou zeptat na konkrétní lokalitu, chystané proměny svého bydliště a jeho okolí, poradit se či podat připomínku.

Metropolitní plán

Výstava To je Plán! probíhá v obou sálech CAMPu v ulici Vyšehradská 51 v Praze 2. V Černém sále se seznámíte s pěti základními principy pražského Metropolitního plánu. Přístup k tématům jako klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města je znázorněn pomocí podlahových projekcí. V Bílém sále je představen návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Zde se můžete seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům Plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku skrz online aplikaci či Portál Pražana.

S podobou plánu se můžete seznámit také v digitální podobě na stránce metropolitniplan.praha.eu. Online připomínky se podávají elektronicky přes webovou aplikaci. Aplikace nejprve ověří vaši identitu, poté vás provede připomínkováním krok po kroku a po odeslání připomínku obdrží přímo Magistrát hl. m. Prahy. Do aplikace se lze přihlásit přes Portál Pražana několika způsoby – skrze bankovní identitu, datovou schránku či jinou elektronickou identitu. Pokud žádnou z těchto variant nemáte nebo potřebujete s přihlášením pomoct, na stránce metropolitniplan.praha.eu najdete i návod.

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky zaneseny do nové podoby Metropolitního plánu. Ten by měl být v upravené podobě předložen Radě hlavního města Prahy a zastupitelstvu ke schválení v průběhu roku 2023.

Výstava To je plán! je k vidění do konce června. CAMP je otevřen od úterý do neděle v čase 9–21 hodin. Vstup volný. Součástí výstavy je bohatý doprovodný program.

Nabízí například 8. června od 19 hodin diskuzi k tématu Klimatická změna: Přes park nejdu. Zajímají vás otázky, zda Metropolitní plán zajišťuje dostatečnou ochranu přírody? A jak využívá volné plochy v centru? Dokáže zabránit rozrůstání města do volné krajiny? Pak si besedu nenechte ujít.

Dne 10. června proběhne od 16.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy tlumočená do českého znakového jazyka. Dozvíte se při ní, kde se bude v Praze stavět, kolik vznikne nových parků, kudy povede nová silnice a jaké školy, školky a nemocnice vzniknou? Seznámíte se přímo s autory Metropolitního plánu a dozvíte se, jak číst v jeho dokumentaci.

15. června od 19 hodin se bude diskutovat o otázkách, zda Metropolitní plán podporuje existenci lokálních sousedství. A jak podporuje vznik kvalitních veřejných prostor?

20. června se můžete v rámci komentované vycházky projít územím zahrádkářské kolonie u Litovického potoka. Sraz je před kinem Ořechovka v 18 hodin. Proberete například témata, v čem spočívá důležitost zahrádkářských kolonií ve městech. Proč jsou pro jejich uživatele tak důležité?

 

Akce jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Rezervace míst na goout.net. Další doprovodný program a seznam tlumočených akcí můžete sledovat zde.

Vstupenky (zdarma) na komentovanou prohlídku výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v pátek 10. 6. 2022 od 16:30 si můžete rezervovat zde.

Pozvánku na výstavu ve znakovém jazyce najdete zde.

Další informace o výstavě najdete zde.

Harmonogram celé informační tour naleznete zde.

 

 

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Zdroj: https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/, Hobulet, Deaf Friendly

Foto: Praha.eu 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.