Facebook YouTube Instagram

Pověz mi to obrázkem

3. června 2021

Nový titul z naší knihovny o komunikaci s dítětem pomocí obrázků

Obálka knihy

Konvalinová Kateřina, 1. vydání
Praha: Portál, 2021, 64 s.

Přibývá dětí, které při nástupu do mateřské školy neovládají český jazyk ani základním způsobem. V drtivé většině jde o děti s tzv. odlišným mateřským jazykem. Kniha je primárně určena učitelům mateřských škol a dalším pedagogickým pracovníkům, ale s kartami se skřítky si mohou zahrát i rodiče s dětmi doma. 

Kniha je rozdělena do dvou částí. Ta první, úvodní, obsahuje krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka a rady, jak se zachovat před nástupem dítěte s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy, a jakými postupy se řídit ve chvíli, kdy do ní dítě již dochází.

Praktická část je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet (pracovních listů) zapojují děti do běžného provozu školky a ukazují, jak lze karty využít i pro ostatní děti. Následuje několik oblastí, které jsou opět uvedeny možnostmi, jak danou oblast s dětmi procvičovat obrazovým materiálem, který jim má pomoci v plynulejším zapojení do chodu třídy a k jejich inkluzi. Mezi probírané oblasti patří například barvy, tvary, počet, režim dne, prostorová a sociální orientace, problematika několika etnik v rámci jedné třídy mateřské školy atd.
Knížku lze využít nejen pro děti s odlišným mateřským jazykem, ale i pro děti s logopedickými problémy, se sluchovou vadou, s autismem, s mentální retardací či pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Autorka Kateřina Konvalinová je učitelka mateřské školy, která dlouhodobě působí ve třídách s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Na toto téma publikovala již několik článků v odborných časopisech.

Ukázka z knihy:

Obrázkové karty a práce s nimi

Obrázkové karty mají jasné, jednoduché a snadno srozumitelné ilustrace. Jsou černobílé, a tudíž vhodné ke kopírování a vybarvování.

Karty jsou rozděleny do několika tematických celků: Skřítek ve světě a Česká republika, Skřítek a jeho kamarádi kolem světa, Skřítek a barvy, Skřítek a počty, Skřítek a motorika mluvidel, Skřítek a emoce, Skřítek a prostorová orientace, Skřítek a denní režim.

Ukazka z knihy 1

Karty jsou výborné pro své variabilní použití. Můžeme je využít pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, v multikulturní výchově, při výuce nového jazyka, v logopedii, při práci s dětmi s poruchami autistického spektra apod.

Ukazka z knihy 2

… Dětem by měl pedagog poskytnout co nejvíce možností k souvislému vyjadřování. Dítě si utvoří pojem pouze za předpokladu, že chápe, co se určitým slovem míní. Proto je třeba dát mu názornou ukázku, aby si mohlo slovo spojit se správnou představou. A právě k tomu nám poslouží jednoduché a snadno čitelné obrázky, které samy budou dítě podněcovat k vyprávění.

Knihu si můžete vypůjčit v odborné knihovně Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených v Praze 5 – Stodůlkách, a to i prostřednictvím online katalogu. Aktuální informace o knihovně naleznete na https://www.infocentrum-sluch.cz/knihovna/.

 

Připravila: Radana Ardeltová, koordinátorka komunikace CDS Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com a Repro z knihy

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.