Facebook YouTube Instagram

Týdenní pobyt v Srbsku pomáhal i bavil

10. září 2020

Z pobytu pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Tradiční pobytová akce se, i když s několikaměsíčním zpožděním, konala v Srbsku u Karlštejna i letos. Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, který organizuje Centrum pro dětský sluch Tamtam, byl nabitý informacemi, velmi nápomocný a pro rodiny, děti i zaměstnance také plný smíchu a dobré nálady.

Sdílení pomáhá přijímat osud takový, jaký je

Celkem 12 rodin se spolu se zaměstnankyněmi Tamtamu vydalo poslední srpnový týden do Hotelu Elma v Srbsku u Karlštejna, který se na několik dní naplnil smíchem a vášnivými debatami. Dětskými i dospěláckými. Rodiče přijeli na pobyt sbírat rady, zjišťovat informace, učit se nové věci a v neposlední řadě sdílet zkušenosti. Cesta ke komunikaci a správnému vývoji je u každého dítěte se sluchovým postižením jiná. Navzájem ale mohou být příběhy pro rodiny inspirativní, mohou jim dodat odvahu, sílu a ujištění, že na to nejsou samy. Právě ve sdílení je obrovská síla, která může rodině pomoci překonat spoustu překážek. A o tom především jsme se v Srbsku přesvědčili.

Znakování s medvědem na pobytu TamtamuTamtam představil veškeré služby a téměř všechny pražské zaměstnance

Cílem pobytu je, kromě nabídnutí názorů odborníků, besedování a vzdělávání se, také představení organizace Tamtam a propojení služeb. V Srbsku se jednotlivá tamtamovská oddělení představovala hned první večer. Všechny zaměstnankyně pak byly rodinám k dispozici během celého pobytu. Právě bližší seznámení se se službami je pro fungující spolupráci klíčové. Většina rodin, které se pobytu účastnily, patří primárně mezi klienty rané péče, teď už ale ví, že mohou navštěvovat také sociálně aktivizační služby, využívat ambulance nebo informační a vzdělávací služby.

Děti na pobytu Rané péče TamtamOdborníci pomohli rodičům pochopit a uchopit situace

Důležitou součástí pobytu jsou besedy s odborníky a přednášky na nejrůznější témata. Orientace v problematice, její správné pochopení, uchopení a aplikace určitých postupů, je zásadní pro správnou péči a podporu rozvoje dětí se sluchovým postižením. Každá část dne byla koncipována jinou formou a každý informační blok se věnoval jiné tematice.

Dopoledne se rodiče vzdělávali například v oblasti sociálního poradenství, rozebírali otázky týkající se integrace dětí se sluchovým postižením a besedovali s rodiči, kteří už mají děti větší a přijeli se podělit o své zkušenosti.

Odpolední programy se zabývaly náročnějšími oblastmi. Rodiče měli možnost získat informace o sluchových vadách a objektivních vyšetřovacích metodách, na které plynule navázaly informace o subjektivních vyšetřovacích metodách a možnostech kompenzace. Mluvilo se o kochleárních implantátech a velký prostor byl věnován také logopedii.

Večerní programy se pak soustředily na odlehčenější témata, během kterých se rodiče mohli uvolnit a v komfortním prostředí sdílet své příběhy. Workshop improvizačních her sloužil mimo jiné k nácviku zvládání určitých situací a beseda s neslyšícími pomohla rodičům zbavit se některých strachů z budoucnosti.

Děti plní úkoly na pobytu Rané péče Tamtam 2020Rodiče se vzdělávali a nezahálely ani děti

Přednášky a besedy tvořily část programu, prakticky se pak rodiče vzdělávali také v komunikaci, především ve znakovém jazyce. Pravidelné lekce v mnohých vzbudily skutečný zájem o znakování a položily základy zcela nové komunikace v rodině. A zatímco se rodiče intenzivně soustředili na připravené programy a zdokonalovali se ve znakování, jejich děti, pod odborným dohledem, trávily čas na čerstvém vzduchu a rozhodně nezahálely.

Dopoledne se děti věnovaly individuálním terapiím – nácvikům na subjektivní audiometrii, logopedii, muzikoterapii a práci s rezonanční kolébkou a dalším aktivitám, které si pro ně poradkyně rané péče připravily. Samozřejmostí byly také socioterapeutické skupinky pod vedením pracovnic sociálně aktivizační služby Praha. Skupinky se zaměřovaly na rozvoj sluchového, taktilního a zrakového vnímání. Dále byla pomocí jednotlivých aktivit rozvíjena jemná a hrubá motorika a po celou dobu skupinové práce si děti společně s rodiči rozšiřovali znakovou a slovní zásobu.

Děti na pobytu Rané péče Tamtam 2020Pobyt pro rodiny byl plný poznatků, dojmů i zážitků

Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením byl jako každý rok nabitý. Nabitý informacemi, odborníky, besedami a besedujícími. Zároveň byl ale také plný dojmů a zážitků. Děti a jejich sourozenci měli možnost seznámit se s dalšími, „stejnými“, dětmi. Pro slyšící sourozence bylo zajímavé a přínosné poznání, že „ouška“ nosí i někdo další. Děti samotné si pak užívaly programy i venkovní odpočinek a řádění na hřišti.

Děti plní úkoly na pobytu Rané péče TamtamHodnocení na konci pobytové akce, kterého se účastnily zaměstnankyně i rodiny, bylo opětovným potvrzením, že dělat práci tímto způsobem má smysl. Otevření se v prostředí bez předsudků může mít hojivější účinek, než by se mohlo na první pohled zdát. A hodnota každé nové informace, která přispěje ke zkvalitnění života dítěte se sluchovým postižením, je nevyčíslitelná. Proto děkujeme všem, kteří se letošního pobytu zúčastnili (rodinám i oborníkům), a podali pomocnou ruku. Těšit se budeme opět příští rok.

Pobyt v Srbsku proběhl za finančního přispění Nadace J&T a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Připravila: Nikola Hlavicová, odborná pracovnice Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Fotografie: autorka

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.