Facebook YouTube Instagram

Týden plný informací a dětského smíchu

7. června 2019

V Srbsku u Karlštejna právě vrcholí tradiční Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, který každoročně pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam. Hotel Elma je opět plný dětí, hraček, kočárků, a letos také nanuků a rozprašovačů vody, neboť sluníčko se činí a počasí je velmi horké

Bohatý program nabitý informacemi si pod vedením odborníků užívá jedenáct rodin s neslyšícími dětmi a jejich sourozenci. Cílem pobytu je vybavit rodiče vším, co potřebují pro to, aby znali potřeby svých dětí, rozuměli jejich reakcím a  mohli své ratolesti dále všestranně rozvíjet. Nechybějí přednášky a besedy, individuální i skupinové terapie, výuka znakového jazyka, ale také hlídání dětí v době, kdy se rodiče vzdělávají. S objektivními metodami vyšetření sluchu rodiče seznámila foniatrička MUDr. Olga Bendová, se subjektivními metodami a systémem přidělování sluchadel foniatr MUDr. Ivan Jedlička, s kochleárními implantáty ing. Lukáš Bauer. Individuální logopedickou péči zajišťovala Mgr. Petra Kopecká. Rodičům byla k dispozici (v rámci rodičovských skupin) také psycholožka Mgr. Renata Čerňanská a další specialisté.

Rodiče na pobytu RP Tamtam

O integraci dětí se sluchovým postižením do škol hovořila v jedné z dopoledních přednášek Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu a zakladatelka systému rané péče o děti se sluchovým postižením v ČR. Zdůraznila klíčovou roli rodiny pro úspěšný rozvoj dítěte v jakémkoli vzdělávacím zařízení: „Nejprve je třeba integrovat sluchově postižené dítě do své vlastní rodiny a přijmout ho takové, jaké je. Jinak je zbytečné mluvit o čemkoli dalším. Pokud neslyšící dítě nebude mít silné vztahy v rodině, bude mít vše mnohem těžší,“ upozornila Jana Fenclová.

Rodiče

Součástí programové nabídky byla ve druhé polovině pobytu také večerní beseda, která se týkala zkušeností dospělých neslyšících. O školní docházce, přivykání na sluchadla, hledání vlastní identity, ale také o partnerských vztazích velmi otevřeně a s humorem hovořila trojice neslyšících – vedoucí Sociálně aktivizačních služeb Tamtamu v Pardubicích Bc. Romana Procházková, psycholožka Mgr. Marie Bendová z psychologické poradny Tamtamu a Jan Wirth, který rodiče provázel každým pobytovým dnem coby lektor znakového jazyka.

Děti s rodiči na výletě

Příjemným a odpočinkovým zážitkem byl pěší výlet do Svatého Jana pod Skalou. Letos se nás zde laskavě ujal pan farář a provedl nás nejen slavným poutním kostelem Narození sv. Jana Křtitele ze 17. století, ale také tamní jeskyní chorvatského poustevníka Ivana. Mimo poučení jsme zde nalezli i útočiště před úmorným vedrem, které panovalo venku.

Výlet na pobytu RP Tamtam

Na závěr pobytu měli rodiče možnost zhodnotit, co jim týden přinesl a případně navrhnout různá vylepšení programu, který budou napřesrok využívat zase jiné rodiny. Tak za rok na shledanou!

Pracovnící a klienti Rané péče Tamtam

Pobyt je částečně financován z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu J&T.

 

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie: autorka

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.