Facebook YouTube Instagram

Zasedání Evropské federace rodičů se sluchovým postižením

23. října 2021

Říjnového online zasedání FEPEDA se zúčastnili zástupci 11 zemí

V pátek a v sobotu 15.–16. října 2021 proběhlo online zasedání řídící komise a valné hromady organizace FEPEDA, jejímž členem je i Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, a tak jsme u toho nemohli chybět. Spolu s ČR se jednání zúčastnili zástupkyně a zástupci z Finska, Bulharska, Estonska, Francie, Švýcarka, Německa, Běloruska, Rakouska, Španělska a Rumunska.

Shrnuli jsme si aktivity federace, které se odehrály v poslední době. Omezení kvůli pandemické situaci stále nedovolovala uspořádat rodinný kemp, ale pokračovalo se s facebookovou foto kampaní, o které jsme vás před časem informovali. Do budoucna se připravují projekty pro děti zahrnující dopisování si či dokonce výměnné pobyty mezi rodinami dětí ze členských států. Několik členek federace se účastní setkání dalších organizacích včetně EDF (Evropské fórum lidí s postižením), EPDHDB (Evropská platforma o hluchotě, nedoslýchavosti a hluchoslepotě), GPODHH (Světová koalice rodičů neslyšících a nedoslýchavých dětí) či WHF (Světové fórum sluchu WHO). Sdílely proto aktuální informace ze schůzí těchto platforem.

FEPEDA LK

Věnovali jsme se také provozním záležitostem: rekapitulaci výdajů, schválení rozpočtu na příští rok, přijetí nového člena a volbě zástupců.

Projednával se také dokument Společné prohlášení k inkluzivnímu vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a uživatelů kochleárních implantátů v Evropě: Doporučení pro strategická opatření (Joint Statement on Inclusive Education for the Deaf, Hard of Hearing and Users in Europe: Recommendations for Policy Action), se kterým se na vedení federace obrátila firma MED-EL a neslyšící poslanec Evropského parlamentu (EP) Ádam Kósa, který je prvním politikem v EP využívajícím znakový jazyk. Dokument jsme se za federaci FEPEDA rozhodli oficiální podpořit a možná o něm brzy uslyšíte více.

Neslyšící poslanec Evropského parlamentu (EP) Ádam Kósa, který je prvním politikem v EP využívajícím znakový jazykNeslyšící poslanec Evropského parlamentu (EP) Ádam Kósa, který je prvním politikem v EP využívajícím znakový jazyk

Zabývali jsme se také předběžnými výsledky výzkumu organizovaného federací FEPEDA, jehož cílem bylo zjistit nové informace ohledně sluchově postižených dětí a mladých lidí napříč Evropou, seznámit se s názory rodičů sluchově postižených dětí a mladých lidí a zmapovat změny, ke kterým došlo ve srovnání s průzkumy z let 2000 a 2013. Do výzkumu se zapojili i respondenti z ČR. Zveřejnění výsledků je plánováno na příští rok po finálním zpracování všech dat.

Komunikace probíhala on-lineKomunikace probíhala online

Všichni členové a členky také představili novinky z činnosti ve svých místních organizacích. Setkávání nám dává možnost sdílet své zkušenosti z jednotlivých zemí a vzájemně se inspirovat. Zvlášť zajímavý byl příspěvek od německé kolegyně o připravovaném projektu zaměřeném na empowerment (zmocňování, posilování a zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti – poznámka redakce) neslyšících a nedoslýchavých žáků a žákyň, který by hned od první třídy navazoval na službu rané péče a zajišťoval dětem a dospívajícím kontinuální podporu. Všemi je napjatě očekáván kongres FCEI (Raná péče orientovaná na rodinu pro neslyšící a nedoslýchavé děti) v Bad Ischlu, který se má konat příští rok. Stejně tak doufáme v rámci federace v možnost osobního setkání v příštím roce.

Připravila: Lucie Brandtlová, publicistka pro Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených , z. s.

Foto: FEPEDA.eu, Shutterstock.com, Flickr.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.