Facebook YouTube Instagram

Webinář Světové federace neslyšících

8. října 2021

Umění a kultura neslyšících bojují za lidská práva

Během letošního Mezinárodního týdne neslyšících uspořádala Světová federace neslyšících (World Federation of the Deaf, WFD) webinář nazvaný Deaf Culture and Arts for Human Rights na oslavu umění a kultury neslyšících v souvislosti s lidskými právy. První akce tohoto druhu pořádaná WFD zahrnovala v rámci panelu příspěvky od neslyšících expertek a expertů, kteří pracují v organizacích podporujících kulturu a umění neslyšících. WFD také oslovila neslyšící umělce a umělkyně z nejrůznějších koutů světa, aby mohli ukázat bohatost a různorodost svých talentů. Krátké přednášky tak střídaly záznamy vybraných vystoupení.

 

Jedním z performerů byl Australan Ivan Callaghan, jehož představení spadají do oblasti visual vernacular1 (VV, jedinečná divadelní forma; fyzický výraz s elementy poezie a mimu; využívá se znakový jazyk, gesta, výrazy tváře a filmové efekty pro vyprávění příběhu – pozn. redakce). Jeho video se jmenovalo Složky VV (VV files). Mezi dalšími umělci byli Debbie Z. Rennie ze Švédska s příspěvkem Nemohu dýchat (Can´t Breathe) a Singapurec Ramesh Meyyappan žijící ve Skotsku s vystoupením Nakřivo (Off Kilter).

Visual Vernacular Visual Vernacular 

Tématem specifické izolace neslyšících seniorů a seniorek se zabýval tým švédské organizace Riksteatern Crea, jejíž činnost představila její umělecká ředitelka Mindy Drapsa. Vytvořili hru Romeo a Julie v Gullbackenu (Romeo and Juliet at Gullbacken) o lásce v podzimu života dvou neslyšících postav, které žijí v domově pro seniory. Hru se snažili zpřístupnit širokému publiku neslyšících ve formě výše zmíněné visual vernacular. Další jejich projekty zahrnují i dokumenty a komediální skeče se zaměřením na komunitu neslyšících a lidská práva.

Se strhujícím tanečním představením vystoupila Čínská herecká společnost lidí s postižením (China Disabeled People´s Performing Art Troupe). Umělkyně a umělci se sluchovým postižením předvedli tanec dobrosrdečnosti Avalókitéšvary” (Avalókitéšvara je postava z mahájánového buddhismu – pozn. redakce). Show plná propracovaných vizuálních efektů s důrazem na ruce je i na dálku jedinečným zážitkem a divák má pocit, že je svědkem perfektně sehrané nádhery s prvky posvátnosti. V závěru se objeví nápis Láska je naším společným jazykem” podtrhující ducha vystoupení.

China Disabled Peoples Performing Art TroupeChina Disabled Peoples Performing Art Troupe

Jak se říká: přišel i kouzelník. V tomto případě Argentinec Juan Martin Mora. Brazilka Fernanda Machado zase nabídla poezii s názvem Folklor neslyšících: Strom (Deaf Folklor: The Tree). Dalšími účinkujícími byli Argentinec Payaso Sordo, Susan Njeyiyana z Jižní Afriky, Australanka Julia Murphy, Jon Savage z USA nebo Belgičanka Amila Reidinge s videem Čas cestování (Travel time).

Zakladatelka organizace Socigo z Jižní Afriky Ayesha Ramjugernath mluvila o práci s místními mladými neslyšícími. Tato skupina dobrovolníků pro ně organizuje festivaly s mezinárodními hosty a snaží se podpořit mladé neslyšící performery k sebevyjádření skrze umění. Cílem je také vzájemně umělce propojit a snížit jejich osamocení.

Webinář WFD propojil neslyšící celého světaWebinář WFD propojil neslyšící celého světa

Ve Francii se každoročně pořádá festival neziskové organizace CinéSourds, jehož ředitel David de Keyzer byl mezi hosty. Celým setkáním se neslo téma uvědomění si současných možností v navazování spolupráce mezi umělci jednotlivci i uměleckými spolky jako kontrast vůči izolaci neslyšících umělců a umělkyň v historii. De Kyezer přinesl zároveň i připomínku toho, že postavení neslyšících v některých státech není ani v současné době dobré, což je jedním z důvodů, proč je podle něj důležité, aby se neslyšící z různých zemí mohli potkávat, vzájemně se podpořit a navazovat spojenectví mezi organizacemi. Klíčová je podle něj více otevřená společnost i mysl vůči neslyšící komunitě a tomu, co mohou neslyšící dokázat.

Na závěr shrnul president WFD Dr. Joseph Murray, že je lidským právem každého člověka moct vyjádřit svoje myšlenky a pocity. Připomenul Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, kde je zakotveno, že neslyšící mají mimo jiné právo na to, aby se kultuře neslyšících a znakovému jazyku dostalo uznání. Prostřednictvím vyjádření kultury skrze umění lze podle něj šířit osvětu, prosazovat zájmy a práva (advocacy) neslyšících i oslavovat jejich jedinečnost jakožto skupiny lidí se svým vlastním jazykem, kulturou a identitou.

 

Webinář můžete ze záznamu zhlédnout s anglickými titulky i tlumočením do anglického mluveného jazyka na Facebooku WFD.

 

Připravila: Lucie Brandtlová

Fotografie: screen z webináře Deaf Culture and Arts for Human Rights, World Federation of the Deaf, news.cn, Extraordinary Bodies: https://www.extraordinarybodies.org.uk/

Použitý zdroj:

1 Visual Vernacular – Creative acces in Splash. Extraordinary Bodies.org. 2017-2021 Dostupné z: https://www.extraordinarybodies.org.uk/visual-vernacula

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.