Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Mezinárodní týden neslyšících

16. září 2021

O historii a současnosti tohoto svátku

Historie mezinárodního týdne neslyšících (The International Week of Deaf People, IWDP) sahá do roku 1958, kdy byl odstartován v italském Římě, přestože až od letošního roku získal tento název. Jedná se o iniciativu Světové federace neslyšících (World Federation of the Deaf, WFD), která letos navíc slaví výročí 70 let od svého vzniku. Federace se od svého počátku věnuje lidským právům neslyšících a ochraně znakového jazyka. Každoroční oslava mezinárodního týdne neslyšících připadá na poslední plný týden v září jakožto připomenutí měsíce, ve kterém byl pořádán první světový kongres WFD. Tento rok se bude konat v týdnu od 20. do 26. září.

Komunity neslyšících po celém světě jej slaví prostřednictvím nejrůznějších osvětových aktivit a událostí. Účastní se nejen neslyšící, ale i jejich rodiny, nejrůznější organizace věnující se osobám s tělesným postižením a lidskoprávním otázkám, odborná, popřípadě i laická veřejnost. V roce 2017 byl dále rezolucí OSN uznán den 23. září jakožto Mezinárodní den znakového jazyka a stal se součástí zmíněného týdne.Logo IWDP 2021

Letošním tématem mezinárodního týdne neslyšících je Oslava prosperujících neslyšících komunit (Celebrating Thriving Deaf Communities). Témata zahrnují Opatrování historie neslyšících, Dlouhodobě udržitelný leadership neslyšících, Znakové jazyky pro všechny učící se neslyšící, Znakujeme/zasazujeme se za lidská práva, Intersekcionální komunity neslyšících (intersekcionalita je úhel pohledu, jakým jsou různé typy diskriminace propojeny a vzájemně se ovlivňují – pozn. redakce), Kultura neslyšících a umění či Lidská práva v časech krize.

Pro více informací o mezinárodním týdnu neslyšících i organizaci WFD můžete navštívit jejich web WFDeaf.org. O týdnu referují také Tiché zprávy. Můžete rovněž sledovat aktivity českých organizací věnujících se tomuto tématu.

Centrum pro dětský sluch Tamtam pořádá ve spolupráci s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených 20. září 2021 od 14 hodin svoji tradiční Zahradní slavnost, která se bude tentokrát konat ve Valdštejnské zahradě. Více informací naleznete zde.

 

DictionaryCambridge.org. Cambridge University Press 2021. Intersectionality. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intersectionality

 

Připravila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Fotografie: Pixabay.com., WFD

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.