Facebook YouTube Instagram

Poznejte Prahu očima Neslyšících

1. července 2021

Nová kniha fotografické, literární a výtvarné tvorby neslyšících autorů

V rázovitém prostředí stacionáře České unie neslyšících (ČUN) v Dlouhé ulici v Praze byla 23. června 2021 za hojné účasti neslyšících mnoha generací slavnostně pokřtěna unikátní publikace zachycující naši metropoli očima neslyšících fotografů, výtvarníků i básníků a plná vzpomínek očitých svědků dvou historických událostí, které se odehrály v Praze.

Jak tomu bývá u většiny kulturních i uměleckých počinů, na počátku všeho stál nápad – vytvořit prostor pro díla neslyšících umělců a prostřednictvím nich šířit povědomí o existenci jejich jazykové i kulturní menšiny.

Tak vznikl knižní projekt České unie neslyšících a skupiny neslyšících umělců Czech Deaf Art 3+1, který se navzdory mnoha omezením spojeným s pandemií koronaviru podařilo úspěšně realizovat za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a nadace Umění pro zdraví.

Lektor fotokurzu Vít Švajcr přibližuje práci účastníkůLektor fotokurzu Vít Švajcr přibližuje práci účastníků

K projektu patřil také fotografický kurz pro neslyšící, který vedl trpělivý lektor Vít Švajcr, díky němuž se účastníci naučili pracovat se světlem, osvojili si základy kompozice i úpravy fotek a různé fotografické triky. Jejich snímky publikované na stránkách této knihy vypovídají o tom, že se jednalo o velmi pilné a nadšené žáky. Že se neslyšící umějí „koukat“ kolem sebe, to je patrné i z mnoha zařazených výtvarných děl. Poetické literární texty a básně zase svědčí o citlivé duši a touze odrážet a komentovat tichý, ale přesto bohatý svět kolem.

Práce účastníků fotokurzuPráce účastníků fotokurzu

Unikátem titulu Praha očima Neslyšících jsou výpovědi očitých svědků dvou historických událostí – příjezdu vojsk Varšavské smlouvy do Prahy dne 21. srpna 1968 a Sametové revoluce 17. listopadu 1989. Některé ze vzpomínek neslyšících pamětníků jsou v knize zveřejněny nejen v češtině, ale i s QR kódem, po jehož načtení si v mobilu můžete otevřít video s výpovědí pamětníka v českém znakovém jazyce. (Stačí si stáhnout jednoduchou aplikaci pro čtení QR kódu.) Tímto doprovodným krokem publikace získává další rozměr, neboť díky němu jsou uchovány osobité vzpomínky neslyšících v jejich mateřském jazyce. Takto si například srpnovou okupaci pamatuje tehdy 24letá Věra Dědičová: „… pak jsem šla pěšky do práce – přes Jiráskův most na Národní třídu, kde jsem pracovala jako švadlena v národním podniku Pražská móda. Živě si pamatuji, jak jsem jela výtahem do 5. patra a viděla jednu paní plakat. Divila jsem se, ale neptala se. V dílně jsme pracovaly čtyři neslyšící švadleny, ale ani moje kolegyně nevěděly, co se venku děje. Pak k nám přišla mistrová a volala nás k oknu, abychom se šly podívat. Po Národní třídě právě projížděla směrem k Národnímu divadlu dlouhá kolona sovětských tanků. Vojáci měli samopaly a mířili nahoru do oken…“

Každé vydání a pokřtění knihy představuje pro autora malý zázrak a je spojeno s velkou tvůrčí radostí. Při počtu více než šesti desítek autorů se pak tato euforie nutně násobí a je nakažlivá.

Autorka projektu Iva Hay Tetauerová, lektor Vít Švajcr a kmotry knihy Ladislava Buberlová a Věra MacháčkováAutorka projektu Iva Hay Tetauerová, lektor Vít Švajcr a kmotry knihy Ladislava Buberlová a Věra Macháčková

Jaké to je, držet v ruce čerstvé, ještě z tiskárny vonící „knižní dítě“? Na to jsem se zeptala neslyšící výtvarnice, pedagožky a vedoucí výtvarné dílny ČUN Praha Ivany Hay Tetauerové, která je autorkou knižního projektu a jeho hlavní duší: „Jsem moc šťastná, že se knížku podařilo dle mých představ v rámci našich možností během pandemie takhle krásně zpracovat. Za kmotry jsem si vybrala své vlastní umělecké vzory z komunity Neslyšících, které rezonují právě s publikací v oblasti fotografické, literární a výtvarné – výtvarnici paní Věru Macháčkovou, která vedla výtvarný kroužek pro neslyšící a letní výtvarné tábory, které jsem navštěvovala po celé dětství a později jsem byla na jejích táborech i vedoucí a hlavní vedoucí. Básnířku paní Laduš Buberlovou, která Věře v začátcích výtvarného kroužku i vypomáhala. Oběma jsem v publikaci věnovala báseň s názvem „Vzpomínky na Pražský hrad“, která je dokladem toho, co jsme jako děti díky nim zažily a naučily se v umělecké sféře. A v neposlední řadě jsem si vybrala jako kmotra i pana fotografa Víta Švajcra, který lektoroval náš fotografický kurz. Jsem hlavně nadšena tím, kolik neslyšících se do naší publikace zapojilo a ukázalo tak svůj um v oblasti fotografické, literární a výtvarné, i když nám období koronaviru znemožnilo společné setkávání na plánovaných uměleckých workshopech, přednáškách a natáčení básnické tvorby v českém znakovém jazyce. Kniha je tak částečnou kompenzací těchto setkávání a já pevně věřím, že zaujme své hrdé místo v oblasti umění Neslyšících v České republice a snad bude i jakýmsi spouštěčem podobných projektů, realizovaných ze srdce, s radostí a láskou,“ říká Ivana a doprovází svá slova zářivým úsměvem.

Praha očima neslyšícíchPraha očima neslyšících

Publikace Praha očima Neslyšících je oslavou tvůrčí energie všech, kteří se na jejím zrodu podíleli. Fotografiemi, básněmi, texty a výtvarnými díly přispěly na čtyři desítky neslyšících umělců, své vzpomínky věnovalo třiadvacet pamětníků. Autorkou projektu fotokurzu a jeho koordinátorkou byla Lucie Sedláčková Půlpánová, o stylovou grafiku knihy se postaral Šimon Sedláček a vzpomínkové videomateriály zpracoval a QR kódy opatřil Ivan Crnac. Videozáznamy výpovědí neslyšících pamětníků jsou volným převyprávěním již dříve uskutečněných rozhovorů s nimi.  Rozhovory z let 2018 a 2019 redakčně zpracovali Petr Pánek, Monika Ťuláková a Milena Brožová.

Kniha si zaručeně najde cestu k mnoha čtenářům a potěší jejich duši. Můžete si ji objednat na stránkách www.cun.cz/produkt/praha-ocima-neslysicich/ nebo na e-mailu: obchod@cun.cz.

 

Autorka: Lucie Křesťanová

Foto: autorka a archiv ČUN

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.