Facebook YouTube Instagram

Seriál Deaf U a reprezentace neslyšících

29. září 2021

Příběhy neslyšících studentů a studentek Gaullaudetovy univerzity

Oproti tomu, jak bývají neslyšící a nedoslýchaví málo (a když už tak mnohdy stereotypně) zastoupeni v mainstreamových filmech a seriálech, nabízí seriál Deaf U (Tichá univerzita) změnu. Od uvedení premiérového dílu této osmidílné reality show na Netflixu uplyne 9. října přesně rok. Seriál je zde stále k vidění a rozviřuje mnohé diskuze.

Nejde o žádné uslzené drama o postavě neslyšícího, která je napsána a zahrána slyšícími. Ani o vedlejší plošně vykreslenou postavu jediné neslyšící osoby, která jen sekunduje hlavním slyšícím postavám a vznikla vlastně hlavně proto, aby bylo možné odškrtnout si pokus o diverzitu. V Deaf U sledujete příběhy pouze neslyšících a nedoslýchavých, ve kterých účinkují pouze neslyšící a nedoslýchaví a výkonným producentem je neslyšící aktivista. To se jeví jako solidní startovací ingredience pro neotřelou sondu do tohoto světa. Nakolik byl tento potenciál naplněn?

Logo DEAF ULogo DEAF U

Emotivní zápletky i edukativní přínos

Reality show ukazuje střípky ze života několika studentů a studentek ze soukromé Gallaudetovy univerzity ve Washingtonu, D.C., která byla založena před více než 150 lety pro neslyšící a těžce nedoslýchavé studenty. Hlavní protagonisté a protagonistky nás nechávají nahlížet do svých běžných interakcí a následně vyjadřují svůj pohled na to, co jsme zhlédli. Procházejí si radostmi a výzvami studentského života: chodí na party, navazují sexuální a partnerské vztahy, rozvíjejí přátelství, přemýšlejí o rodinných vztazích, tápou a hledají sami sebe. Forma není dokumentární, jedná se spíše o odlehčený žánr zaměřený na pikantnosti (za což je seriál také některými neslyšícími a nedoslýchavými lidmi kritizován). Zmíněný výkonný producent Nyle DiMarco k tomu v rozhovoru pro RNID říká, že neměl za cíl vytvořit vzdělávací cvičení, ale (...) zajímavou show, která by prozkoumala životy neslyšících lidí a vztahy, které mezi sebou mají (..) a ukázala, že jsme jako slyšící lidé”, k čemuž využil optiku romantiky, protože tyto zkušenosti a pocity jsou podle něj univerzální pro všechny.

Thomas H. GallaudetThomas H. Gallaudet

Můžeme blíž poznat drobné detaily a zajímavosti týkající se toho, s čím se protagonisti ve svých životech obyčejně setkávají a co prožívají, které by diváka bez zkušenosti se světem neslyšících nejspíš nenapadly. Třeba to, že se neslyšící pár na rozdíl od slyšícího nemůže mazlit a zároveň si povídat. Nebo to, že pro slovo Trump” existují dva znaky, takže podle toho, kdo jaký používá, poznáte, zda je dotyčný jeho odpůrce, nebo sympatizant. A i to, že je komunita neslyšících tak malá, že se v ní podle některých protagonistů vše hned rozkřikne a každou chvíli někde narazíte na své ex. Můžeme sledovat slam poetry ve znakovém jazyce, demonstraci neslyšících studentek proti menstruační chudobě (cenová nedostupnost menstruačních pomůcek pro lidi s nízkými příjmy), práci za barem v pivovaru vlastněném neslyšícím nebo tlumočení textu skladby slyšícího interpreta do rytmu hudby ze strany neslyšící influencerky.

DEAF  U Oficiální trailer NetlixDEAF  U Oficiální trailer Netlix

Kontroverze: elita a ti druzí

Podle jedné z hlavních postav, Cheyenny Clearbook, jsou na škole dvě skupiny lidí. První se říká elita”, kam patří lidi se silným zázemím ze škol pro neslyšící, kteří mají třeba až 5 generací neslyšících v rodině a jsou součástí komunity Neslyšících. Znakový jazyk mívají jako mateřský a snaží se jej uchovat, aby nezanikl. Podle některých mají vyšší status a působí jako skupina uzavřeně. V druhé skupině jsou ti, kdo jsou podle Cheyenny včetně ní samotné někde mezi světem slyšících a neslyšících”, třeba se nenarodili se ztrátou sluchu, ale došlo k ní později v životě nebo používají mluvený jazyk, mají nějaké zbytky sluchu nebo znakují jinak či někdy vůbec ne a mohou být některými příslušníky první skupiny kritizováni a shazováni. Cheyenna konkrétně například za to, že ve svých youtube videích znakuje jinak než elita, a že proto může být podle elity problematické vnímat ji jako zástupce neslyšících. Cheyenna pokládá otázku to jako nejsem dost hluchá? a mnohovrstevnatá rovina toho, kdo je do jaké míry (nebo zda vůbec) přijímán elitou nebo komunitou Neslyšících se line dále až do posledního dílu. Příslušnice elity Tessa Lewis k tomu říká: Komunita neslyšících je tak malá, že když někoho vyloučíme, nemá kam jít.” V seriálu jsou také vidět i přátelství mezi lidmi z elity a mimo ni, která dávají naději na překonávání bariér různých pohledů a postojů.

Znakový jazyk - Ilustrační fotoZnakový jazyk - Ilustrační foto

Menšiny v menšině

Nedostatečně pestrá reprezentace spektra neslyšících je dalším bodem kritiky, na který upozorňuje například i web Tiché zprávy - chybí tam latinskoameričtí studenti a studentky a afroamerické studentky. Všichni účinkující také do velké míry splňují měřítka krásy majoritní společnosti – mají štíhlé nebo vysportované postavy, trendy oblečení atd.

Tématu prolínání jednotlivých příslušností k několika komunitám se příběhy také dotýkají. Řada postav prozkoumává svoji identitu a nachází i některé její vzájemně ambivalentní složky (například identita přísně vychovávané křesťanky a identita vysokoškolačky, která má chuť se bavit). V rámci už tak malé komunity neslyšících a nedoslýchavých lidí je celá řada osob, které náležejí ještě k nějaké další minoritě kvůli tomu, jak se narodili z hlediska pohlaví, rasy, sexuální orientace, socioekonomických poměrů a mnohého dalšího včetně již zmíněných rozdílů v míře ztráty sluchu a ne/příslušnosti ke komunitě Neslyšících. To se odráží v každodenních zkušenostech jednotlivých protagonistů a případných privilegiích či jejich absenci vůči ostatním neslyšícím.

Posluchárna univerzity - Ilustrační fotoPosluchárna univerzity - Ilustrační foto

Zaměření pozornosti a otevření dialogu

Samantha Baines, ambasadorka anglické charitativní organizace pro neslyšící RNID (Royal National Institute for Deaf People), která je součástí komunity Neslyšících, v rozhovoru pro RNID s DiMarcem říká, že byla nadšená, když se o Deaf U dozvěděla a zhlédla jej, protože předtím nikdy neviděla nic, co by reprezentovalo někoho, jako je ona. Ve stejném rozhovoru DiMarco vysvětluje, že když se k projektu přidal, proces castingu už byl započatý a byli obsazeni pouze protagonisté z neslyšících rodin. On se pak zasadil o rozšíření castingu o další postavy, které se znakovým jazykem začaly později a nepocházely z rodin neslyšících. Dále zmiňuje, že vnímá kritiku ohledně diverzity (například absence žen Afroameričanek či osob s hluchoslepotou) jako validní a konstruktivní, na které se dá stavět například v dalších sériích, ve které doufá. A že první řada Deaf U je jen začátek.

50% štábu bylo buď neslyšících nebo s nějakou ztrátou sluchu50% štábu bylo buď neslyšících nebo s nějakou ztrátou sluchu

Di Marco se zaměřil na diverzitu především z pohledu různých zázemí a různé míry toho, nakolik a jak ovládali protagonisté znakový jazyk, což má dopad na další výše zmíněné roviny včetně toho, jak jsou jednotliví lidé na základě toho vnímáni ze strany ostatních neslyšících. Tvůrci seriálu udělali první krok směrem k reprezentaci neslyšících a nedoslýchavých osob v mainstreamové sféře a rozpoutala se diskuze na mnohá témata týkající se této komunity. Podle DiMarca (z rozhovoru pro RNID) bylo přibližně 50 % štábu buď neslyšících, nebo s nějakou ztrátou sluchu a show je první svého druhu v hollywoodské historii. Lze doufat, že čím více se dostane dalším neslyšícím a nedoslýchavým osobám příležitostí, tím větší je šance na reprezentaci dalších pohledů a příběhů.

Závěrem bych chtěla podotknout, že i já píšu tyhle řádky s pokorou a vědomím toho, že mám zájem o svět a práva neslyšících, ale sama jsem slyšící. I proto se v článku odkazuji na neslyšící a nedoslýchavé autory a autorky.

 

Autorka: Lucie Brandtlová

Zdroje: Popcultureuncovered.com. Brook H. 2020. A/V Brew: Deaf U Hits Hard but Doesn´t Rep

Royal National Institute for Deaf People (RNID) - youtube kanál. 2020 Nyle DiMarco says Deaf U helps people claim a stake in Hollywood.

Tiché zprávy.cz Nový seriál Deaf U - jaké jsou ohlasy?

Fotografie: Shutterstock.com

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.