Facebook YouTube Instagram

Jaký je nejlepší hudební nástroj pro moje nedoslýchavé dítě?

25. března 2022

Kanadský audiolog Marshall Chasin se zamýšlí nad významem hudby pro nedoslýchavé děti

Čas od času se mě někdo zeptá, jaký je nejlepší hudební nástroj pro neslyšící dítě. Ukazuje se, že odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

Pokud bychom byli v šedesátých letech minulého století, možná bych odpověděl, že nejlepší jsou bubny, ale tato šedesát let stará odpověď by byla hodně zjednodušená vzhledem k pokroku, k jakému došlo v oblasti znalostí (a politiky) týkající se ztráty sluchu, sluchadel a technologie kochleárních implantátů. I když je pravda, že bicí nástroje by byly v některých případech vhodnou odpovědí i dnes, záleželo by na hodně faktorech, počínaje tím, zda dané dítě na bubny vůbec chce hrát až po to, jaké má sluchové schopnosti. V současnosti existují na některých vysokých školách hudební programy, které v rámci poslechového tréninku umožňují test rytmu”, založený na načasování, místo testu hudebního intervalu, založeném na frekvenci (interval mezi dvěma tóny je popsán poměrem frekvencí neboli kmitočtů těchto tónů – pozn. redakce). To je skvělý způsob, jak se škola může přizpůsobit.

Za posledních šedesát let jsme se naučili spoustu věcí. Lépe jsme pochopili akustiku hudby, vliv hlasitých zvuků na sluchové ústrojí a to, jaký má pro nedoslýchavé děti psychosociální přínos, když se (zvláště ve skupinách) učí hudbu. Význam hudby začíná být vnímán na stejné úrovni, jakou mají čtení, psaní, dějiny či složitější početní funkce. Nu, možná ne jako složitější početní funkce (i když to je bezvadná oblast ke studiu), ale minimálně je to srovnatelné se základními znalostmi v oblasti počtů.

Hra na klavír s kochleárním implantátem

 

Co jsme se tedy naučili od šedesátých let 20. století?

  1. Lidé se ztrátou sluchu nejsou o nic méně a o nic více náchylní k dalšímu zhoršení ztráty sluchu v důsledku hluku než lidé s normálním sluchem. To znamená, že člověk, který je vystaven hluku nebo hudbě o hlasitosti 90 dB (A), je stejně ohrožen dalším zhoršením ztráty sluchu, přestože má práh sluchu v rozsahu 90–100 dB HL. Ochrana sluchu je pro nedoslýchavé lidi právě tak důležitá jako pro lidi s normálním sluchem (zdroj: metastudie Borg, 1995).

  2. Zkušenost s hudbou může u nedoslýchavých lidí kompenzovat pokles kognitivních schopností v souvislosti s věkem, zvláště co se týče schopnosti porozumět řeči v hluku. Nicméně je v této oblasti klíčová nikoliv hudební průprava, ale pracovní paměť (Zhang et al, 2021).

  3. Nedoslýchavé děti jsou schopny zahrát rytmická cvičení stejně tak jako děti s normálním sluchem kromě situace, kdy se rytmus stane příliš složitým. To může nedoslýchavé děti limitovat v pokroku do budoucna (Hildago et al, 2021).

  4. Existuje široký psychosociální přínos hudební průpravy (zvláště skupinové) pro neslyšící děti, který nesouvisí se sluchem (Lo et al, 2022).

  5. Snižování frekvence (z oblasti vysoké frekvence do oblasti, kde může být lepší kochleární funkce), která je skvělá pro řeč, má své limity v oblasti hudby (Chasin, 2022).

Stále ale zůstává mnoho nezodpovězených otázek a některé (vlastně celkem 12 z nich) jsou alespoň částečně osloveny ve studii Chasina (2022). Jedná se například o následující otázku: „Je lepší hudební nástroj s dvojnásobným množstvím alikvotních tónů (nazývané též vyšší harmonické nebo částkové tóny, které zní společně s tóny základními, určují barvu tónu¹ a jsme díky nim schopni rozeznat poslechem, o jaký nástroj se jedná² - pozn. redakce) ve frekvenčním rozsahu, než mají ostatní, nebo ten, který jich má naopak méně?” Jinými slovy: znamená dvojnásobné množství alikvotních tónů také dvojnásobné množství sluchových podnětů pro hudebníka?

Obrázek spektra: klarinet a sopránový saxofon

Obrázek spektra: klarinet a sopránový saxofon

Například: je lepší sopránový saxofon než klarinet? Tyto dva hudební nástroje mají téměř identickou velikost, ale saxofon má dvakrát více alikvotních tónů (např.: poloviční vlnová délka rezonátoru) než klarinet (např.: čtvrtinová vlnová délka rezonátoru) pro jakýkoliv frekvenční rozsah. Existuje hypotéza, že z tohoto důvodu by byl lepší saxofon než klarinet, ale je třeba ji ještě otestovat… experiment, který čeká na realizaci. Připojuji obrázek spektra (rozdělení energie) ukazující dodatečné (a vyšší) alikvotní tóny saxofonu.

Marshall Chasin, AuD, je kanadský klinický a výzkumný audiolog, který se zabývá zejména prevencí ztráty sluchu u hudebníků a léčbou těch, kteří již ztrátu sluchu mají.

Citované zdroje studií najdete v originále ZDE.

 

¹, ² Definice alikvótního tónu: Humanart.cz a Rdacoustic.cz

 

Autor: Marshall Chasin

Přeložila: Lucie Brandtlová

Redakčně kráceno

Zdroj: Marshall Chasin, What is the best musical instrument for my hard of hearing child?, Hearinghealthmatters.org

Fotografie: Hearinghealthmatters.org a Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.