Facebook YouTube Instagram

Setkání rodin s neslyšícími dětmi z Ústeckého kraje

19. května 2023

Centrum pro dětský sluch Tamtam v rámci Týdne rané péče uspořádalo setkání rodin

Centrum pro dětský sluch Tamtam, které pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením, uspořádalo 15. května jejich setkání v Ústí nad Labem. Zúčastnily se rodiny z Ústeckého kraje, které v Tamtamu využívají nebo využily službu rané péče. Děti si vyslechly pohádku s využitím prvků znakového jazyka, vyráběly rekvizity, muzicírovaly, hrály hry, učily se říkanky a rodiče měli čas si popovídat a vyměnit zkušenosti. Tříhodinové setkání v Ústí nad Labem si užilo 13 dětí s jejich rodinami.

Malí i velcí účastníci se sešli v prostorách Centra pro rodinu Ovečka. V první, společné části programu, si rodiče a děti vyslechli pohádku Hrnečku, vař! Pohádka byla vyprávěna v mluveném jazyce za využití prvků znakového jazyka tak, aby všichni rozuměli – malí i velcí, slyšící i neslyšící. Děti i rodiče si poté společně vyrobili velký kouzelný hrnek a zahráli si na vaření kaše i s pomocí říkanky.

Vyprávění pohádky s prvky znakového jazyka

Vyprávění pohádky s prvky znakového jazyka

Druhá část setkání poskytla rodičům prostor pro povídání s psycholožkou PhDr. Marií Chudožilov Bendovou. Mohli s ní konzultovat svoje aktuální potřeby a sdílet zkušenosti o tom, jak to „chodí“ u nich doma. Aby měli klid na svoje dotazy, děti zatím ve vedlejší herně muzicírovaly a hrály hry, které si pro ně připravily pracovnice rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam.

Vyrábíme kouzelný hrnec

Vyrábíme kouzelný hrnec

V poslední části programu se všichni sešli na společné posezení, během něhož měli rodiče možnost sdílet své dojmy ze setkání, vyměnit si různé postřehy, nápady, navázat nebo prohloubit vzájemné vztahy a tím vytvořit prostor pro další neformální setkávání rodičů a dětí se sluchovým postižením i jejich slyšících sourozenců.

Tamtam se touto akcí přihlásil k probíhající kampani Týden rané péče (od 15. do 21. května), která vysvětluje veřejnosti význam této sociální služby.

Společné muzicírování

Společné muzicírování

O službě rané péče

Raná péče je bezplatná odborná služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zaměřuje se na podporu rodiny a respektuje přitom specifické potřeby dítěte. Řídí se zákonem o sociálních službách. Jejím cílem je, aby rodiny dětí s postižením dokázaly překonat šok po zjištění diagnózy dítěte a postupně se vrátily do běžného rytmu života.

Stavíme dům z pohádky

Stavíme dům z pohádky

Poradkyně Centra pro dětský sluch Tamtam provedou nelehkou situací spojenou se sluchovým handicapem dítěte ročně přes 330 rodin z celé České republiky a najezdí za nimi domů kolem 240 tisíc kilometrů. V roce 2023 jim poskytlo 1837 terénních konzultací v domácím prostředí, 106 online konzultací a 258 ambulantních konzultací. Rodinám, které pocházejí z Moravy a Slezska, se věnují na pracovišti Tamtamu v Olomouci, těm z Čech je k dispozici pracoviště v Praze.

Dojíždějí za nimi v pravidelných intervalech a informují rodiče o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení. Doporučují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až do nástupu dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Kampaň Týden rané péče, kterou vyhlašuje Společnost pro ranou péči, probíhá letos již pošestnácté a zapojuje se do ní třicítka poskytovatelů rané péče z celé České republiky, včetně Tamtamu.

 

Připravila: Lucie Křesťanová, Centrum pro dětský sluch Tamtam

Fotografie: archiv CDS Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.