Facebook YouTube Instagram

3. březen 2021 je Světovým dnem sluchu. Tamtam vyzývá k péči o sluch v každém věku.

3. března 2021

Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu

Centrum pro dětský sluch Tamtam se připojuje k celosvětové výzvě Péče o sluch pro všechny: screening, rehabilitace, komunikace, kterou v rámci Světového dne sluchu 2021 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Apeluje na nutnost okamžitého řešení ztráty sluchu, neboť dobrý sluch a komunikace jsou důležité ve všech fázích života. Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu.

Centrum pro dětský sluch Tamtam již 31 let pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v celé České republice. Uvědomuje si důležitost okamžitého řešení ztráty sluchu, především pak jejího včasného odhalení u dětí. Jedině tak lze zahájit komunikaci s dítětem a s pomocí kompenzační pomůcky (sluchadla nebo kochleárního implantátu) zajistit jeho všestranný rozvoj. 

Sluch lze dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí jednoduchého novorozeneckého screeningu sluchu. „Na základě metodického pokynu ministerstva zdravotnictví z roku 2012 většina porodnic v ČR novorozenecký screening sluchu provádí, přesto však stále existují děti, které ´propadají sítem´, a jejichž vada sluchu není včas zjištěna nebo potvrzena. Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu, kvalitní diagnostiku sluchové vady, kompenzační pomůcku odpovídající světovým standardům a na rehabilitaci i vzdělání zohledňující jeho individuální potřeby,“ říká Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který poskytuje bezplatně rodinám s dětmi se sluchovým postižením komplex vzájemně provázaných služeb a realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem (ve spolupráci s NROS, Českou televizí, Nadací J&T, Nadací Sirius aj).

Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu

Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu

Stává se, že sami rodiče pojmou ohledně sluchu dítěte podezření – všimnou si, že miminko nereaguje na zvuky, batole se neotočí, když ho volají jménem, starší dítě nerozumí v kolektivu, opakovaně se ptá: „Cože? Co?“ apod. Svěří se proto svému okolí, ale to často v dobré víře nebere jejich obavy vážně. „Důležité je, aby rodiče této své intuici věřili a nenechali se ´uklidnit´ – diagnóza se tím může oddálit o několik měsíců či dokonce let. I proto je dobré konzultovat své pochybnosti v poradnách a ambulancích Tamtamu, kam mohou rodiče přijít a nepotřebují žádné doporučení ani žádanku,“ vysvětluje Fenclová.

Tamtam v souladu s výzvou WHO apeluje na rodiče, aby podezření na to, že jejich dítě špatně slyší, nenechali být. „Vyrovnat se s tím, že dítě neslyší, může být pro rodiče těžké. Ale s naší pomocí nejsou na tuto situaci sami,“ dodává ředitelka Tamtamu.

Sluchadla mohou nosit i miminka

Sluchadla mohou nosit i miminka

Kompenzace sluchové vady a odborná péče o sluch je však důležitá nejen v dětském věku. Komunikovat s okolím potřebuje každý, děti, lidé v produktivním věku i senioři. Výzva proto platí pro všechny, kteří znají někoho s neléčenou ztrátou sluchu – přesvědčte ho, aby absolvoval odborné vyšetření. Osoby, které již mají sluchovou ztrátu diagnostikovanou, by si měly pravidelně nechat kontrolovat sluch u specialisty. Některým ztrátám sluchu lze předcházet preventivními opatřeními, jako je například ochrana před hlasitými zvuky.

V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, většinu z toho tvoří senioři. Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. Z toho asi 34 milionů tvoří děti.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5, www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.