Facebook YouTube Instagram

Vady sluchu

21. ledna 2016

Činnost sluchového orgánu je činností velice složitou. Kterákoliv část sluchové dráhy se může poškodit a být příčinou sluchové vady. Závažnost vady však velice závisí právě na tom, kde vznikne.

Z hlediska fyziologického dělíme vady sluchu podle místa vzniku na dvě základní skupiny. Dojde-li k nějaké poruše v mechanické části sluchové dráhy (vnější nebo střední ucho), je narušen převod zvukových vibrací do hlemýždě. Proto takové vady nazýváme vady převodní.

Dojde-li k nějakému poškození ve vnitřním uchu nebo ve vyšších patrech sluchové dráhy, je narušeno vnímání (percepce) zvuku. Takovým vadám říkáme vady percepční nebo též někdy senzoneurální.

Je samozřejmé, že se vyskytují i kombinované vady sluchu, na kterých se podílí jak převodní, tak percepční složka.

Z hlediska doby vzniku dělíme vady sluchu na vrozené a získané.K vrozeným dochází v důsledku dědičnosti nebo v době zrání plodu a dítě se s takovou vadou narodí. Získané vady vznikají až po narození a i zde je z hlediska možností rozvoje mluvené řeči kritická doba vzniku, která rozhoduje o tom, zda je získaná vada prelingvální, nebo postlingvální. Vrozené i získané vady mohou být jak převodní, tak percepční.

Speciální kategorií vad sluchu jsou vady dědičné. Děddičnost vady však v žádném případě neznamená, že by se s ní dítě již muselo narodit. Jsou dědičné vady sluchu, které se projeví třeba až v dospělosti.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.