Facebook YouTube Instagram

O ztrátě sluchu v číslech

9. září 2022

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Jaké jsou údaje o postižení sluchu v celosvětovém měřítku? Kolik lidí na světě má sluchovou vadu a potřebuje s ní spojenou péči? Jaké dopady může mít neřešená ztráta sluchu a které nástroje prevence a podpory fungují? Vybíráme z informací Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO).

Předpokládá se, že do roku 2050 budou mít téměř 2,5 miliardy lidí určitý stupeň ztráty sluchu a nejméně 700 milionů bude vyžadovat rehabilitaci sluchu. Více než 1 miliardě mladých dospělých hrozí preventabilní trvalá ztráta sluchu kvůli návykům poslechu, které jsou nebezpečné. Roční doplňkové investice za méně než 1,40 amerických dolarů na osobu jsou zapotřebí k celosvětovému rozšíření služeb péče o uši a sluch. Návratnost za období 10 let slibuje téměř 16 dolarů za každý investovaný dolar.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Více než 5 % světové populace – neboli 430 milionů lidí – potřebuje rehabilitaci, aby se vyřešila jejich invalidizující ztráta sluchu (432 milionů dospělých a 34 milionů dětí). Odhaduje se, že do roku 2050 bude mít více než 700 milionů lidí – neboli každý desátý člověk – ztrátu sluchu. Invalidizující ztrátou sluchu se myslí ztráta sluchu vyšší než 35 decibelů (dB) v uchu, na které dotyčný slyší lépe. Téměř 80 % lidí s invalidizující ztrátou sluchu žije v zemích s nízkými a středními příjmy. Prevalence ztráty sluchu se zvyšuje s věkem, mezi osobami staršími 60 let je více než 25 % postižených ztrátou sluchu.

Ztráta sluchu

O člověku, který neslyší tak dobře jako někdo s „normálním” sluchem – to znamená má práh sluchu 20 dB nebo nižší v obou uších – se říká, že má ztrátu sluchu. Ztráta sluchu je rozlišována v následujících stupních: lehká nedoslýchavost, středně těžká nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost, praktická hluchota a úplná hluchota. Může postihnout jedno ucho nebo obě uši a vede k tomu, že má dotyčný potíže slyšet řeč během konverzace nebo hlasité zvuky.

 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - ředitel WHO - Shutterstock.com Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - ředitel WHO - Shutterstock.com

Důsledky neřešené ztráty sluchu

Když se ztráta sluchu neřeší, ovlivňuje mnoho následujících aspektů života: komunikaci a řeč, kognitivní schopnosti, vzdělání a zaměstnání. V rozvojových zemích se dětem se ztrátou sluchu často nedostává školního vzdělání. Dospělí se ztrátou sluchu mají také mnohem vyšší míru nezaměstnanosti. U těch, kteří jsou zaměstnáni, pracuje vyšší procento v nižších pracovních zařazeních ve srovnání s ostatními pracujícími. Neřešená ztráta sluchu vede také k sociální izolaci, osamělosti a stigmatizaci. Ovlivňuje i společnost a ekonomiku.

WHO odhaduje, že neřešená ztráta sluchu představuje roční celosvětové náklady ve výši 980 miliard USD. K tomu patří náklady pro zdravotnický sektor (do čehož nejsou zahrnuty náklady na sluchadla), náklady na podporu vzdělávání, ztrátu produktivity a společenské náklady. Až 57 % těchto nákladů připadá na země s nízkými a středními příjmy.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Prevence

Mnoha příčinám, které vedou ke ztrátě sluchu, lze předejít pomocí strategií v rámci veřejného zdraví a klinických intervencí prováděných v průběhu života. Prevence ztráty sluchu je nezbytná v průběhu celého života – od prenatálního a perinatálního období až po vyšší věk. U dětí je téměř 60 % ztrát sluchu způsobeno příčinami, kterým lze předejít zavedením opatření v oblasti veřejného zdraví. Stejně tak u dospělých lze předejít nejčastějším příčinám ztrát sluchu, jakými je vystavení se hlasitým zvukům a užívání ototoxických léků.

Ilustrační foto - Shutterstock.comMezi účinné strategie pro snížení ztráty sluchu v různých fázích života patří: imunizace, správné postupy péče o matku a dítě, genetické poradenství, identifikace a management běžných onemocnění uší, pracovní programy na ochranu sluchu kvůli expozici hluku a chemikáliím, strategie bezpečného poslechu pro snížení vystavení hlasitým zvukům v rekreačních zařízeních a rozumné užívání léků tak, aby se předešlo ototoxické ztrátě sluchu.

Identifikace a management ztráty sluchu

  • Včasná identifikace ztráty sluchu a ušních chorob je klíčová pro efektivní léčbu.

  • To vyžaduje systematický screening s cílem zjistit přítomnost ztráty sluchu a souvisejících onemocnění uší u těch, kteří jsou nejvíce ohroženi (novorozenci a kojenci, děti předškolního a školního věku, lidé vystavení hluku nebo chemikáliím při práci, lidé užívající ototoxické léky a starší osoby).

  • Vyšetření sluchu a uší lze provádět v klinických prostředích a v místě bydliště. Nástroje, jako je aplikace WHO s názvem „hearWHO“ a další technologická řešení, umožňují screening ušních chorob a ztrát sluchu.

  • Jakmile je ztráta sluchu identifikována, je nezbytné, aby byla řešena co nejdříve a vhodným způsobem, aby se zmírnil jakýkoli nepříznivý dopad.

  • Dostupná opatření pro rehabilitaci lidí se ztrátou sluchu zahrnují:

  • používání kompenzačních pomůcek, jakými jsou sluchadla, kochleární implantáty a středoušní implantáty,

  • používání znakového jazyka a jiných prostředků nahrazujících jednotlivé smysly, kupříkladu odezírání, daktylografika nebo Tadoma,

  • rehabilitační terapie s cílem zlepšit percepční schopnosti a rozvinout komunikační a jazykové dovednosti.

  • Využití technických pomůcek může dále zlepšit přístup ke komunikaci a vzdělání pro osoby se ztrátou sluchu (například využití FM systémů, indukčních smyček, výstražných zařízení, telekomunikačních zařízení, služby titulkování a tlumočení znakového jazyka apod.).

 

Pozn. redakce: Údaje se vztahují k dubnu 2021.

Zdroj: Who.int

Přeložila: Lucie Brandtlová, publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., redakčně kráceno

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.