Facebook YouTube Instagram

Co se dozvíte od neonatologa?

12. června 2017

Péče o dítě začíná už před jeho narozením. Spoustu důležitých informací můžete získat již v porodnici.

Neonatolog je specializovaný pediatr s nástavbovým oborem v délce minimálně 24 měsíců. Ve spolupráci s pediatrem zajišťuje komplexní péči o všechny novorozence, zvláště pak novorozence rizikové (předčasně narozené (před 32.  týdnem těhotenství, po  obtížném porodu s nutností resuscitace či miminkům se zhoršenou adaptací na prostředí mimo dělohu). Sleduje dítě i matku až do 28. týdne po porodu, nebo do propuštění domů - některé infekce, onemocnění či vývojové vady totiž nelze odhalit hned. V případě, že byla vašemu dítku diagnostikována nemoc či vývojová vada (tedy např. i sluchová), budete v jeho odborné péči až do tří let věku dítěte.

 

Odborníci z Centra pro dětský sluch Tamtam spolupracují např. s :

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti v letech 2009 - 2016?, a primář Novorozeneckého odd. a Dětské kliniky FN v Olomouci https://www.fnol.cz/novorozenecke-oddeleni-zakladni-informace-sekce_423.html, http://www.lumirkantor.cz

MUDr. Jan Hálek, neurolog a zástupce primáře na Novorozeneckém odd. a Dětské klinice FN v Olomouci, https://www.fnol.cz/novorozenecke-oddeleni-zakladni-informace-sekce_423.htmlPoužité zdroje:

Česká neonatologická společnost

Neonatologické oddělení Nemocnice Bohunice v Brně, http://www.fnbrno.cz/neonatologicke-oddeleni/k1469, 16.3.2017 10:22h

Neonatologické oddělení v nemocnici Na Bulovce, Praha 8, http://www.novorozencibulovka.cz/o-neonatologii/

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN  v Praze (u Apolináře), http://www.apolinar.cz/cs/neonatologie cit. dne15.3.2017, 15:25 hodin

 

Autor: Marta Höferová

Foto: SHUTTERSTOCK

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.