Facebook YouTube Instagram

Zahradní slavnost s Pipi Dlouhou punčochou

18. června 2019

Ve čtvrtek 13. června se v Centru pro dětský sluch Tamtam v Praze-Stodůlkách uskutečnila další z tradičních Zahradních slavností. Téma, které se neslo celou akcí, bylo „Těšíme se na prázdniny“

Pipi Dlouhá punčocha a tlumočnice do znakového jazyka Naďa Dingová Hynková

Kolem stovky dětí s doprovodem přivítala nejprve paní ředitelka Tamtamu Mgr. Jana Fenclová. Popřála jim krásné odpoledne a přiblížila program letošní slavnosti. Poté se slova chopila Pipi Dlouhá punčocha (Katarína Fiala Janigová z Divadla Na houpačkách).

Pipi a její kamarádi

Jako vždy se chovala trochu praštěně, ale byla s ní legrace. Pipi na pódiu vystřídala vokální skupina Yellow Sisters.

Děti tančí s Yellow Sisters

Yellow Sisters doprovázené beatboxeremPoté už se děti pustily do soutěží, ve kterých si měly ověřit, zda jsou dostatečně připravené na prázdniny.

Vystoupení dětí z Bilingvální mateřské školy PipanStanoviště koloběžek

Na jednotlivých stanovištích si balily věci na cestu do kufru, bravurně jezdily na motorce či koloběžce, ale také na koni. Zkoušely se domluvit v případě potřeby pantomimou, poskytnout první pomoc, rozeznat v lese různá zvířátka apod.

Poštovní stanoviště

Záchranářské stanoviště

Za úspěšné výkony obdržely na každém stanovišti malou odměnu. Vedle toho na děti čekaly další atrakce – parkúr, trampolína, houpačky, pískoviště, horolezecká stěna aj.Parkúr děti fascinoval

Horolezecká stěna se skluzavkou

V horkém počasí přišel každému velmi vhod oblíbený zmrzlinostroj s vynikající zmrzlinou „na přání“. Samozřejmě bylo k dispozici i další dobré jídlo, třeba maso na grilu nebo palačinky.

Vodní stanoviště

Děti při plnění úkoluAkce je tradičně připravována především pro děti se sluchovým postižením, proto celý program, včetně písní, byl i tentokrát tlumočený do českého znakového jazyka.

Za každý splněný úkol získaly děti malou odměnu

Zahradní slavnost finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 13, Nadace uměni pro zdraví a Úřad vlády ČR. Kostýmy zapůjčila Česká televize a na stanovištích pomáhali dobrovolníci z KPMG.

Těšíme se na příští rok!

Všem děkujeme a těšíme se za rok zase na viděnou!

 

Připravila: Marta Höferová, odborná pracovnice a publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Foto: archiv CDS Tamtam, Lucie Křesťanová

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.