Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Zahradní slavnost pro šlechtické a rytířské rodiny

24. září 2021

Valdštejnská zahrada přivítala neslyšící děti

Slyšte, slyšte! Na vědomí se dává, že první den Mezinárodního týdne neslyšících byl i dnem, kdy se konala velká zahradní sláva v honosné Valdštejnské zahradě. Svolaly ji Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Senát Parlamentu ČR nám prostory své k zapůjčení dal a štědře se spolu s TESCO o hodokvas postaral.

Zahradní slavnost CDS Tamtam 2021Zahradní slavnost CDS Tamtam 2021

Kdo se objevil mezi ctěnými hosty? A co všechno se tam odehrálo? Pozvání přijalo více než 70 vážených královských a rytířských rodin. Sjeli se nejen krajané, ale i ti z velkých dálek, aby si nenechali ujít tuto velkolepou událost. Herec Petr Vacek stal se králem a herečka Kateřina Jebavá královnou. Tento hvězdný vladařský pár, který dobrá srdce má a již dlouho je nám nakloněn, provázel hosty celým odpolednem. Velký dík patří jim i dobrovolníkovi Cedrikovi, mladému pánu laskavému, který si přišel hrát s dětmi. Tlumočnice překládaly do znakového jazyka, aby byl program přístupný všem. 

Trefa do rytířeTrefa do rytíře

Přijel i princ Jan Kříž a zazpíval slavnou píseň Do věží. Divadlo Damúza potěšilo ty nejmenší urozené pozvané loutkovým vystoupením. Z kovárny šlehaly plameny, které krotil svým řemeslným umem kovář – v tom před zraky všech zjevily se cenné mince! Ti nejodvážnější mohli si kovářské řemeslo sami vyzkoušet. Mlsné jazýčky potěšila zas vůně a chuť tradičních koláčů nebo zmrzlina i další dobroty. Zkrátka se jedlo, pilo, hodovalo…

Na návštěvě u kovářeNa návštěvě u kováře

Však nebylo jen to. Kdo nechal korunu svou vladařskou doma, směl si vlastní tu vyrobit pracným kouzlem vznešeným. Darem také mohl dostat měšec s tajemnými kamínky, které ve tmě svítí. Veselý čas pak zvěčnit bylo možno díky paní se strojkem, který blesk svůj vlastní má. 

Výuka kejklení s překladem do znakového jazyka

Výuka kejklení s překladem do znakového jazyka

Sovy přijely v doprovodu sokolníka. Kejklíř bavil celý čas svými vykutálenými kousky. Každý si také mohl zatančit v kruhu s tanečníky, tanečnicemi a šaškem. Nechyběli ani šermíři se svými souboji. 

Společný tanec malých i velkých rytířů a královenSpolečný tanec malých i velkých rytířů a královen

Jak řekl král Petr Vacek, jsou mezi námi šermíři a šermířky i bez brnění, každodenní bojovnice a bojovníci. Ptáte se, jak je poznat? Nemusí být vůbec k rozeznání na první pohled, musíte se s nimi blíže seznámit, abyste jejich chrabrost objevili. Některým daly sudičky nad kolébkou ouška, která slyší jen málo nebo vůbec, přestože žijí v království, kde se většina dorozumívá zvukem. Však je to v žádném případě nezastaví a ukazují, jak je každý svým kouzelným způsobem jedinečný a co všechno dokážou! Dalšími jsou jejich rodiče a blízcí, kteří neohroženě spolu s nimi zdolávají jednu překážku za druhou. A v neposlední řadě pak všichni ti, kdo jsou jim ku pomoci a snaží se svět činit lepším pro všechny – nehledě na to, co komu do vínku bylo či nebylo dáno.

Skupina BakchusSkupina Bakchus

 

Video ze Zahradní slavnosti

https://www.youtube.com/watch?v=rEz2uw0RbG4

 

Zahradní slavnost se konala za přispění Ministerstva kultury, Senátu Parlamentu ČR, MČ Praha 13, MČ Praha 5 a Nadace umění pro zdraví.

 

Připravila: Lucie Brandtlová

Fotografie: archiv Centra pro dětský sluch Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.