Facebook YouTube Instagram

Spolu se domluvíme

27. března 2019

Rehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením

Společný prožitek při muzikoterapeutických setkáních. Rozvoj komunikace, slovní a znakové zásoby. Kreativní tvoření pro všechny členy rodiny. Samostatné programy pro děti s Křemílkem a Vochomůrkou, besedy pro rodiče a další aktivity. To vše nabízel čtyřdenní pobyt pro rodiny s dětmi, realizovaný Centrem pro dětský sluch Tamtam za finanční podpory společnosti FOXCONN, s. r. o.

Téměř patnáct rodin přijíždělo na pobyt s očekáváním prohloubení vztahů v rodině, podpory komunikace slovní i znakové, získání nových námětů na společnou činnost s dětmi a sdílení zkušeností s dalšími rodinami, z nichž jeden ze členů má sluchové nebo kombinované postižení.Rodiče s dětmiJednotlivé aktivity nabitého denního harmonogramu vycházely nejen z přání a potřeb rodičů i dětí ve věku tří až dvanáct let, ale hlavně ze zkušeností poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jedné ze služeb Tamtamu v Pardubicích (dále jen SAS), která se ujala příprav a realizace celého pobytu. Hned první den byla po úvodní informační schůzce připravena beseda pro rodiče na téma „Rodina s dítětem se sluchovým postižením – je stejná nebo jiná než ostatní rodiny?“ Děti si mezitím užily pohádku tlumočenou do znakového jazyka a zapojily se do seznamovacích her.Děti tvoříSpolu to zvládnemeV dalších dnech sestával dopolední program z bubenické dílny pod vedením pana Davida Andrše, setkání s muzikoterapeutickou pohádkou a Mgr. Markétou Havlovou a kreativního tvoření pod vedením pracovnic SAS (enkaustika a ozdoby z korálků). Pestrobarevný 3D domeček plný přání a snů představoval výsledek společného zážitkového dopoledne – Místo, kde je nám dobře s Mgr. Leonou Pejcharovou a Mgr. Marínou Štibrányiovou.Bubnování s TamtamemOdpolední čas byl vyhrazen interaktivnímu seznámení se zásadami komunikace s osobami se sluchovým postižením. Rodiče si spolu se svými dětmi rozšiřovali znakovou a slovní zásobu, procvičili si prstovou abecedu, schopnost odezírání či neverbální komunikaci. Veškeré nově nabyté znalosti si následně ověřili v komunikační olympiádě. Do plnění jednotlivých úkolů se všichni vrhli nanejvýš svědomitě a zodpovědně.Dětský sluchMuzikoterapieVečery sestávaly z besed s neslyšícími a z rodičovských skupin pod vedením psychoterapeutky Mgr. Svetlany Pokorné-Vrablecové. Děti, které vydržely vzhůru, měly i v čase od 20 do 22 hodin samostatný program.  Zdá se to až neuvěřitelné, ale za těch pár dní se stihla i krátká exkurze v přilehlé sklárně, někteří rodiče si našli čas také na využití hotelového wellness a malou procházku po okolí. Slavnostního zakončení se ujalo divadlo Theatr Ludem. „Odjíždíme nabytí informacemi, s novými zážitky a s novými kamarády…,Tyto pobyty jsou opravdu SUPER a měly by se konat opakovaně!“ Velmi pozitivní zpětné vazby od rodin ukazují na smysluplnost a přínos podobně koncipovaných aktivit. Budeme doufat, že pobyt „Spolu se domluvíme“ nebyl jedinou akcí tohoto druhu. Těšíme se na další setkání. Ve sklárně 

Připravila: Bc. Romana Procházková, DiS., vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi CDS Tamtam v Pardubicích 

Fotografie: archiv Tamtamu

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.