Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Noc literatury 2022 i pro neslyšící

30. srpna 2022

21. září v Praze na Malé Straně a Kampě

Noc literatury se v České republice koná každoročně od roku 2006 s cílem zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z „velkých i malých“ jazyků. Letos poprvé budou vybraná čtení tlumočena do českého znakového jazyka.

Letošní noc se bude konat 21. září od 18 do 23 hodin. Čtení proběhnou na 20 místech na Malé Straně a Kampě. Bude představeno 20 inspirativních knih, které přečte 20 hereckých osobností, a to na všech místech současně, v 15minutových intervalech. Začátky čtení jsou stejné: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. Za jednu hodinu se tedy čte na každém místě jedna ukázka dvakrát a vymění se dvě skupiny diváků. Některá čtení budou tlumočena do českého znakového jazyka.

Návštěvníky čekají setkání se současnými autory, netradiční místa a známé osobnosti. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Účastníci noci si sami podle mapy volí místa a čtení, která navštíví. Mapu i brožuru je možné si předem stáhnout na webových stránkách. Do sálu budou diváci vpuštěni až poté, co předchozí skupina místo opustí. Vstup na všechna čtení je zdarma.

Noci literatury se účastní i mnoho evropských a mimoevropských měst. Projekt se postupně rozrůstá a stává se kulturní akcí s mezinárodním rozměrem. V roce 2022 je Noc literatury jedním z kulturních projektů pořádaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU a bude se konat ve více než 15 zemích na 4 kontinentech.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Přístupnost akce pro neslyšící návštěvníky

Noc literatury bude v letošním roce poprvé v historii zpřístupněna také neslyšícím návštěvníkům. Řada veřejných čtení bude simultánně překládána do českého znakového jazyka. Neslyšící návštěvníci mohou během Noci literatury využít speciální trasu. Slyšícím návštěvníkům budou k dispozici minikurzy základních znaků z českého znakového jazyka. Noc literatury spolupracuje na přístupnosti vůči neslyšícím návštěvníkům s mnoha institucemi a organizacemi, například s Ústavem pro jazyk a komunikaci neslyšících (FF UK), organizacemi KukátkOO, Česká unie neslyšících Praha, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Pevnost – České centrum znakového jazyka.

Pozvánku v českém znakovém jazyce a další informace pro návštěvníky se sluchovým postižením můžete průběžně sledovat zde: www.nocliteratury.cz/pro-neslysici

 

Připravila: Lucie Křesťanová

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.