Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Pobyt Centra pro dětský sluch Tamtam v Srbsku u Karlštejna

16. června 2022

Celotýdenní program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením byl opět nabitý

Tentokrát se pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v Srbsku odehrál už první týden v červnu. I přes zpočátku nepříznivé předpovědi počasí se vše vydařilo a celý týden proběhl v příjemném duchu. Pobytu se zúčastnilo 13 rodin. Byly plné očekávání a otevřeny novým zážitkům a informacím, které jim pomohou lépe se orientovat v jejich situaci.

Pobyt Tamtamu pro rodiny s dětmi se sluchovým postiženímProgram pobytu byl velmi nabitý. Pro rodiče byly naplánovány nejrůznější besedy a přednášky, během nichž nasávali nové poznatky a získávali od odborníků odpovědi na nejrůznější otázky, které je zajímaly. Rodiče se mohli něco dozvědět o kochleárních implantátech od Ing. Lukáše Bauera, nahlédnout do oboru logopedie s Mgr. Petrou Kopeckou, nebo se naučit základní znaky a získat vhled do světa Neslyšících s pozvanými hosty: psycholožkou Mgr. Kristýnou Pánkovou – Kratochvílovou, lektorem znakového jazyka Janem Wirthem a Mgr. Dominikou Graupnerovou, která působí v pražské SAS (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením CDS Tamtam – pozn. redakce). Během tohoto vyhrazeného času dopoledne a odpoledne jsme si my, zaměstnanci, převzali děti a vzali jsme je na procházku kolem řeky Berounky nebo na hřiště, případně jsme jim ukázali koně v nedalekém výběhu. Tento rok bylo výjimečné, že ani jedno z dětí neplakalo, když se na chvíli odloučilo od rodičů a přebírání dětí probíhalo bezproblémově.

Rodiny mohly využít i individuálních programů, kterých se účastnili rodiče spolu s dětmi. Na výběr měli ze široké nabídky, která zahrnovala vyzkoušení rezonanční kolébky, individuální cvičení logopedie, vyšetření sluchu nebo využití nahrávek při videotréninku. Kolegyně ze SAS si připravily skupinové programy vždy podle věku dětí a tam se věnovaly práci v kolektivu.

Pobyt Tamtamu pro rodiny s dětmi se sluchovým postiženímPo večeři byl prostor určený k ukládání dětí a následně program pokračoval dalšími diskuzemi nebo povídáním si o nejrůznějších tématech, např. „rodina s dítětem se sluchovým postižením“ s PhDr. Ing. Ivou Jungwirthovou. V pozdějších večerních hodinách se podle chuti rodiče odebrali do svých pokojů nebo pokračovali volnou zábavou v restauraci.

Ve středu proběhl výlet k poutnímu místu do Sv. Jana pod Skalou vzdáleného asi 5 km. Rodiče si mohli zvolit, zda se vydají pěšky nebo využijí aut, která je na místo dopravila. V cíli se občerstvili pitím a špekáčky, které si opekli na ohni. Na děti čekaly zábavné aktivity, nejvíce je zaujala slack line nebo chytání dřevěných rybiček.

 

Poslední večer proběhlo zhodnocení celého týdne, kde rodiče sdíleli, co všechno jim pobyt dal a s jakými pocity se budou vracet domů. Díky jejich zpětným vazbám můžeme dál pracovat na zlepšování práce celého týmu Tamtamu a především dalších ročníků pobytů pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.

 

Za pracovní tým Centra pro dětský sluch Tamtam chceme poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli a vytvořili skvělou atmosféru a budeme se těšit na příští rok!

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a Nadace J&T.

Připravily: Rozálie Hlavicová a Dominika Havlíčková, poradkyně rané péče

Fotografie: archiv CDS Tamtam, Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.