Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Pardubice se na týden změnily v bradavickou školu

2. srpna 2022

Týdenní integrační kurz pro děti se sluchovým postižením v Pardubicích

Poslední červencový týden se v Pardubicích čarovalo. Centrum pro dětský sluch Tamtam pořádalo již tradiční a oblíbený týdenní integrační kurz pro děti se sluchovým postižením ve věku od 5 do 15 let, jejich sourozence a kamarády. Letos byl hlavním tématem Harry Potter, čarodějnická škola, kouzla a iluze. Aktivity pro děti připravily sociální pracovnice Tamtamu ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) v Pardubicích.

Noviny Denní Věštec dětem každé ráno sdělily informace o tom, co se bude dít, co zažijí. Tak například pondělní téma Harry Potter, moderní kouzelník skrývalo návštěvu magického představení v Klubu kouzel v Pardubicích. V úterý proběhla Výuka bylin s Pomonou Prýtovou, která dětem poodhalila tajemství bylinek a kouzla přírody. Ve středu se pod trochu děsivým názvem Harry Potter a Smrtijedi diskutovalo o dobru a zlu nejen v příběhu, ale také v životě.

Učíme se čarovatUčíme se čarovat - foto CDS Tamtam

Ve čtvrtek děti vyrazily na celodenní výlet do Prahy. Navštívily Muzeum smyslů, kde mohly objevovat, jak iluze fungují a jak je snadné ošálit naše vnímání a zrak. Zážitkem byla pro všechny i návštěva obrovského hračkářství Hamleys. V pátek pak všechny nové poznatky děti během svého vystoupení předaly rodičům.

Vyrábíme erby bradavických kolejíVyrábíme erby bradavických kolejí - foto CDS Tamtam

Letní týdenní kurz, který se i letos konal za finanční podpory společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., již patří k pravidelným aktivitám Tamtamu a SAS Pardubice. Jejich cílem je rozvoj slovní a znakové zásoby, psychomotorických dovedností, podpora komunikace a samostatnosti, pozitivní motivace, podpora integrace dětí se sluchovým postižením do slyšící společnosti, podpora pečujících osob a v neposlední řadě i propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a neslyšících.

 

Připravila: Radana Ardeltová
Foto: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CDS Tamtam Pardubice

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.