Facebook YouTube Instagram

Zasedání Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením

11. října 2019

O víkendu 5. a 6. října se v Praze uskutečnilo setkání členů Evropské federace rodičů dětí se sluchovým postižením (FEPEDA)

Zúčastnilo se ho 11 delegátů – z Francie, Bulharska, Finska, Španělska, Litvy, Švýcarska, Německa a České republiky. Někteří přijeli i se svými partnery a dětmi, a tak setkání vládla rodinná atmosféra. Jejich hostitelem bylo Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Kromě výměny zkušeností účastníky čekalo také zasedání řídící komise a valné hromady.

Měla jsem tu čest provést naše zahraniční kolegy historickou částí Prahy. Program pokračoval v pátek odpoledne a celou  sobotu zasedáním orgánů FEPEDA v prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze-Stodůlkách. Při té příležitosti měli delegáti možnost navštívit prostory Informačního centra, Tamtamu a Bilingvální mateřské školy Pipan. V Informačním centru je velmi zaujala rozsáhlá knihovna se specializovaným fondem čítajícím asi 4000 titulů s tematikou sluchového postižení, včetně  diplomových prací, výukových materiálů, DC-R a DVD. Mezi nimi mohli vidět i publikace ve svých vlastních jazycích, například v němčině či finštině. Překvapila je šíře publikační činnosti Informačního centra a Centra pro dětský sluch Tamtam.

FEPEDA v Informačním centru rodičů a přátel sluchově postižených v Praze Stodůlkách

Během dvou dnů se projednalo mnoho záležitostí. Sari Paloposki, prezidentka FEPEDA, sdílela informace z jednání s nadnárodními partnerskými organizacemi, jimiž jsou Evropské fórum lidí s postižením (EDF), Evropská platforma o hluchotě, Světová koalice rodičů a neslyšících nebo nedoslýchavých dětí (GPODHH), Světového fóra sluchu aj. Za největší úspěch za uplynulý rok tyto organizace považují prosazení práv lidí se sluchovým postižením do tzv. Evropské směrnice o přístupnosti výrobků a služeb, jež byla schválena v květnu 2019.

Největší prostor byl během zasedání věnován nedávno proběhlému a velmi povedenému EUROFESTU (setkání rodin s dětmi se sluchovým postižením), jenž se konal ve dnech 4. – 9. srpna v Německu. Na akci přijelo asi šest desítek lidí, dospělých i dětí z 18 rodin. Konference s odborníky ze zahraničí, jež se v rámci EUROFESTU konala, se zúčastnilo 88 lidí. EUROFEST byl nabitý zajímavým programem pro děti i dospělé. Více informací o akci přinese na svém webu Informační centrum. Byl schválen take hospodářský výkaz za období říjen 2018 – 2019, výroční zpráva a rozpočet na další rok, Do výboru FEPEDA byla zvolena Joana Vanagiene z Litvy.

Členové FEPEDA

Navzdory zimě a převažujícímu dešti odjížděli zúčastnění delegáti domů spokojeni a na adresu naší organizace poslali velké poděkování za krásné setkání a pohostinnost. Spolu s ostatními zaměstnanci Informačního centra, kteří s přípravou mítinku pomáhali, se již těším na další výměnu zkušeností. Díky těmto kontaktům mohou zástupci jednotlivých organizací FEPEDY nabízet svým členům aktuální informace z oblasti péče o děti se sluchovým postižením.  

Více o FEPEDA najdete na http://fepeda.eu/

 

Připravila: Marta Höferová, odborná pracovnice a publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Foto: Shutterstock.com, ICRPSP a archiv delegátů  

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.