Facebook YouTube Instagram

Máme příležitost dělat pozitivní změny

15. dubna 2021

říká Štěpán Vymětal, odborník zaměřující se na psychologii mimořádných událostí

Situace, kterou momentálně celý svět zažívá, je velmi specifická, zcela nová a neuchopitelná. Po více než roce boje s pandemií však lidstvo zjišťuje, že jde také o situaci plnou příležitostí. Změny mohou nastat v hodnotách a prioritách a svět, který vlivem pandemie opouštíme, může nahradit prostředí lepší. Po každé bouři totiž vyjde slunce a po katastrofické události obvykle přichází rozvoj a růst. Rozhovor s psychologem Štěpánem Vymětalem, který se specializuje na mimořádné události, o tom, jak pandemie proměňuje svět a proč bychom neměli klesat na mysli.

Kam byste v žebříčku krizí a katastrof zařadil pandemii, kterou právě zažíváme?

Nerad mezi sebou katastrofy srovnávám. Každá mimořádná událost je specifická, dopady na jednotlivce jsou individuální, stejně jako lidská odolnost.  Každopádně se jedná o událost, se kterou v současnosti žijící lidé neměli zkušenost. Výjimečná je zde délka události, její komplexnost, kdy prostupuje globální společností, globální jsou i dopady – ekonomické, politické, ale zejména zdravotní, včetně dopadů na psychické zdraví. Zároveň jde o událost, která je příležitostí k pozitivním změnám v celé globální společnosti i v jednotlivých zemích.

Setkal jste se s nějakou podobnou „událostí“ v novodobé historii naší země? Nebo je to i pro vás „poprvé“ a pracujete se zcela novou situací?

Jedná se o událost, na kterou jsme se v rámci krizové připravenosti dlouhodobě chystali, ale zkušenost jsme s ní v tomto rozsahu nemohli mít.

Proměnila pandemie nějak vaši běžnou pracovní agendu?

Ano, zásadně. Zaměřuji se nyní téměř výhradně na reakci na krizi vyvolanou současnou pandemií. Jde o oblast podpory krizové komunikace a krizového řízení, výzkum dopadů koronaviru do duševního zdraví populace a doporučení pro odbornou praxi. Působil jsem např. v Pracovní skupině pro dopady krize do duševního zdraví populace ČR, která působila pod Radou vlády pro duševní zdraví, spolupracuji s Ústředním krizovým štábem ČR, vedu Pracovní skupinu ministra vnitra pro podporu duševního zdraví při katastrofách. Také působím v rámci Pracovní skupiny pro redukci dopadů COVID-19 do duševního zdraví, která působí pod Národním ústavem duševního zdraví. Ostatní úkoly šly v posledním roce stranou. Jde o týmovou spolupráci mnoha odborníků a dobrovolníků. V rámci Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA se podílím na mezinárodní spolupráci psychologů zaměřených na katastrofy.

Rouška

Přinesla dnešní doba nějaké jevy, chování, se kterými jste se dříve nesetkávali a musíte svou práci nějak přizpůsobovat, tj. školíte jinak a něco nového?

Změn v našich zvyklostech je mnoho. Mnozí jsme se naučili fungovat v online prostředí, zlepšily se naše dovednosti v práci s technologiemi. Současná situace klade zvýšené nároky na adaptaci nás všech, přináší i nové výzvy. Povedlo se nám v rychlém čase vytvořit mobilní aplikaci „Koronavirus COVID-19 v ČR“, ta se stala spolu s jednotnou webovou stránkou pro psychosociální podporu pod webem mvcr.cz a adresářem krizový linek a online pomoci součástí tzv. „Virtuálního asistenčního centra pomoci“. Jde o unikátní koncept pro psychosociální podporu při katastrofách, který rozvíjíme spolu s kolegy z psychologického pracoviště GŘ HZS, kolegy policejními psychology a dalšími.

Mnoho materiálů, které jsme vytvořili, najdete v uvedené mobilní aplikaci nebo na webu Ministerstva vnitra ČR (na stránkách www.mvcr.cz otevřete záložku Služby pro veřejnost, kliknete na Psychologická služba a dále na odkaz Informace psychologického pracoviště ke koronaviru. Dostanete se k základnímu rozcestníku informací MV k této problematice. Mobilní aplikace je dostupná v Google Play a také v App Store po zadání hesla Koronavirus COVID-19 – pozn. redakce)

Myslíte si, že dojde k obnovení běžného řádu a chodu společnosti, o který jsme teď kvůli pandemii přišli? A umíte si představit, jak dlouhý čas bude společnost potřebovat na rekonvalescenci?

K obnově určitě dojde, možná dojde i k pozitivním změnám v hodnotách a prioritách lidí i ve zvyklostech. Svět se změní. Je tu i šance na změny k lepšímu. Čas nyní odhadovat nelze, záviset to bude na momentu, kdy dojde ke zdravotní stabilizaci populace u nás, ale i v Evropě a ve světě. Pravděpodobně to bude souviset s rychlostí a úspěšností proočkování, ale také s udržováním základních protiepidemických doporučení, ale i s testováním a trasováním. Z jiných mimořádných událostí máme zkušenosti, že po katastrofě dochází k poměrně rychlému rozvoji a růstu. Lidé jsou odolní a mají schopnosti katastrofy překonávat a zvládat, vzájemně se podpořit, chovat se rozumně. Každá krize je i příležitostí k růstu a rozvoji.

Jak psycholog, který se specializuje na krize, sám krize zvládá? Cítíte se lépe připravený, vybavený na takový typ situace, jako je právě probíhající pandemie? Umíte uklidnit své blízké, pomoci jim situaci zvládat?

Hodně jsem se toho při současné krizi naučil, nevím, zda jsem lépe připravený než druzí nebo než dříve. Mám štěstí, že do mé rodiny koronavirus zatím nezasáhl fatálním způsobem. Přiznávám ale, že jsem z dlouhodobosti zátěže a omezením mezilidských kontaktů a zvyklostí unavený. Myslím, že se příliš neodlišuji od ostatních lidí. Zátěž mi pomáhá zvládat moje vlastní aktivita, jasné a dostupné informace, vědomí smyslu pomoci druhým při mé práci, tělesné zdraví, snaha udržovat dobré mezilidské vztahy v pracovní spolupráci a doma. Pomáhá mi i podpora ze strany druhých – praktická i emoční. Blízcí mne podporují, i já se je snažím podpořit. Jestli se mi to daří, to by měli hodnotit spíš ti druzí.

 

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD., je psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Působí na psychologickém pracovišti Ministerstva vnitra, spolupracuje s Ústředním krizovým štábem. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se mimo jiné přípravě krizových interventů v různých profesích, podílí se na mezinárodních projektech, působí jako soudní znalec. Zastupuje ČR ve Stálém výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA. Je členem  dozorčí rady CDS Tamtam a působil zde i jako psycholog.

Štěpán Vymětal

Připravila:  Nikola Hlavicová, odborná pracovnice Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Fotografie:  archiv Štěpána Vymětala a Pixabay.com

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.